Digitalisering landschapsbiografie De Alde Feanen

De ontwikkelingsgeschiedenis van het Nationaal Park De Alde Feanen is onlangs vastgelegd in een landschapsbiografie. Door de eeuwen heen is het landschap drastisch veranderd. Van ijsvlaktes, steppe en oerbos naar landbouwgrond en tot op heden natuur- en recreatiegebied. Met een storymap maken De Alde Feanen en It Fryske Gea dit document toegankelijk voor bezoekers, bewoners en ondernemers. Met een bijdrage van 5.000 euro gaan de partijen aan de slag met het project.

De storymap schetst een beeld van zowel de ontstaansgeschiedenis als de ontwikkeling van het gebied door de eeuwen heen. Tevens brengt het in beeld wat er qua natuur, cultuur en avontuur voor jong en oud te leren, te beleven en te ontdekken valt in het gebied. Nationaal Park De Alde Feanen en It Fryske Gea willen via dit project de biografie voor een groot publiek en educatiedoeleinden beschikbaar maken op een beknopte, aansprekende en inspirerende manier.

John Haitsma van Nationaal Park De Alde Feanen: “We zijn erg blij dat we onze landschapsbiografie aan de hand van een storymap toegankelijker kunnen maken voor het publiek. Met de bijdrage uit de Versnellingsagenda zijn we dan ook zeer erkentelijk. Hierdoor is tevens de koppeling met routes gemakkelijker geworden. Dat is voor ons de volgende stap”.

Door de kennis over dit unieke gebied beschikbaar te stellen, wordt de merkwaarde van het gebied en de kwaliteit van de belevingswaarde voor bezoekers verrijkt. Tevens is het een bijzondere methodiek, welke bij succes ook door andere gebieden in de regio toepasbaar is om de merkwaarde te versterken.