Wij koppelen ondernemers, onderwijspartijen
en overheden

Qop zet als aanjager de economie van Noordoost-Fryslân in een hogere versnelling. Wij koppelen, faciliteren en zijn samenwerkingspartner van ondernemers, onderwijs en overheid.
Mei-inoar meitsje wy der in sterke regio fan.

meer weten?

Waar kan Qop je mee helpen?

 • Samenwerken
 • Projectidee
 • Kansen koppelen
 • Projectaanvraag

Webinar Wendbaar Vakmanschap: werken aan het nu en later

26 november 10.00 uur | Wil je als bedrijf jezelf en je mensen ontwikkelen en verbeteren? In Fryslân zijn verschillende voorbeelden van bedrijven die vanuit innovaties en verbeteringen het leren en ontwikkelen van hun medewerkers stimuleren. Zowel de werknemers als de bedrijven worden hier beter van. In dit webinar vertellen Arry Verhage (Projectleider Wendbaar vakmanschap bij MBO Life Sciences) en Marco Mazereeuw (Lector en practor Leven lang ontwikkelen bij NHL Stenden en Friesland College) over deze voorbeelden en de achtergronden ervan. Vervolgens geven ze aan hoe ze bedrijven in Noordoost-Fryslân kunnen ondersteunen. Verder lezen…

 

Samen aan de slag met initiatieven en projecten

Noordoost-Fryslân zet in op onderwijs & arbeidsmarkt, innovatie & ondernemerschap en regionale samenwerking & marketing. Een pakket aan projecten moet de economie laten groeien: de Versnellingsagenda. De investeringen en uitvoering ervan zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid, ondernemers en onderwijs. Qop is hierbij de aanjager. Rijk, provincie Fryslân en de 4 Noordoost Friese gemeenten hebben tot 2025 hiervoor ruim € 29 miljoen beschikbaar gesteld. Eltsenien oan de slach!

Een projectidee of meer weten over projectaanvragen?

Heb je een projectidee of wil je meer informatie over projectaanvragen tot subsidie? Neem dan contact op met Qop. Het team van Qop kijkt of het projectidee inhoudelijk past binnen de Versnellingsagenda en kan adviseren bij de verdere uitwerking van het project. De programmamanagers van Qop kunnen jou ondersteunen om tot een volwaardig projectvoorstel te komen.

Wat doet Qop?

Qop zorgt ervoor dat alle samenwerkende partijen aan de slag gaan met projecten die de economie stimuleren. We begeleiden onderwijspartijen, ondernemers en overheden die een goed idee hebben. Hiervoor werken wij nauw samen met de Regioboard Noordoost-Fryslân. Hierin zijn de overheid, het bedrijfsleven en het onderwijs vertegenwoordigd. Qop wurket foar jim!

Hoe vraag ik subsidie aan?

In juni 2020 wordt de subsidieregeling van de Versnellingsagenda opengesteld. Vanaf dan kunnen ondernemers, onderwijspartijen en overheden een subsidieaanvraag indienen. Het team van Qop kijkt of het projectidee inhoudelijk past binnen de Versnellingsagenda en kan adviseren bij de verdere uitwerking van het project.

De programma’s uit de Versnellingsagenda

Qop zorgt ervoor dat alle samenwerkende partijen aan de slag gaan met projecten die de economie stimuleren. Elk van de acht programma’s van de Versnellingsagenda heeft een eigen programmamanager.

De acht programma’s

 • Arbeidsmobiliteitsplein
 • Wendbaar Vakmanschap
 • Bouwen aan Ambitie
 • Campus voor bouwen en nieuwe materialen
 • Shared Facility Center
 • Lerend Ondernemersnetwerk
 • Economische en ecologische ontwikkeling van de landbouw
 • Regiomarketing

Qop helpt bij projectideeën

De programmamanagers van Qop kunnen de projectaanvrager ondersteunen om tot een projectvoorstel te komen. Het subsidiebureau, ondergebracht bij de gemeente Noardeast-Fryslân, toetst of een subsidieaanvraag aan de voorwaarden van de subsidieregeling voldoet. Het bureau en Qop geven advies aan de Regioboard die op haar beurt besluit of een project in aanmerking komt voor een bijdrage vanuit de Versnellingsagenda. Wy helpe jo graach!