Wij koppelen ondernemers, onderwijspartijen
en overheden

De Regiodeal Noordoost-Fryslân biedt kansen om de kracht van de regio te versterken. Projecten die de economie in de regio versnellen kunnen subsidie aanvragen vanuit de subsidieregeling Versnellingsagenda. Wij koppelen, faciliteren en zijn samenwerkingspartner van initiatiefnemers voor de Regiodeal Noordoost-Fryslân.
Mei-inoar meitsje wy der in sterke regio fan!

meer weten over de subsidiekansen?

Heb je een innovatief idee?

Wil jij aan de slag met een project dat de regionale economie versterkt?

Neem contact op

Uitwerken van je plan

Wij helpen je het idee concreet te maken en begeleiden de aanvraag.

Bekijk programma’s

Aanvraag indienen

Subsidies tot en met 25.000 euro kunnen het hele jaar door aangevraagd worden.

Meer over de regeling

Toetsing door subsidiebureau

Binnen 8 weken besluit het subsidiebureau over de aanvraag tot 25.000 euro.

Meer over toetsing

Beoordeling Regioboard

De Regioboard bestaat uit ambassadeurs uit de regio.

Meer over de beoordeling

Waar kan Qop je mee helpen?

 • Partijen verbinden
 • Ondersteunen vanaf het projectidee
 • Kansen koppelen
 • Begeleiden met een projectaanvraag

Subsidieregeling voor regio Noordoost-Fryslân

Goed nieuws voor Noordoost-Fryslân: de subsidieregeling Versnellingsagenda biedt mooie kansen voor ondernemers, kennisinstellingen en overheden. Door gezamenlijk werken, investeren en aan de slag te gaan in de regio. Projecten die bijdragen aan economische groei, innovaties in de bouw- en metaalsector, versterking van het technisch beroepsonderwijs, stimulering van werkgelegenheid, regiomarketing en een duurzame landbouwsector komen in aanmerking voor de subsidie. Voor subsidies boven 25.000 euro gelden drie openstellingen per jaar. De eerst volgende openstelling is vanaf 1 januari tot en met 20 februari 2024. Ook in 2024 zijn er wederom drie openstellingen, de andere twee openstellingen zijn 15 april tot en met 31 mei en 1 september tot en met 31 oktober. Subsidies tot en met 25.000 euro kunnen overigens het gehele jaar door aangevraagd worden. Meer lezen…

Samen aan de slag met initiatieven en projecten

De Regiodeal Noordoost-Fryslân zet in op de versterking van drie thema’s in de regio: onderwijs & arbeidsmarkt, innovatie & ondernemerschap en regionale samenwerking & marketing. Inmiddels zijn er meer dan 125 projecten gesubsidieerd. Op onze website vind je informatie over bijeenkomsten en evenement in regio Noordoost-Fryslân, gesubsidieerde projecten en de behaalde resultaten en alle informatie over het aanvragen van een subsidie vanuit de Versnellingsagenda.

 • Doetie’s Geiten

  13 november 2023
  Doetie’s Geiten maakt gebruik van een businessmodel voor duurzaam, kleinschalig, natuur inclusief, agrarisch ondernemen en draagt bij aan het oplossen van de klimaatproblematiek en de stikstof crisis. Omdat het een nieuw businessmodel is, wordt er onderzocht of het model leidt...
 • Ik wol wol

  9 november 2023
  In een wereld waarin grondstoffen schaarser worden, is wol een hernieuwbaar duurzaam materiaal met unieke eigenschappen. Wollen kleding is bijvoorbeeld een uitstekende anti-transpirant, zorgt voor beter behoud van de eigen lichaamstemperatuur en is daardoor warm in de winter en koel...
 • Influencer: De digitale leefwereld van kinderen (en jongeren) 

  26 september 2023
  Kinderen groeien op in een digitaal tijdperk en de onlinewereld draait om snelheid, alles moet binnen een paar seconden interessant genoeg zijn, anders scrollen we verder. Met de educatieve film willen de initiatiefnemers de wereld van kinderen in beeld brengen....
 • Spitkeet: mei-inoar foarút 

  25 september 2023
  De Spitkeet draait volledig op vrijwilligers, maar is zo ver gegroeid dat alleen vrijwilligers niet meer voldoende zijn. De subsidieaanvraag helpt om de stap naar duurzame professionalisering te maken. Zo willen de initiatiefnemers van dit project de Spitkeet inzetten om...
 • Aqua Impact

  5 september 2023
  Met het project AquaImpact wordt zuiver water en sociaal ondernemend gecombineerd. Door de samenwerking met Pottle wordt bij PureAqua een sociale werkplaats opgezet voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Technisch onderzoek eco-messenbalkmaaier

  mei 2022
  Door het optimaliseren van de maaimethode en maaimachine willen de initiatiefnemers van het project een werkend prototype ontwikkelen. Zodat de maaimethode past bij het ecologische maaibeleid van de gemeente Noardeast-Fryslân
 • Het Ziltepad, langs de ruige rand van het Noorden 

  17 augustus 2023
  De Stichting Oude Groninger Kerken en de Stichting Alde Fryske Tsjerken zetten zich gezamenlijk in voor de realisatie van wandel- en fietsroutes langs de waddenkust. Onder de noemer bezinningstoerisme leiden de routes je langs een drietal kerken in Fryslân en...
 • Hennepteelt voor de agrariër en de bouw 

  17 augustus 2023
  Initiatiefnemers zetten zich in om een duurzame productieketen op te zetten voor het verbouwen van vezelhennep en de productie van vezelhennepisolatie voor de regionale bouw. S & B van Kuiken V.O.F. en Bouwgroep Dijkstra Draisma slaan de handen in een...
 • Burgum Vitaal bij Gezondheidscentrum De Bank

  16 augustus 2023
  Vergrijzing en steeds minder zorgfaciliteiten, deze problemen zijn duidelijk merkbaar in Noordoost Fryslân en de zorgvraag loopt op. De initiatiefnemers van DE BANK ondernamen actie en starten het gezondheidscentrum. Hier zetten zorgondernemers zich gezamenlijk in voor de gezondheid van de...
 • Aansluiting op Smart Grid Bruisend Hart Hallum

  29 juni 2023
  Bruisend Hart Hallum onderzoekt de mogelijkheden om een smart grid te realiseren. Hiermee hopen ze de problemen die ontstaan door het overbelaste energienet op te lossen.
 • HaVerhaal

  29 juni 2023
  HaVerhaal zet zich in om haver weer terug te brengen onder de Nederlandse gewassen en in het Nederlandse dieet.
 • Geldwijs Fryslân

  29 juni 2023
  Het project 'Geldwijs Fryslân' onderzoekt welke financiële kennis en vaardigheden vrouwen uit Noordoost Fryslân nodig hebben om op dit gebied weerbaarder te zijn.
 • Paspoort Arbeidsmobiliteit

  12 juni 2023
  Het Paspoort Arbeidsmobiliteit laat zien dat kandidaten geschikt zijn voor functies op basis van persoonlijkheid, talent (soft skills), motivatie én ervaringen.
 • Cameragestuurde wiedmachine

  12 juni 2023
  3 ondernemers bundelen hun kracht om de landbouwsector in Noordoost-Fryslân te transformeren met een innovatieve oplossing voor herkennen en verwijderen van onkruid op basis van kunstmatige intelligentie. Gaat AI. de agrarische sector veranderen?
 • ‘De Wâlden op ‘e kaart troch kultuer’

  12 juni 2023
  Met het project willen de initiatiefnemers de identiteit en de verhalen van de Noarlike Fryske Wâlden zichtbaar maken. In drie jaar tijd hopen ze veel verhalen te vertellen, met uiteindelijk een Grand Finale als afsluiter. Heb je een bijzonder verhaal?...
 • Monomestvergisting Consortium Hallum

  12 juni 2023
  Zeven agrariërs uit Hallum willen gezamenlijk groene stroom opwekken met een mono-mestvergister. Om dit te laten slagen en een afzetmarkt op te zetten bij regionale bedrijven wordt onderzoek gedaan.
 • Praktijkproeven klei van Waddenslib

  1 mei 2023
  Slibhub Lauwersoog start met proeven op verschillende grondsoorten om te onderzoeken of de klei, gemaakt van Waddenslib, kan bijdragen aan de bodemgesteldheid en vele andere pijlers.
 • Intensiveren samenwerking bedrijfsleven, onderwijs en overheid

  9 mei 2023
  Onderwijs, overheid en ondernemers slaan een brug om leerlingen van het voorgezet onderwijs op een nieuwe en veilige manier buiten school te laten leren. Met dit project komen leerlingen eerder in aanraking met meer beroepen en het bedrijfsleven, dit geeft...
 • Revitalisatie van de Jannumer Vaart voor slow toerisme

  24 februari 2023
  In het dorpje Jannum is de Jannumer Vaart, een aftakking van de Dokkumer Ee afgesloten van de Dokkumer Ee. Hier liggen kansen en mogelijkheden die in dit project worden onderzocht. Hoe kan de Jannumer Vaart worden gerevitaliseerd en welke mogelijkheden...
 • Moai yn de regio: Pluktún Easternijstjerk

  20 april 2023
  Bloemenwinkel ‘Moai mei Blommen’ uit Oosternijkerk wil met dit onderzoek aantonen dat het niet nodig is om bloemen en planten uit andere regio’s of landen te halen, maar dat bloementeelt ook mogelijk is op lokale akkerranden in Noordoost-Fryslân.
 • 100ste Versnellingsagenda project

  11 mei 2023
  Een mijlpaal voor de Versnellingsagenda Regio Deal Noordoost-Fryslân met het subsidiëren van het 100ste project. Woensdag 10 mei vond de uitreiking plaats door Team Qop – aanjagers van de Versnellingsagenda – in de Muzykpleats Buitenpost. Initiatiefnemers Atsje Lettinga en Sander...
 • Is Noordoost-Fryslân klaar voor een SDG-house?

  25 april 2023
  Aan de slag met de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) in Noordoost-Fryslân. Met het project willen de initiatiefnemers de ambities met betrekking tot 'Brede Welvaart' en de SDG's in de praktijk brengen. Kunnen we vanuit een SDG-house in de regio de doelen...
 • Vierentwintig nieuwe rondjes om de kerken

  25 april 2023
  Nieuwe rondjes in de pelgrimsroutes in regio Noordoost-Fryslân. In totaal worden er 24 rondwandelingen toegevoegd met verhalen, waarbij de kerk, het dorp en het landschap centraal staat. Deze verbetering van het wandelnetwerk zal een positief effect hebben op het aantrekken...
 • In sûne waadrâne foar moarn

  24 april 2023
  Stichting Waadrâne en Twirre gaan samen aan de slag met 'In sûne waadrâne faor moarn'. Door boeren, vissers tot aan de consument te inspireren en uit te dagen een steentje bij te dragen aan het behouden van de ecologische waarden...
 • De culturele ambassade van Noordoost-Fryslân

  28 maart 2023
  Vanuit de Culturele ambassade wordt het toeristische aanbod in de regio aan elkaar verbonden. En wordt ondersteuning geboden aan professionele en amateur initiatieven. Met als doel een meerjarig programma op te zetten dat de merk- en belevingswaarde van de regio...
 • Bouwen aan het netwerk

  3 januari 2023
  Op welke manier kan een structureel netwerk tussen overheden, onderwijs en het bedrijfsleven vorm krijgen? CSG Liudger Burgum en OSG Singelland slaan de handen in een om dit te onderzoeken. In de nieuwe situatie kunnen leerdoelen en opdrachten vanuit het...
 • Anti-vogelgriep ventilatiesystemen

  20 februari 2023
  Met het project Anti-vogelgriep ventilatiesystemen wordt onderzocht of de kans op besmetting van pluimvee kan worden verminderd dan wel kan worden voorkomen met een innovatief ventilatiesysteem. Het onderzoek richt zich op de huidige besmettingsrisico's en welke invloed ventilatiesystemen en ventileren...
 • Zoek het uit!

  19 februari 2023
  Het project gaat vijfenveertig jongeren in Noordoost-Fryslân coachen op weg naar een stage of baan. Met een vernieuwde werkwijze gaan we letterlijk naar de thuiszittende jongere toe. Op deze manier kunnen jongeren op een laagdrempelige manier kennis maken met bedrijven...
 • Coaching on the Job

  20 februari 2023
  Met het project Coaching on the Job wil OPNIEUW! werkplekken creëren die kunnen dienen als ervaringsplaats of re-integratieplaats. Om het concept te onderzoeken en het volledige concept te ontwikkelen wordt een extern bureau ingehuurd. Zo wil OPNIEUW! voor een grotere...
 • Van kwetsbaarheid naar kracht, door leiderschap vanuit het hart

  20 januari 2023
  Met het project Van kwetsbaarheid naar kracht, door leiderschap vanuit het hart wil Sippie Donkervoort vrouwen helpen vitaler en gezonder te leven. "Het is een kans om vanuit preventie de gezondheidswinst simpel maar doeltreffend te laten toenemen."
 • De boer van hjoed is de apotheker fan moarn

  20 januari 2023
  Haver is voedzaam, gezond en de mogelijkheden met dit product zijn divers. Toch is er maar weinig over bekend. Akkerbouwbedrijf Van der Bos-Weidenaar uit Holwerd wil hier verandering in brengen. Met het project gaan ze aan de slag om meer...
 • Lees het Qop magazine online!

  20 december 2022
  Vers van de pers: de eerste editie van het Qop magazine. Een magazine gevuld met verhalen van projecten uit de Versnellingsagenda. Benieuwd welke projecten subsidie hebben ontvangen en welke effecten hiermee zijn bereikt? Lees het magazine online!
 • Grip op Bodemdaling

  8 november 2022
  Met het project “Grip op bodemdaling” wordt een betaalbaar systeem ontwikkelt en getest dat heel specifiek en real-time de bodemdaling kan meten. Deze bodemdalingsensor wordt in het land geplaatst en de gegevens zijn direct beschikbaar voor de agrariër. De sensor...
 • Ontwikkeling ondernemersschool

  13 oktober 2022
  Een fysieke locatie waar ondernemers elkaar ontmoeten en waar ruimte is om van elkaar te leren. Een plek waar het programma ingericht is op de wensen en vragen van startende ondernemers en waar de focus ligt op innovatie, samenwerken en...
 • Fryske Fammen Yn Saken

  30 september 2022
  Fryske Fammen Yn Saken, de naam zegt het al: Friese vrouwen in zaken. Met het project wil QWIK Marketing een ondernemersnetwerk opzetten voor vrouwelijke ondernemers uit de regio. Met bijeenkomsten en een digitaal netwerk, zodat dames uit de regio elkaar...
 • Gebiedsgerichte kansen voor Natuurinclusieve landbouw

  29 september 2022
  Natuurinclusieve landbouw in Noordoost-Fryslân. Om in kaart te brengen wat de belangrijkste kansen en belemmeringen zijn in de regio worden tools ontwikkeld. Deze tools gaan regionale boeren helpen een specifiek plan te maken om daadwerkelijk aan de slag te gaan...
 • De Bartlehiem Skeelertocht

  19 september 2022
  De Bartlehiem Skeelertocht als middelpunt voor het vergroten van de toeristische waarde van de regio. Stichting Bartlehiem Skeelertocht wil deelnemers en bezoekers verleiden om een eendaags bezoek te verlengen naar een meerdaags bezoek. De regio is prachtig. Met het project...
 • Boeren tussen boomwallen

  12 september 2022
  Een transitie naar meer natuurinclusieve kringlooplandbouw in Noordoost-Fryslân. Met het project gaan veertig boeren aan de slag met de inpassing en benutten van boomwallen en elzensingels. Door het combineren van vruchtdragende bomen of struiken met klassieke landbouwgewassen of veeteelt ontstaat...
 • Miensker Challenge geeft boost aan talentontwikkeling

  7 september 2022
  Met de Miensker Challege gaan tachtig studenten van het ROC Friese Poort samen met ondernemers en regionale beleidsmakers aan de slag met vraagstukken over leefomgeving, gezondheid en de arbeidsmarkt. De frisse ideeën en creatieve oplossingen moeten het Fries geluk een...
 • Onderzoek naar vlas als voeding en grondstof

  5 september 2022
  Kan Vlasolie uit de regio lijnolie uit het buitenland vervangen? Met het project wordt onderzoek gedaan naar het gebruik van vlasolie als grondstof voor de verfindustrie en de mogelijkheden voor menselijke consumptie. Dit biedt nieuwe stageplekken en kansen voor een...

Een projectidee of meer weten over projectaanvragen?

Heb je een projectidee of wil je meer informatie over de subsidieaanvraag voor een project? Neem dan contact op met Qop. Het team van Qop kijkt of het projectidee inhoudelijk past binnen de Versnellingsagenda Noordoost-Fryslân en kan adviseren bij de verdere uitwerking van het project. Samen met jou kijken de programma-adviseurs van Qop hoe het idee verder gebracht kan worden en welke stappen je daarin nog kan zetten.

Zelf aan de slag?

Heb je een goed projectidee en wil je meer weten over het aanvragen van een subsidie uit de Versnellingsagenda Noordoost-Fryslân? De subsidieregeling is onderverdeeld in acht programma’s. Wanneer een idee aansluit bij een van de programma’s, kun je een subsidie aanvragen.

De programma’s uit de Versnellingsagenda

Qop zorgt ervoor dat alle samenwerkende partijen aan de slag gaan met projecten die de economie stimuleren. Elk programma heeft een eigen programma-adviseur.

 

Qop helpt bij projectideeën

Wij verbinden partijen, koppelen kansen én bieden ondersteuning om jouw project verder te brengen. Het subsidiebureau, ondergebracht bij de gemeente Noardeast-Fryslân, toetst of een subsidieaanvraag aan de voorwaarden van de subsidieregeling voldoet. Het bureau en Qop geven advies aan de Regioboard die op haar beurt besluit of een project in aanmerking komt voor een bijdrage vanuit de Versnellingsagenda. Heb jij een projectidee? Wy helpe jo graach!