Wij koppelen ondernemers, onderwijspartijen
en overheden

Qop zet als aanjager de economie van Noordoost-Fryslân in een hogere versnelling. Wij koppelen, faciliteren en zijn samenwerkingspartner van ondernemers, onderwijs en overheid.
Mei-inoar meitsje wy der in sterke regio fan.

meer weten?

Waar kan Qop je mee helpen?

 • Samenwerken
 • Projectidee
 • Kansen koppelen
 • Projectaanvraag

Subsidieregeling Versnellingsagenda in januari open

Breng Noordoost-Fryslân verder met jouw project(idee)! Ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden met goede projectideeën die de economie van Noordoost-Fryslân vooruit helpen, kunnen van 1 t/m 31 januari 2021 weer subsidie aanvragen uit de Versnellingsagenda. Dit geldt voor aanvragen vanaf 5.000 euro. Subsidies t/m 5.000 euro kunnen het hele jaar door worden aangevraagd. Bij een aanvraag vanaf 5.000 euro moet een advies van Stichting Qop gevoegd worden. Vraag vóór 25 januari een advies bij Qop aan, zodat je nog voldoende tijd hebt om het advies te verwerken in de subsidieaanvraag. Meer info…

 

Samen aan de slag met initiatieven en projecten

Noordoost-Fryslân zet in op onderwijs & arbeidsmarkt, innovatie & ondernemerschap en regionale samenwerking & marketing. Een pakket aan projecten moet de economie laten groeien: de Versnellingsagenda. De investeringen en uitvoering ervan zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid, ondernemers en onderwijs. Qop is hierbij de aanjager. Rijk, provincie Fryslân en de 4 Noordoost Friese gemeenten hebben tot 2025 hiervoor ruim € 29 miljoen beschikbaar gesteld. Eltsenien oan de slach!

 • Ontwikkeling van de innovatieve klapschaats

  25 januari 2021
  Een belangrijk onderdeel van de Versnellingsagenda is innovatief ondernemerschap stimuleren. Een mooi voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van een nieuwe klapschaats door Catharinus Schuurmans van Suver Sport Concept. Eind december werd 5.000 euro toegekend uit de subsidieregeling Versnellingsagenda om de...
 • Nachtwacht360

  25 januari 2021
  Het beroemde Nachtwacht360-project was vanaf 1 oktober tot 30 november 2020 al te zien in de Theaterkerk Nes. Een wereldprimeur in Noordoost-Fryslân! Door het grote succes, maar tevens door de beperkte toelating van publiek in verband met corona, wordt de...
 • De Verspillingsmarkt

  19 januari 2021
  Fjild, Greydanus Groothandel en Kaaij Kwekerij willen met het project VerspillingsMarkt actief voedselverspilling verminderen en gezamenlijk streven naar een gesloten voedselkringloop. De ambitie is om te ontwikkelen tot het kenniscentrum van Noordoost-Fryslân op het gebied van voedselverspilling en het terugbrengen...
 • Regionale producten voor-goed-eten

  19 januari 2021
  Het project Regionale producten voor-goed-eten heeft als doel het inrichten van een korte voedselketen voor gezond voedsel. Het beoogt de consumenten, chefs en afnemers te voorzien in een zo breed mogelijk scala aan lokaal geproduceerde gezonde voedselproducten en om een...
 • Haalbaarheidsonderzoek Veenstra Reizen

  14 januari 2021
  Het werken in de toerismesector verandert continu en de komende jaren zal dit steeds meer digitaliseren. Hierdoor verandert ook de rol van touroperators. Met het haalbaarheidsonderzoek wil Veenstra Reizen uit Buitenpost inzicht verkrijgen in de toekomstige reismethode en wijze van...
 • Wad’nbus in Noordoost-Fryslân

  18 december 2020
  Het project Wad’nbus zet een kampeerbus in om gasten van buiten de regio naar Noordoost-Fryslân te halen voor een mooie vakantiebeleving. Met deze bus gaan gasten een week op avontuur langs de streekmerken Nationaal Park Lauwersmeer, De Alde Feanen, Nationaal...
 • De Wichterij: Kennisplatform Wâldprûm de Wichter

  16 december 2020
  De Wichter is een pruimensoort die vanouds in de Friese wouden voorkomt. Voor het opzetten van een duurzaam kennisplatform voor het behouden van de kennis over de Wichter is begin december vanuit de subsidieregeling Versnellingsagenda een bedrag van 5.000 euro aan...
 • Staalkrachtig Noordoost-Fryslân

  9 december 2020
  Noordoost-Fryslân kent tal van metaalbedrijven die prachtige producten maken die de hele wereld over gaan. Toch kennen veel inwoners en jongeren (de werknemers van de toekomst) het bestaan van deze bedrijven niet. Wytse Pyt de Jager van DOKcom PR &...
 • Bouwen aan Ambitie

  12 november 2020
  Het project Bouwen aan Ambitie heeft eind oktober ruim 1,6 miljoen euro subsidie toegekend gekregen uit de Versnellingsagenda Noordoost-Fryslân. Het project ontwikkelt doorlopende ambitieroutes om aansluitingen tussen onderwijs en arbeidsmarkt toekomstgericht te verbeteren. Kennislab Noordoost-Fryslân voert het programma uit in...
 • Zoet op Zout

  1 oktober 2020
  Steeds vaker krijgt de landbouw langs de kust te maken met de gevolgen van verzilting van het oppervlaktewater en grondwater. Doel van het project Zoet op Zout is kennisontwikkeling over het beheer van het zoete (grond)water en het verbeteren van...
 • Basisstructuur Fjildlab

  1 juli 2020
  Het Fjildlab is een veldlaboratorium voor het versterken van de circulaire economie en een duurzame landbouwsector in Noordoost-Fryslân. Fjildlab streeft naar een landschap van hoge kwaliteit met internationale uitstraling waarin wonen en werken, recreatie en toerisme en de diensten van...
 • Educatiefaciliteiten bij Bowinn

  1 juni 2020
  Met een bijdrage uit de Versnellingsagenda en cofinanciering door Bouwgroep Dijkstra Draisma en de Rabobank is de inrichting voor een scrum en presentatieruimte (voor lesgeven) en communicatiefaciliteiten bij Bowinn mogelijk gemaakt. In deze fysieke testlocatie wordt kennis gedeeld en kunnen...
 • Gerst en hop voor bier

  25 mei 2020
  Van oudsher werd er in het Waddengebied zowel hop als gerst voor bierproductie verbouwd. Met dit onderzoek wordt geïnventariseerd welke akkerbouwers en bierbrouwers geïnteresseerd zijn in een samenwerking om tot productie en afzet te komen. Centraal staan de vragen: Welke...
 • De Friese aardappel als icoon

  25 mei 2020
  Op dit moment wordt ongeveer 95% van de aardappelen die de Friezen eten, niet in Friesland verbouwd. Friese akkerbouwers verbouwen veel meer pootaardappelen. Ons voedsel wordt veelal wel in de regio geteeld, maar veel van ons voedsel wordt van ver...

Een projectidee of meer weten over projectaanvragen?

Heb je een projectidee of wil je meer informatie over projectaanvragen tot subsidie? Neem dan contact op met Qop. Het team van Qop kijkt of het projectidee inhoudelijk past binnen de Versnellingsagenda en kan adviseren bij de verdere uitwerking van het project. De programmamanagers van Qop kunnen jou ondersteunen om tot een volwaardig projectvoorstel te komen.

Wat doet Qop?

Qop zorgt ervoor dat alle samenwerkende partijen aan de slag gaan met projecten die de economie stimuleren. We begeleiden onderwijspartijen, ondernemers en overheden die een goed idee hebben. Hiervoor werken wij nauw samen met de Regioboard Noordoost-Fryslân. Hierin zijn de overheid, het bedrijfsleven en het onderwijs vertegenwoordigd. Qop wurket foar jim!

Hoe vraag ik subsidie aan?

In juni 2020 wordt de subsidieregeling van de Versnellingsagenda opengesteld. Vanaf dan kunnen ondernemers, onderwijspartijen en overheden een subsidieaanvraag indienen. Het team van Qop kijkt of het projectidee inhoudelijk past binnen de Versnellingsagenda en kan adviseren bij de verdere uitwerking van het project.

De programma’s uit de Versnellingsagenda

Qop zorgt ervoor dat alle samenwerkende partijen aan de slag gaan met projecten die de economie stimuleren. Elk van de acht programma’s van de Versnellingsagenda heeft een eigen programmamanager.

De acht programma’s

 • Arbeidsmobiliteitsplein
 • Wendbaar Vakmanschap
 • Bouwen aan Ambitie
 • Campus voor bouwen en nieuwe materialen
 • Shared Facility Center
 • Lerend Ondernemersnetwerk
 • Economische en ecologische ontwikkeling van de landbouw
 • Regiomarketing

Qop helpt bij projectideeën

De programmamanagers van Qop kunnen de projectaanvrager ondersteunen om tot een projectvoorstel te komen. Het subsidiebureau, ondergebracht bij de gemeente Noardeast-Fryslân, toetst of een subsidieaanvraag aan de voorwaarden van de subsidieregeling voldoet. Het bureau en Qop geven advies aan de Regioboard die op haar beurt besluit of een project in aanmerking komt voor een bijdrage vanuit de Versnellingsagenda. Wy helpe jo graach!