Wij koppelen ondernemers, onderwijspartijen
en overheden

De Regiodeal Noordoost-Fryslân biedt kansen om de kracht van de regio te versterken. Projecten die de economie in de regio versnellen kunnen subsidie aanvragen vanuit de subsidieregeling Versnellingsagenda. Wij koppelen, faciliteren en zijn samenwerkingspartner van initiatiefnemers voor de Regiodeal Noordoost-Fryslân.
Mei-inoar meitsje wy der in sterke regio fan!

meer weten over de subsidiekansen?

Waar kan Qop je mee helpen?

 • Partijen verbinden
 • Ondersteunen vanaf het projectidee
 • Kansen koppelen
 • Begeleiden met een projectaanvraag

Subsidieregeling voor regio Noordoost-Fryslân

Goed nieuws voor Noordoost-Fryslân: de subsidieregeling Versnellingsagenda biedt mooie kansen voor ondernemers, kennisinstellingen en overheden. Door gezamenlijk werken, investeren en aan de slag te gaan in de regio. Projecten die bijdragen aan economische groei, innovaties in de bouw- en metaalsector, versterking van het technisch beroepsonderwijs, stimulering van werkgelegenheid, regiomarketing en een duurzame landbouwsector komen in aanmerking voor de subsidie. Voor subsidies boven 25.000 euro gelden drie openstellingen per jaar. Subsidies tot en met 25.000 euro kunnen overigens het gehele jaar door aangevraagd worden. Meer lezen…

Samen aan de slag met initiatieven en projecten

De Regiodeal Noordoost-Fryslân zet in op de versterking van drie thema’s in de regio: onderwijs & arbeidsmarkt, innovatie & ondernemerschap en regionale samenwerking & marketing. Projecten die bijdragen aan de groei van de economie in de regio. De investeringen en uitvoering ervan zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid, ondernemers en onderwijs. Qop is hierbij de aanjager. Rijk, provincie Fryslân en de 4 Noordoost Friese gemeenten hebben tot 2025 hiervoor ruim € 29 miljoen beschikbaar gesteld. Eltsenien oan de slach!

 

 • Wichtich, voor het vermarkten van streekproduct de wichter.

  27 juni 2022
  Wichtich, voor het vermarkten van streekproduct de wichter. Medio 2020/2021 heeft Boomgaard de Wichterij het project ‘Wichtich’ opgezet. Er is een trend in streekproducten en producten die teruggaan naar de bron. Denk hierbij aan mens- en diervriendelijke producten, no waste,...
 • Lisdodde, een hoge moerasplant met de opvallende sigaren, is een plant dat gebruikt kan worden als duurzaam isolatiemateriaal.

  20 juni 2022
  Lisdodde, een hoge moerasplant met de opvallende sigaren, is een plant dat gebruikt kan worden als duurzaam isolatiemateriaal. Met het pilotproject van Bouwgroep Dijkstra Draisma is vorig jaar de start gemaakt met het telen, oogsten en verwerken van lisdodde tot...
 • Project Gaia aan het wad. Laat je verwonderen; bekijk, hoor en ervaar Gaia op de donkerste plek van Nederland.

  13 juni 2022
  Project Gaia aan het wad. Laat je verwonderen; bekijk, hoor en ervaar Gaia op de donkerste plek van Nederland. In mei en juni ‘22 was imposante installatie ‘Gaia’ van kunstenaar Luke Jerram te bewonderen in Theaterkerk Nes. Samen met Sense-of-Place...
 • Insectenkweek ter bevordering van diervoeder, voor het sluiten van de keten

  09 juni 2022
  Insectenkweek ter bevordering van diervoeder, voor het sluiten van de keten. Insecteneiwitten hebben een hoogwaardige samenstelling van aminozuren en dit sluit heel goed aan bij de voederbehoefte van dieren. De doelstelling van het project is het realiseren van een regionale...
 • Sign Again, een grote stap richting circulariteit in print in Noordoost Friesland

  25 mei 2022
  Project Sign Again - een grote stap richting circulariteit in print in Noordoost Friesland. Het project ‘Sign Again´ focust zich op het allereerste volledig gerecyclede en herprintbare plaatmateriaal en is daarmee een grote stap richting circulariteit in print.
 • Versterken van de toeristische sector: Onderwijs, overheid en ondernemers zorgen voor regie en basisinfrastructuur

  11 mei 2022
  Versterken van de toeristische sector: Onderwijs, overheid en ondernemers zorgen voor regie en basisinfrastructuur.
 • Van thuiszittende jongere naar ijzersterke vakman

  9 mei 2022
  Een grote groep thuiszittende jongeren valt momenteel tussen wal en schip. Nu al hebben de gemeentes Noardeast-Fryslân en Dantumadiel jaarlijks te maken met een groep van ruim 100 “thuiszittende” jongeren in de leeftijdscategorie van 16 tot 25 jaar, en deze...
 • Muurkunstwerk in Gerkesklooster Stroobos

  9 mei 2022
  Met het project: Geef kleur aan de toekomst zijn de kinderen uit de dorpen Gerkesklooster en stroobos aan zet. Kinderen gaven aan dat het dorp kleurrijker en vrolijker zou mogen. Door middel van Community art wordt hier gehoor aan gegeven....
 • Vidscool

  28 januari 2022
  Het project Vidscool van Mr. Sjef en Dockinga Collega hebben een subsidie ontvangen voor het ontwikkelen van de Vidscool-tool. Deze tool ondersteunt docenten op het Voortgezet Onderwijs in digitale ontwikkeling en het effectief inzetten van online middelen in klaslokalen. Een...
 • Pilot Slibhub Lauwersoog

  9 maart 2022
  Vanuit de Slibhub Lauwersoog wordt een pilotproject opgezet met een subsidiebedrag van 25.000 euro uit de Versnellingsagenda. Met het pilotproject wordt onderzocht of havenslib de landbouwgrond kan versterken. Het project is in samenwerking met verschillende enthousiaste landbouwers uit de regio...
 • Werk maken van vlas

  28 januari 2022
  Het project maakt van Noordoost-Fryslân een voorbeeldregio voor het op vernieuwende wijze produceren en verwerken van biobased en circulaire grondstoffen. De projectpartners -House of Design, Agrarisch Collectief Waadrâne, It Erfskip, Van de Bilt Zaden en Vlas b.v., ROC Friesland College,...
 • Haalbaarheidsonderzoek Eco-maaier

  27 januari 2022
  Met het onderzoek voor het ontwikkelen van een eco-maaier in Noordoost-Fryslân worden de mogelijkheden onderzocht voor een machine die de biodiversiteit bevorderd en ook voldoet aan de veiligheidseisen en betaalbaar blijft voor bermbeheerders.
 • Bokashi Groenstations

  15 september 2021
  Meer Bokashi groenstations in de omgeving Noordoost-Fryslân op lokale boerenbedrijven. Het project van Mulder Agro ontving een subsidie uit de Versnellingsagenda.
 • Bouwen aan een lerend ondernemersnetwerk

  13 september 2021
  Innovatieve MKB-ondernemers die inspelen op ontwikkelingen, nieuwe businessmodellen en succesvolle samenwerkingen tussen ondernemers. Door kennisoverdracht en ervaringsuitwisseling via een structureel lerend ondernemersnetwerk.
 • Innovatiehuis Toerisme

  13 september 2021
  Digitale mogelijkheden worden ingezet om de Friese regio als toeristische bestemming op de kaart te zetten. Altijd dichtbij door middel van de app: wandel- fiets- en vaarroutes vol verhalen wanneer je op locatie bent.
 • Wy Ferbine

  7 september 2021
  Van mismatch naar de júiste match op de arbeidsmarkt in Noordoost-Fryslân. Het niet kunnen vinden van voldoende gekwalificeerd personeel is een probleem voor veel organisaties in de regio. Aan de andere kant is een grote groep mensen op zoek naar...
 • Leernetwerk bodem

  7 september 2021
  Boeren in het kustgebied tussen Delfzijl en Harlingen gaan de komende jaren aan de slag met natuurinclusieve landbouw, een landbouwvorm waarbij landbouw van de natuur profiteert en andersom. Daarvoor is op basis van een gezamenlijk opgesteld streefbeeld en actieplan een...
 • Ontwikkeling gestandaardiseerde ladingdrager

  11 augustus 2021
  Met het project 'Ontwikkeling gestandaardiseerde ladingdrager' wil Combex Bouwlogistiek het het vervoer van bouwelementen verbeteren. Met als doel een lagere CO2 uitstoot en een hogere efficiency. Dit zorgt voor lagere logistieke kosten in de keten wat weer zorgt voor betere...
 • Valideren, relevant worden en blijven voor werk

  10 augustus 2021
  Met het project 'Valideren, relevant worden en blijven voor werk' ligt de focus op het in beeld brengen en erkennen van vaardigheden (valideren). Dit biedt meer rendement voor het individu en zijn werkgever binnen het onderwijs en de arbeidsmarkt. ...
 • Leerwerkloket Noordoost-Fryslân

  6 augustus 2021
  Het Leerwerkloket Noordoost-Fryslân gaat persoonlijk, gericht advies geven aan iedereen met een leer- en ontwikkelvraag: individuele inwoners, werkenden, werkzoekenden en werkgevers. Met een team van enthousiaste adviseurs wordt de komende periode gebouwd aan dit loket, in eerste instantie vanuit Dokkum....
 • Stadswerkplaats Noordoost-Fryslân

  17 juni 2021
  De Stadswerkplaats gaat een sterk regionaal leernetwerk vormen met bedrijven, overheid en onderwijs. Hier wordt gewerkt aan nieuwe perspectieven en technologieën voor producten en diensten in o.a. de metaal, bouw en agrifood. Om de levensvatbaarheid van het idee te kunnen...
 • Klei Kunst en Route

  14 juni 2021
  Met deze jaarlijks terugkerende kunstroute wordt een verbinding gelegd tussen historie en hedendaagse kunst. Tijdens de route wordt op 15 tot 20 locaties in Dokkum, Bornwird en Raard keramische kunst tentoongesteld van verschillende keramisten. Het project brengt historische plaatsen, beziens-...
 • Regiomarketing voor het culturele project Wadopera Peter Grimes

  26 mei 2021
  De Wadopera Peter Grimes, naar de gelijknamige opera van de Britse componist Benjamin Britten, wordt in de openlucht en met 140 artiesten uitgevoerd. Dit alles zal plaatsvinden buiten de dijken van Peasens-Moddergat. De regiomarketing van het evenement stimuleert bezoekers om...
 • De gast van de toekomst in Noordoost-Fryslân

  26 mei 2021
  Van digitalisering en technische innovaties tot een veranderende arbeidsmarkt en globalisering, ook de horecasector heeft te maken met deze ontwikkelingen. Om regionale horecaondernemers hierop voor te bereiden, starten twee afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland (afdeling Midden Friesland en Noordoost Friesland)...
 • Lisdodde als isolatiemateriaal

  26 mei 2021
  Op dit moment staat de bouwsector voor twee uitdagingen: de energietransitie en de materiaaltransitie. Voor het combineren van de energie- en materiaaltransitie wordt gekeken naar natuurlijke producten die ingezet kunnen worden in het bouwproces. Maar vaak bestaan deze materialen nog...
 • Digitalisering landschapsbiografie De Alde Feanen

  26 mei 2021
  De ontwikkelingsgeschiedenis van het Nationaal Park De Alde Feanen is onlangs vastgelegd in een landschapsbiografie. Met een storymap maken De Alde Feanen en It Fryske Gea dit document toegankelijk voor bezoekers, bewoners en ondernemers. De storymap schetst een beeld van...
 • Wendbaar Vakmanschap in Noordoost-Fryslân

  26 mei 2021
  Naast veranderende marktomstandigheden vragen technologische ontwikkelingen en automatisering om aanpassingsvermogen en flexibiliteit van werknemers. Een oplossing voor dit probleem is dat bedrijven lerende organisaties worden, waardoor werkende vakmensen wendbaar vakmanschap kunnen ontwikkelen: leren tijdens het werk. Werknemers die in staat...
 • Bezienswaardigheden en Beleving: Landschapstriënnale 2023

  26 mei 2021
  De Landschapstriënnale wordt één keer in de drie jaar georganiseerd om een regio in de (internationale) spotlights te zetten en is daarmee een aanjager voor recreatie en toerisme. De Waddenkustregio, waarvan een groot deel zich in Noordoost-Fryslân bevindt, mag deze...
 • Inpassing camping in het coulisselandschap

  11 mei 2021
  Camping ’t Heidestek in Twijzelerheide is een ideale plek voor toeristen om de natuur van het Friese coulisselandschap te ervaren. De eigenaren van de camping onderzoeken samen met de vereniging Noardlike Fryske Wâlden op welke manier de camping en het...
 • Speurroute-app Dokkum

  7 mei 2021
  Steeds meer dag- en verblijfstoeristen weten de regio Noordoost-Fryslân te vinden als vakantiebestemming. City Sherlocks wil deze gasten op een unieke manier de toeristische beziens- en wetenswaardigheden van Dokkum laten beleven door middel van een speurroute-app.
 • Klantreis kwetsbare jongeren

  6 mei 2021
  Met het project ‘Klantreis kwetsbare jongeren’ brengt Be Your Natural Talent (BYNT), in samenwerking met het Friesland College, in kaart waar jongeren tegenaan lopen in hun weg naar school of werk vanaf het moment dat zij een bijstandsuitkering aanvragen. Het...
 • Haalbaarheidsonderzoek voor activeren kwetsbare jongeren

  23 maart 2021
  Going uit Dokkum wil kwetsbare thuiszittende jongeren een toekomstperspectief bieden en begeleiden naar een betaalde baan of opleiding in de maakindustrie. Met het haalbaarheidsonderzoek maakt Going inzichtelijk of er een betere verbinding kan ontstaan tussen kwetsbare thuiszittende jongeren in de...
 • Aanschouwelijk maken bramenflora

  15 maart 2021
  Fryslân telt meer dan 50 bramensoorten, waarvan er tenminste 30 voorkomen in de regio Noordoost-Fryslân. Het project zet met het aanschouwelijk maken van bramenflora in op kennisontwikkeling over natuur en biodiversiteit. Deze kennis wordt vervolgens via de recreatieve sector en...
 • Bloemenparadyske Streekmarkt

  10 maart 2021
  De Bloemenparadyske Streekmarkt met lokale, biologische en huisgemaakte producten is een nieuw initiatief. Het laat bewoners en toeristen kennismaken met al het lekkers dat de regio te bieden heeft en de verhalen achter de producten. De Streekmarkt heeft ook de...
 • Ontsnappen aan digitale dreigingen

  28 januari 2021
  Het aantal digitale incidenten neemt in rap tempo toe. Zo liet 2020 ten opzichte van 2019 al een verviervoudiging zien van het aantal gemelde cyberincidenten. Met behulp van een 4-tal mobiele escaperooms werkt Eduno aan een verhoging van de digitale...
 • Ontwikkeling van de innovatieve klapschaats

  25 januari 2021
  Een belangrijk onderdeel van de Versnellingsagenda is innovatief ondernemerschap stimuleren. Een mooi voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van een nieuwe klapschaats door Catharinus Schuurmans van Suver Sport Concept. Eind december werd 5.000 euro toegekend uit de subsidieregeling Versnellingsagenda om de...
 • Nachtwacht360

  25 januari 2021
  Het beroemde Nachtwacht360-project was vanaf 1 oktober tot 30 november 2020 al te zien in de Theaterkerk Nes. Een wereldprimeur in Noordoost-Fryslân! Door het grote succes, maar tevens door de beperkte toelating van publiek in verband met corona, wordt de...
 • De Verspillingsmarkt

  19 januari 2021
  Fjild, Greydanus Groothandel en Kaaij Kwekerij willen met het project VerspillingsMarkt actief voedselverspilling verminderen en gezamenlijk streven naar een gesloten voedselkringloop. De ambitie is om te ontwikkelen tot het kenniscentrum van Noordoost-Fryslân op het gebied van voedselverspilling en het terugbrengen...
 • Regionale producten voor-goed-eten

  19 januari 2021
  Het project Regionale producten voor-goed-eten heeft als doel het inrichten van een korte voedselketen voor gezond voedsel. Het beoogt de consumenten, chefs en afnemers te voorzien in een zo breed mogelijk scala aan lokaal geproduceerde gezonde voedselproducten en om een...
 • Haalbaarheidsonderzoek Veenstra Reizen

  14 januari 2021
  Het werken in de toerismesector verandert continu en de komende jaren zal dit steeds meer digitaliseren. Hierdoor verandert ook de rol van touroperators. Met het haalbaarheidsonderzoek wil Veenstra Reizen uit Buitenpost inzicht verkrijgen in de toekomstige reismethode en wijze van...

Een projectidee of meer weten over projectaanvragen?

Heb je een projectidee of wil je meer informatie over de subsidieaanvraag voor een project? Neem dan contact op met Qop. Het team van Qop kijkt of het projectidee inhoudelijk past binnen de Versnellingsagenda Noordoost-Fryslân en kan adviseren bij de verdere uitwerking van het project. Samen met jou kijken de programma-adviseurs van Qop hoe het idee verder gebracht kan worden en welke stappen je daarin nog kan zetten.

Wat doet Qop?

Qop zorgt ervoor dat alle samenwerkende partijen aan de slag gaan met projecten die de economie stimuleren. We brengen partijen samen en begeleiden onderwijspartijen, ondernemers en overheden die een goed idee hebben. Hiervoor werken wij nauw samen met de Regioboard Noordoost-Fryslân. Hierin zijn de overheid, het bedrijfsleven en het onderwijs vertegenwoordigd. Qop wurket foar jim!

Hoe vraag ik subsidie aan?

In juni 2020 is de subsidieregeling van de Versnellingsagenda opengesteld. Vanaf dan kunnen ondernemers, onderwijspartijen en overheden een subsidieaanvraag indienen. Het team van Qop kijkt of het projectidee inhoudelijk past binnen de Versnellingsagenda en kan adviseren bij de verdere uitwerking van het project.

De programma’s uit de Versnellingsagenda

Qop zorgt ervoor dat alle samenwerkende partijen aan de slag gaan met projecten die de economie stimuleren. Elk programma heeft een eigen programma-adviseur.

Qop helpt bij projectideeën

Wij verbinden partijen, koppelen kansen én bieden ondersteuning om jouw project verder te brengen. Het subsidiebureau, ondergebracht bij de gemeente Noardeast-Fryslân, toetst of een subsidieaanvraag aan de voorwaarden van de subsidieregeling voldoet. Het bureau en Qop geven advies aan de Regioboard die op haar beurt besluit of een project in aanmerking komt voor een bijdrage vanuit de Versnellingsagenda. Heb jij een projectidee? Wy helpe jo graach!