Subsidieregeling Versnellingsagenda

Voor projecten die de economie stimuleren is geld beschikbaar uit de subsidieregeling Versnellingsagenda. Subsidies tot vijfentwintigduizend euro kunnen het volledige jaar worden aangevraagd. Subsidies boven de vijfentwintigduizend euro kunnen drie keer per jaar worden aangevraagd via de openstelling. Heb jij een kansrijk idee?

Neem contact met ons op

De Versnellingsagenda

De Versnellingsagenda is onderdeel van de Regiodeal Noordoost-Fryslân die de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Tytsjerksteradiel en de provincie Fryslân met het Rijk afgesloten hebben.

De Regiodeal is een samenwerking tussen Rijk en regio om de kracht van de regio te versterken.

 

 

Hoe kunnen we samen de doelstellingen bereiken?

Door het verstrekken van subsidies aan projecten die voldoende invulling geven aan de benoemde doelen en beoogde resultaten van een businesscase van de Versnellingsagenda willen de partijen, van Regiodeal Noordoost-Fryslân, deze doelstellingen in 2025 behaald hebben. Hiervoor is de Subsidieregeling Versnellingsagenda Noordoost Fryslân opgesteld.

Waar kan ik subsidie voor aanvragen?

De Versnellingsagenda Noordoost-Fryslân is opgebouwd uit drie programmalijnen: Onderwijs en arbeidsmarkt, Innovatie en ondernemerschap en Regionale samenwerking en marketing. Deze programmalijnen zijn weer onderverdeeld in businesscases. Je kunt eenmalig subsidie aanvragen voor activiteiten of een project dat voldoende bijdraagt aan de doelen en beoogde resultaten van één van deze businesscases.

Hoeveel subsidie kan ik aanvragen?

Er is geen maximum gesteld aan de aan te vragen subsidie. De hoogte van de subsidie bedraagt echter nóóit meer dan 65% van de subsidiabele kosten van het volledige project. Dit betekent dat de aanvrager minimaal 35% van de kosten van het project op een andere wijze moet financieren, bijvoorbeeld door inbreng van eigen middelen, inbreng van arbeid en/of bijdragen van derden. De subsidieregeling treedt in werking op 17 juni 2020 en vervalt per 31 december 2026.

Wanneer kan ik subsidie aanvragen?

Dit hangt af van de hoogte van de aan te vragen subsidie. De Subsidieregeling Versnellingsagenda maakt namelijk onderscheid tussen drie categorieën: subsidies tot en met € 5.000, subsidies vanaf € 5.001 tot € 25.000 en aanvragen boven de € 25.000. Subsidies tot en met € 25.000 kunnen het gehele jaar door aangevraagd worden, met als aanvraag-deadline 1 juli 2025. Voor subsidies boven € 25.000 wordt de regeling 3 keer per jaar opengesteld. Voor deze projecten zijn de laatste drie openstellingen in 2024: 1 januari t/m 20 februari, 15 april t/m 31 mei en 1 september t/m 31 oktober.

Kan ik hulp krijgen bij het uitwerken van mijn idee?

Voor advies en ondersteuning bij het uitwerken van jouw idee kun je contact opnemen met Stichting Qop, de aanjagers van de Versnellingsagenda. Het team van Qop kijkt of het idee inhoudelijk past binnen één van de programma’s van de Versnellingsagenda. Zij kijken samen met jou hoe het idee verder gebracht kan worden en welke stappen je daarin nog kan zetten. Deze ondersteuning is kosteloos. Het projectformat per categorie is te vinden op de website van de Gemeente Noardeast Fryslân.

Hoe wordt mijn aanvraag beoordeeld?

Een aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Noardeast-Fryslân (Asv) en de Subsidieregeling Versnellingsagenda. Hierin staat onder meer hoe en wanneer subsidie aangevraagd kan worden, verplichtingen voor een subsidieontvanger en redenen waarom een aanvraag kan worden geweigerd.

Let op: subsidie vanaf € 25.000 kan alleen aangevraagd worden in de maanden januari, mei en september. Bij een aanvraag moet een advies van Stichting Qop gevoegd worden. Voordat je subsidie aanvraagt, kun je een advies bij Stichting Qop opvragen door een e-mail te sturen. Doe dit bij voorkeur een aantal weken voor het verstrijken van de indientermijn, zodat je nog voldoende tijd hebt om het advies te verwerken in de subsidieaanvraag.   

In alle drie gevallen word je doorgestuurd naar de website van de gemeente Noardeast-Fryslân.

Waar kan ik een aanvraag indienen?

De gemeente Noardeast-Fryslân voert de subsidieregeling namens de vier gemeenten en de provincie Fryslân uit. De subsidieaanvraag en de bijlagen moeten daarom gestuurd worden naar het subsidiebureau van de Versnellingsagenda Noordoost Fryslân. Je kunt de subsidieaanvraag en alle bijlagen ook mailen.

Gemeente Noardeast-Fryslân
T.a.v. Subsidiebureau Versnellingsagenda
Postbus 1
9100 AA  DOKKUM

Per mail:
info@noardeast-fryslan.nl

Vragen over de regeling of het aanvragen?

Voor vragen over de subsidieregeling of het aanvragen van subsidie kun je contact opnemen met het subsidiebureau van de Versnellingsagenda via het algemene telefoonnummer van de gemeente Noardeast-Fryslân: 0519 298 888.