Programma's van de Versnellingsagenda

De Versnellingsagenda van de Regiodeal Noordoost-Fryslân is opgebouwd uit drie programmalijnen: Onderwijs & Arbeidsmarkt, Innovatie & Ondernemerschap en Regionale samenwerking & Marketing. Deze programmalijnen zijn onderverdeeld in acht businesscases.

Via de subsidieregeling Versnellingsagenda wordt geld uit de Regiodeal Noordoost-Fryslân beschikbaar gesteld voor projecten die de economie stimuleren. Ondernemers, onderwijsinstellingen en overheidsinstellingen kunnen subsidie aanvragen voor een project dat bijdraagt aan de doelen en beoogde resultaten van de Versnellingsagenda.

Heb jij een projectidee dat aansluit bij één van de onderstaande businesscases? De programma-adviseurs van Qop denken met je mee. Helpen je een idee concreet te maken, koppelen je aan partijen die je plan verder kunnen brengen en begeleiden de aanvraag.

Natuurinclusieve landbouw (NIL)

Bouwen aan Ambitie

Regiomarketing

Toekomstbestendig Agri & Food

Ondernemers & Netwerk

Bouwen aan metaal

Bouwen aan de bouw

Wendbaar Vakmanschap

Arbeidsmobiliteit