Programma's van de Versnellingsagenda

De Versnellingsagenda van de Regiodeal Noordoost-Fryslân is opgebouwd uit drie programmalijnen: Onderwijs & Arbeidsmarkt, Innovatie & Ondernemerschap en Regionale samenwerking & Marketing. Deze programmalijnen zijn onderverdeeld in acht programma's.

Via de subsidieregeling Versnellingsagenda wordt geld uit de Regiodeal Noordoost-Fryslân beschikbaar gesteld voor projecten die de economie stimuleren. Ondernemers, onderwijsinstellingen en overheidsinstellingen kunnen subsidie aanvragen voor een project dat bijdraagt aan de doelen en beoogde resultaten van de Versnellingsagenda. Heb jij een projectidee dat aansluit bij één van de onderstaande programma’s? De programma-adviseurs van Qop bieden ondersteuning en denken mee over projectideeën voor de regio.

Regiomarketing en destinatiebranding

Economische en ecologische verbetering landbouw

Lerend Ondernemersnetwerk

Shared Facilities Center

Campus voor bouwen en nieuwe materialen

Bouwen aan Ambitie

Wendbaar Vakmanschap

Arbeidsmobiliteit