Projecten van de Versnellingsagenda

De Regiodeal Noordoost-Fryslân zet in op een vitale, krachtige regio waar het goed wonen, werken, leren en recreëren is. Via de subsidieregeling Versnellingsagenda wordt geld uit de Regiodeal beschikbaar gesteld voor projecten die de economie stimuleren. Een belangrijk aspect is dat deze projecten een impuls voor de hele regio opleveren.

In dit overzicht staan projecten die subsidie uit de Versnellingsagenda hebben ontvangen, variërend van aanvragen t/m 5.000 euro, van 5.001 tot 25.000 euro en boven 25.000 euro. De subsidieregeling biedt kansen voor ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden die de regio vooruit helpen op het gebied van innovatie, scholing, werkgelegenheid, verduurzaming van de landbouw en regiomarketing met grote óf kleine projecten. Het team van Qop verbindt partijen, koppelt kansen en denkt mee over projectideeën voor de regio.

Filter op categorie

Alle projecten
Nieuws
Arbeidsmobiliteit
Wendbaar Vakmanschap
Bouwen aan Ambitie
Bouwen aan de Bouw
Bouwen aan Metaal
Ondernemers & Netwerk
Toekomstbestendige Agri & Food
Regiomarketing

Burgum Vitaal: Verstevigen van de zorgpositie in de regio


Het project 'Burgum Vitaal' wil de zorgpositie in de regio Noordoost-Fryslân verstevigen. Gezondheidscentrum DE BANK in Burgum werkt aan de uitbreiding en versterking van een lerend zorgondernemersnetwerk. Dit netwerk moet niet alleen de huidige zorgondernemers ondersteunen en hen helpen groeien, maar ook nieuwe zorginitiatieven aantrekken en stimuleren. Het gezondheidscentrum speelt in op de toenemende zorgvraag in de regio door vergrijzing en stijging van chronische ziekten. DE BANK wil met een holistische benadering en focus op zorgpreventie bijdragen aan de verbetering...
› Lees verder

Versterking pr-communicatie Burgum


Tytsjerksteradiel is een gemeente met veel potentieel op het gebied van recreatie en toerisme. Dit biedt kansen voor investeringen, werkgelegenheid en de leefbaarheid van het gebied. Stichting Burgum Magazine speelt hierin een cruciale rol met het jaarlijkse magazine 'Burgum heeft Meer', dat ondernemers en toeristische attracties in de regio presenteert. Sinds juli 2022 is ook de website Burgum.nl gelanceerd om het dorp online zichtbaar te maken. Het doel is om toeristen en bezoekers naar het centrum van Burgum te trekken...
› Lees verder

Beleving Klooster Claercamp


Het project 'Beleving Klooster Claercamp' is een initiatief van de Cultuur Historische Commissie van de Vereniging Dorpsbelang Rinsumageast-Sibrandahûs. Samen met de Stichting Musea Noardeast Fryslân willen zij een informatiepunt en landschapsmarkering realiseren op de plek van het voormalige klooster Claercamp. Dit project beoogt het rijke verleden van het klooster zichtbaar te maken voor een breed publiek en zo de historische waarde ervan te benadrukken. Dit project sluit aan bij de visie op toerisme en recreatie in Noordoost Fryslân, waarin groei...
› Lees verder

Kruiden tussen de Coulissen


De initiatiefnemers van het project 'Kruiden tussen de coulissen' richt zich op het onderzoeken en bevorderen van kruidenrijk grasland in de Noardlike Fryske Wâlden. Dit gebied staat bekend om zijn unieke coulisselandschap met singels en wallen, die rijk zijn aan biodiversiteit. Het project wil deze biodiversiteit verder versterken en onderzoeken hoe ingezaaide kruiden in het boerenland hier aan bij kunnen dragen. De motivatie voor dit project komt voort uit de huidige insectencrisis, die deels veroorzaakt wordt door monotone graslanden en...
› Lees verder

Eleghon 360


De initiatiefnemers achter het project Eleghon 360, een geavanceerd apparaat voor het scannen en keuren van stralingsbeschermende kleding, ontvangen subsidie om het marktpotentieel te onderzoeken. Deze subsidie speelt een cruciale rol in de marktverkenning die de haalbaarheid van dit innovatieve product zal vaststellen. In de medische sector wordt beschermende kleding gebruikt door personeel dat blootstaat aan radiologische straling tijdens procedures. Het huidige proces van keuren van deze kleding is tijdrovend en belastend, vaak uitgevoerd buiten reguliere werktijden. De Eleghon 360...
› Lees verder

Interactief kinderboek Noardeast-Fryslân


Hoe breng je een regio en haar tradities tot leven voor de jongste generatie? In Noardeast-Fryslân vonden ze het antwoord met een betoverend interactief kinderboek, dat de rijke verhalen en prachtige natuur van de streek verkent. Centraal staan de vijf streekmerken: Nationaal Park Lauwersmeer, Nationaal Park Alde Feanen, Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden, Werelderfgoed Waddenzee en de historische stad Dokkum. Deze worden subtiel verweven met de avonturen van de Wichter, een mythische boom die als gids dient door het landschap...
› Lees verder

Een nieuw regionaal ticketsysteem: Communit.ly


Een regionaal ticketsysteem voor evenementen in regio Noordoost-Fryslân. De initiatiefnemers van het project Communit.ly willen hiermee een oplossing bieden voor regionale evenementen, waarvoor bestaande ticketssystemen te kostbaar, te uitgebreid of juist te beperkt zijn. Het doel van Communit.ly is om een efficiënt ticketingsysteem te bieden dat gratis is voor evenementenorganisatoren. Dit wordt mogelijk gemaakt door inkomsten uit lokale en regionale advertenties, die op de tickets worden geplaatst. Zo krijgen organisatoren niet alleen controle over hun kaartverkoop, maar kunnen ze ook...
› Lees verder

Topregio presenteerde zich op de Promotiedagen


De vier gemeenten uit Noordoost-Fryslân presenteerden zich gezamenlijk op de Promotiedagen in Groningen november 2023. Een primeur, om ook buiten de provinciegrens te laten zien en horen: 'Kom in Noordoost-Fryslân wonen, werken of recreëren, want het is hier fantastisch'. De promotiedagen van 7 en 8 november kregen een Fries tintje met de aanmelding van de vier samenwerkende ANNO-gemeenten: gemeente Noardeast-Fryslân, Tytsjerksteradiel, Dantumadiel en Achtkarspelen. De opvallende stand met daarop een levensgrote zee-arend stond symbool voor 'de spanwijdte van de regio'...
› Lees verder

Bestemming Earnewâld; van toeristisch cluster naar dorp met visie


In het hart van Nationaal Park De Alde Feanen, ligt Earnewâld, een toeristisch pareltje dat al decennialang bekendstaat als een van de meest ontwikkelde toeristische bestemmingen in Noordoost-Friesland. Maar, stilstand is achteruitgang. Daarom lanceert het dorp het ambitieuze project 'Bestemming Earnewâld; van toeristisch cluster naar dorp met visie!' Hiermee willen de initiatiefnemers de toekomst van Earnewâld zeker stellen en blijven voldoen aan de veranderende wensen en behoeften van haar bezoekers. “We zijn ontzettend blij met de subsidie vanuit de versnellingsagenda....
› Lees verder

Regiomarketing Feanster Skûtsje


Het Feanster Skûtsje, het schip ‘de Nooitgedacht’ met een rijke geschiedenis die teruggaat tot 1901. Oorspronkelijk gebouwd in Kootstertille en na een avontuurlijk verblijf in Parijs, keert het skûtsje terug naar de roots in regio Noordoost-Fryslân. Hier wordt het niet alleen in oude glorie hersteld, maar tijdens de restauratie en daarna ook actief ingezet voor regiopromotie. In een uniek samenwerkingsproject tussen Stichting Cultureel Erfgoed Feanster Skûtsje, lokale onderwijsinstellingen en regionale sponsoren, transformeert het skûtsje tot een levendige educatieve en toeristische...
› Lees verder

Zero-emissie infra-snellader voor bouwsector


Een boost voor industrialisatie in de bouw en infra met het nieuwe innovatieve concept van de zero-emissie infra-snellader genaamd de RAPCON (RAPid CONveyor, snelle transportband). De nieuwe innovatie moet intensief grondverzet sneller en energiezuiniger maken waarvan o.a. het beladen van vrachtwagens in de bouw en infra kan profiteren. De bouwsector staat voor serieuze uitdagingen, zoals het personeelstekort, CO2 reductie en de stikstofcrisis. Door middel van het project willen de initiatiefnemers hier iets aan doen door slimmer en schoner te werken....
› Lees verder

Meegroeidijk Equipment: Innovatie in Dijkversterking


In Nederland staan we voor de uitdaging om onze dijken te versterken en te onderhouden, vooral de primaire keringen die ons beschermen tegen wateroverlast. Traditionele methoden van dijkverhoging zijn echter niet langer duurzaam of kosteneffectief. Het Meegroeidijk-project biedt een innovatieve oplossing: het gebruik van slib uit de Waddenzee als ophoogmiddel, een concept bekend als Building with Nature. De focus ligt op het ontwikkelen van Meegroeidijk Equipment (MGDE) dat in staat is om slib slim en gecontroleerd op dijken aan te...
› Lees verder

Marktonderzoek Magna Frisia


Stel je voor dat je wandelt door het oeroude kwelderlandschap van Noordoost-Friesland, langs uitgestrekte weilanden en kronkelende zeearmen. Daar, aan de horizon, verschijnt een uniek vormgegeven, vroegmiddeleeuws dorp: Magna Frisia. Het dorp ademt de sfeer van lang vervlogen tijden waar geschiedenis en cultuurhistorie samenkomen. Een belevingscentrum waar verleden, toekomst en toegepaste kunst een organisch geheel vormen, een bijzondere ervaring voor binnen- en buitenlandse bezoekers verzekerd. Magna Frisia is meer dan alleen een dorp; het is een levendige reconstructie van het...
› Lees verder

Sûn-lekker-Ite @School


Gezonde voeding is essentieel voor de groei en ontwikkeling van kinderen. Het is van invloed op hun algehele gezondheid en de prestatie op school. De initiatiefnemers van dit project willen ervoor zorgen dat alle kinderen in de regio een gezonden maaltijd aangeboden krijgen. Dit bevordert de kansengelijkheid. Om dit te realiseren willen ze eerst onderzoek doen. Met dit onderzoek willen ze een goede basis leggen en de juiste projectpartners vinden. In de verwachting dat het later ook schaalbaar is naar...
› Lees verder

Bloei! In Studie, Ontwikkeling en Werk


De arbeidsmarkt verandert. Een combinatie van vergrijzing, snelle technologische ontwikkelingen en de forse energieambities zorgen voor een mismatch op de arbeidsmarkt. De vraag naar vakmensen is groot en zal de komende jaren blijven stijgen. Roel Steringa en Jelte Pars, initiatiefnemers van het project “Bloei! In Studie, Ontwikkeling en Werk”, willen hier verandering in brengen door actief in te zetten op omscholing en het opleiden van vakmensen in de regio. Het tweejarige project richt zich op het opleiden en omscholen van...
› Lees verder

MOAi AC/DC


De initiatiefnemers van dit project willen zich inzetten voor onze regio door middel van een aantal stappen. De eerste stap is een onderzoekstraject, hiervoor vroegen zij subsidie aan. Het onderzoekstraject moet er uiteindelijk voor zorgen dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans krijgen om geschoold te worden in de technieksector. Omdat de sector met een groot personeelstekort zit is het enorm interessant om nieuw arbeidspotentieel aan te boren. Het overkoepelende doel is om de mensen met een...
› Lees verder

Promotie wandelpaden netwerk Noordoost-Fryslân


Het prachtige gebied in Noordoost-Fryslân is uitermate geschikt voor wandelen. Er zijn ontzettend veel paden en weggetjes waar je kunt genieten van de prachtige omgeving. De initiatiefnemers zijn het hiermee eens en vinden dat wandeltoeristen meer moeten kunnen genieten van de omgeving. Hiervoor ontwikkelen zij een app en die ze onder de aandacht brengen tijdens het jaarlijkse wandelevenement in de Noardlike Fryske Wâlden. Op 6 juli 2024 vindt de Swaddekuier plaats. Bij de start en finish in Buitenpost en op...
› Lees verder

Vertelhuis RBC


De initiatiefnemers willen zich inzetten om kinderen weer te laten lezen. Dit doen zij door, als pilot, iedere zondag (m.u.v. vakanties en feestdagen) in Hurdegaryp een voorleesmiddag te organiseren. Kinderen van 3 tot en met 6 jaar zijn welkom met ouders, grootouders of andere begeleiders om te luisteren naar de verhalen die worden verteld. In een prettige omgeving worden er twee verhaaltjes voorgelezen met een pauze tussendoor en een activiteit achteraf. Uit onderzoek blijkt dat er genoeg reden is om...
› Lees verder

Farm To Fork


Voeding wordt op grote schaal over de hele wereld getransporteerd. Dit resulteert in een grote CO2 voetafdruk. Zolang het transporteren vanuit Zuid-Amerika goedkoper is dan het produceren in Europa zal dit ook blijven gebeuren. Het project Farm to Fork wil hier verandering in te brengen en een economisch slim en ecologisch verantwoorde agrarische sector te bewerkstelligen door de keten te verkorten. Er wordt dan gebruik gemaakt van gezond, milieuvriendelijk en lokaal geteelde en geproduceerde voedingsmiddelen. De transitie waarbij agrariërs minder...
› Lees verder

Moddergat, dijk van een verhaal


Moddergat, bekend van de grootste vissersramp van Nederland (1883) heeft vanwege de geschiedenis, het museum, de ligging aan de dijk en het Werelderfgoed Waddenzee een grote aantrekkingskracht op bezoekers. Naar schatting komen er jaarlijks bijna 100.000 mensen recreëren, in de hoogtijdagen kunnen deze grote groepen toeristen voor overlast zorgen voor de inwoners. De initiatiefnemers van het project gaan, in samenwerking met verschillende partijen, werken aan een breed gedragen concept: Moddergat, dijk van een verhaal. Museum It Fiskershûske, onderdeel van Stichting...
› Lees verder

InnovatieNetwerk Noordoost-Fryslân


De wereld van de digitale innovatie ontwikkelt zich snel. De opkomst van technieken zoals VR (Virtual Reality) en AI (Artificial Intelligence) zijn vaak moeilijk bij te houden. De ontwikkelingen brengen zowel kansen als bedreigingen met zich mee. Voor ondernemers is het van belang dat ze goed op de hoogte van deze ontwikkelingen. Wie hier niet tijdig op in springen lopen de kans de boot te missen. Maar hoe bepalen ondernemers welke stappen ze moeten zetten? 8D games is al meer...
› Lees verder

Onderzoek duurzaam bouwen en wonen in NOF


De initiatiefnemers van dit project zetten zich in om de woningmarkt te helpen met het grote woningtekort waarbij rekening wordt gehouden met het huidige energienetwerk en het gebrek aan capaciteit. Er liggen al plannen voor de uitvoering, maar dit is een groot financieel risico. Daarom vroegen de initiatiefnemers subsidie aan voor een onderzoek naar de haalbaarheid van hun plannen. Het project richt zich enerzijds op een nieuwe duurzame bouwmethode en het opzetten van een mini-grid: een kleinschalig energiedistributienetwerk. Livit Housing,...
› Lees verder

De innovatieve bakfiets


Met het project wordt gewerkt aan een zeer praktische, maar nog niet eerder toegepaste innovatie op de bekende bakfiets. Het innovatieve idee is in 2022 bedacht en wordt uitgewerkt door twee regionale ondernemers. Het concept is veelbelovend, maar het huidige prototype is nog niet klaar voor de markt, al zijn de patenten inmiddels aangevraagd en goedgekeurd. Het verder uitwerken en re-designen van deze mobiliteits-innovatie wordt gedaan met behulp van externe deskundigen. Dit moet resulteren in een werkend voertuig, dat geschikt...
› Lees verder

De vliegende schouwers


Er zijn grote problemen op het gebied van landschapsbeheer. De boeren en schouwers lopen tegen problemen aan in het werven van vrijwilligers die het landschapsbeheer beoordelen. Met de huidige werkwijze gaat de vrijwilliger (schouwer) met een tablet het land door en keurt hij het desbetreffende land op gebreken. Deze data worden verwerkt in een Excel sheet. Dit proces is erg tijdrovend en de dataopname laat ruimte voor interpretatie. De initiatiefnemers van De Vliegende Schouwers willen de schouwers hiermee helpen en...
› Lees verder

Project in gastvrij Dokkum voor Duitse toerist komt op gang


De Halve Maan en Hotel de ABDIJ waren de eerste bedrijven die hun menukaart hebben laten vertalen in het Duits met de gratis vertaalservice van Promotie Dokkum. Inmiddels zijn er zeven bedrijven met een complete menukaart in het Duits. “Door onze menukaart in het Duits aan te bieden, hebben we al 80% van de vragen beantwoord”, zegt Theo Kingma van de Halve Maan. De gratis vertaalservice is voor alle ondernemers in de binnenstad beschikbaar. Ook voor de snelcursus Duits voor...
› Lees verder

PLANTaardig, een ontdekkingsreis naar pigmenten en verfstoffen


In 2018 ontstond tijdens Culturele Hoofdstad Leeuwarden De Vlasroute Follow the Blue Line. De route vertelt het verhaal van de teelt van het gewas vlas tot het eindproduct, met de hand bedrukte linnen. Ruim vijf jaar later zetten de initiatiefnemers van dit project een nieuw project op. PLANTaardig, een ontdekkingsreis naar pigmenten en verfstoffen. In dit project wordt de bestaande Vlasroute uitgebreid. De route wordt uitgebreid met de teelt van olievlas en hoe kleurstoffen en pigment kunnen worden gewonnen uit...
› Lees verder

Burgum loopt voorop in toekomstgericht onderwijs


Het Voortgezet Onderwijs in Burgum heeft als doel toekomstgericht onderwijs aan te bieden. Met het project wordt ingezet op een structurele samenwerking tussen scholen en het bedrijfsleven uit de regio. Binnen het praktijkgerichte vak is meer aandacht voor het aanleren van algemene vaardigheden die noodzakelijk zijn om te kunnen functioneren binnen het toekomstige bedrijfsleven. Daarnaast zorgt het voor een betere doorlopende leerlijn naar het MBO. Het praktijkgerichte programma (PGP) wordt in het schooljaar 2024-2025 ingevoerd. Verplicht is het niet, maar...
› Lees verder

Sociale werkplaats voor meer gezuiverd drinkwater


Als ondernemers ben je graag onderdeel van goede ideeën. Jeroen Dijkstra is ook zo’n ondernemer, die een goed idee niet kan laten liggen. Nadat hij bij Pottle bekend werd met een sociale werkplaats en het sociaal ondernemen wat daarbij komt kijken, besloot hij met zijn compagnons dat dit ook goed zou zijn voor PureAqua. Bij PureAqua maken ze waterfiltersystemen. In de bedrijfsvoering richten ze zich op de drie p’s people, planet, profit. De eerste P, people, kon nog wel wat...
› Lees verder

Jongeren zoeken het uit!


Toen Wietske de Koe en Jurian Zwarts met elkaar in contact werden gebracht kwamen ze erachter dat zij beide een gelijke denkwijze hebben als het aan komt op jongeren. Vanuit Zoek het uit! en de Onderwegwijzer zagen zij potentie om een samenwerking op te zetten waar jongeren profijt van zouden hebben. Nu werken zij samen met gemeente Dantumadiel, gemeente Noardeast-Fryslân, Firda, Het Bolwerk en sinds kort met Kearn. Er zijn drie routes voor jongeren uitgewerkt. De routes helpen de jongeren...
› Lees verder

Van haver tot heerlijke appeltaart


In 2022 is Maatschap Van der Bos voor het eerst haver gaan telen. Haver is bijna helemaal verdwenen uit de Nederlandse landbouw en de haver in de winkels is veelal geïmporteerd. Er moet dus nog veel worden uitgezocht voordat deze haver lokaal kan worden afgezet. Het vinden van een molen om de haver te pellen en te pletten bleek bijvoorbeeld al een uitdaging. Bianca van der Bos van Maatschap Van der Bos, ging samenwerken met hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL),...
› Lees verder

Een film met impact


Ze kenden elkaar al van de wandelgangen, maar hadden een zetje in de goede richting nodig om daadwerkelijk met elkaar in contact te komen. Hierna kwamen Adriaan Groffen, van het Achterland en Alie Klompmaker, van KEaRN al snel tot de conclusie dat ze met subsidie vanuit de Versnellingsagenda een prachtig project konden neerzetten, waarin de twee werelden van cultuur en welzijn samen zouden komen. Beide maken ze zich hard voor jongeren en jongerenparticipatie om vanuit co-creatie mooie projecten vorm te...
› Lees verder

Samen verhalen vertellen


‘De Wâlden op ‘e kaart troch kultuer’ is een initiatief van De Muzykpleats van Atsje Lettinga en de Muzykmakker van Sander Stienstra. Beide bedrijven zijn gevestigd in Paviljoen MeM in Buitenpost, een broedplaats van cultuur. De afgelopen jaren hebben zij veel ervaringen opgedaan en geleerd dat mensen behoefte hebben om samen dingen te doen. “Met elkaar in gesprek gaan, workshops volgen, voorstellingen bekijken, concerten beleven en exposities ervaren. Elkaar zien en naar elkaar luisteren.” aldus Atsje. Paviljoen MeM is een...
› Lees verder

Een jobcoach in een social enterprise


Bij de initiatiefnemers van dit project ontstond in 2021 een behoefte voor een interne jobcoach bij OPNIEUW!. Ze werken met een variatie van mensen uit de maatschappij. Ongeveer 40 % van de medewerkers hebben een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij kandidaten wordt niet gekeken naar wat iemand wel of niet kan, maar ligt de focus op de pijlers positiviteit, communicatie en vertrouwen. “Kan iemand zich goed vinden in deze pijlers, dan is het een match.” legt Kees Noordmans, Algemeen directeur...
› Lees verder

Tradities, onderzoek en verbinding


In 2020 richten Lotte Daalman en haar vriend een eigen boomgaard op. Met daarin één specifieke boom, de Wichterboom. De Wichter is een erkend streekproduct met het Wâldpyk keurmerk, een typisch oud gewas uit (met name) De Friese Wouden. Vroeger vond je ze vaak langs slootkanten en op verloren hoekjes aan de rand van boerenerven en natuurlijk in particuliere tuinen. Het is een eigenwijze, maar krachtige boom. Mensen gaven elkaar traditioneel een Wichterboom cadeau bij een trouwerij, de geboorte van...
› Lees verder

Innovatiehuis verbindt Noordoost-Fryslân voor toerisme


De regio Noordoost-Fryslân heeft zoveel meer te bieden dan water, watersport en de Elfsteden. Met het project Innovatiehuis Toerisme is een plek gerealiseerd waar studenten en ondernemers samen werken aan het vergroten van de regio als toeristische bestemming. De vijf streekmerken uit de regio komen in dit project samen. Zo is 5x WOW bedacht, een marketing concept dat staat voor Wouden (Noardlike Fryske Wâlden), Wad (Werelderfgoed Waddenzee), Weids (Nationaal park Lauwersmeer), Water (Nationaal park De Alde Feanen) en Werelds (de...
› Lees verder

MKB Ondernemerstafel versterkt ondernemerschap!


Eind 2022 ontstond bij De Bakenmeester het idee voor het organiseren van bijeenkomsten gericht op het verbinden van ondernemers en het versterken van het ondernemerschap. Erik Pel en Karin Langhout weten uit ervaring dat veel ondernemers voordeel halen uit contact met andere ondernemers. Daarom bedachten ze de MKB Ondernemerstafel. Het idee werd getoetst onder de ondernemers in het netwerk. Na veel instemmende geluiden en het aanhaken van de Rabobank als kennispartner, werd het project met subsidie uit de Versnellingsagenda werkelijkheid....
› Lees verder

Jonge ondernemers zetten Eastermar op de kaart


De twee jonge ondernemers, Chefkok Kees Meinderts en Christiaan Steijn, bundelen de krachten om een unieke bestemming te creëren die de prachtige natuur van de Noardlike Fryske Wâlden combineert met een gastronomische ervaring en bijzonder overnachten. De verwachting is dat de eerste tafels binnenkort al te reserveren zijn voor deze unieke beleving in Restaurant Mearkas. Een prachtig idee op een geweldige plek. De Noardlike Fryske Wâlden is een schitterend gebied, maar nog relatief onontdekt door toeristen. Met het vestigen van...
› Lees verder

Noordoost-Fryslân weerbaar tegen cybercrime


Werken in de cloud, online vergaderen en inloggen op de werkomgeving kan op iedere locatie. Digitaal werken en ondernemen is eerder regel dan uitzondering. Hierdoor is cybercriminaliteit een reële bedreiging voor kleine en grote bedrijven. Toch zijn veel ondernemers zich niet bewust van de online risico’s. Met het project ‘01 – digitaal veilig ondernemen en werken’ willen de initiatiefnemers bewustwording creëren en ondernemers helpen weerbaar te worden tegen cybercriminaliteit. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 5 ondernemers te maken...
› Lees verder

De kracht van de metaalsector


De metaalsector is sterk vertegenwoordigd in de regio Noordoost-Fryslân. Ieder metaalbedrijf heeft zijn eigen specialisme en toch lopen ze allemaal tegen hetzelfde probleem aan: personeelstekort en het vieze imago van de sector. Drie bedrijven uit de regio slaan daarom de handen ineen en zijn eind 2022 Metaalregio Fryslân gestart. Vanuit deze vereniging willen ze samen met andere bedrijven uit de branche optrekken en een campagne opzetten voor het versterken van het imago en het werven van personeel. Door de vereniging...
› Lees verder

De wisselwoning, een gat in de woningmarkt


“Er is een groot tekort aan betaalbare woningen in Nederland. Het kabinet heeft als doel om voor 2030 in totaal 900.000 woningen te bouwen.” vertelt Jacqueline Visser van de Spantenfabriek. Helaas kent de bouwsector momenteel een aantal stevige uitdagingen, waaronder de energietransitie, rekening houden met circulariteit, stijgende bouwkosten en stijgende rentepercentages. Voor een groot deel van de bouwbedrijven betekenen deze uitdagingen een wijziging in de werkwijze. Hiervoor biedt de wisselwoning een uitkomst. Projectpartners SpantenFabriek, Plywood Block Building en Dick de...
› Lees verder

Valideren om relevant te blijven voor werk


Sinds het einde van 2022 werken Raymond Steenkamp van Libereaux en Christa van der Veer van Firda voor Volwassenen samen om werkenden, werkzoekenden en werkgevers in Noordoost Friesland te helpen. Vanuit Qop werd een signaal afgegeven dat Valideren een prachtig project is, dat schaalbaar is voor de regio Noordoost-Fryslân en de werkgelegenheid in de regio kan bevorderen. Ook ontstond er vanuit landelijk beleid meer ruimte om anders om te gaan met vrijstellingen binnen het onderwijs, waardoor mensen met relevante werkervaring...
› Lees verder

Oanfullend jild foar undernimmers 2.0


Ondernemers in heel Nederland voelen een grote druk. Het terugbetalen van belastingen en tegemoetkomingen, de stijgende inflatie, onzekerheid en voortdurend veranderende consumentenregelgeving leggen een zware last op hun schouders. In Noordoost Fryslân is deze situatie niet anders. De ondernemers Jeroen Musschenga en Therecia Venema, beide afkomstig uit Noordoost Fryslân, willen met dit project onderzoeken of de inzet van een complementair regionaal betaalmiddel kan bijdragen aan het versterken van de lokale economie. Tijdens de coronacrisis bleek dat banken niet altijd in...
› Lees verder

Lees het Qop magazine 2023 ook online!


Met meer dan 110 gesubsidieerde projecten is de Versnellingsagenda Noordoost-Fryslân kijken we naar de impact van deze projecten. De initiatiefnemers delen hoe er wordt gereageerd op de projecten en wat het effect is in onze bruisende regio. 15 projecten gaven een interview en deelden met ons de stand van zaken.Er zit zoveel energie in de regio, het straalt ervan af. Daar mogen we allemaal Grutsk op zijn!
› Lees verder

Doetie’s Geiten


Doetie’s Geiten maakt gebruik van een businessmodel voor duurzaam, kleinschalig, natuur inclusief, agrarisch ondernemen en draagt bij aan het oplossen van de klimaatproblematiek en de stikstof crisis. Omdat het een nieuw businessmodel is, wordt er onderzocht of het model leidt tot een duurzaam verdienmodel. Dit project heeft als hoofddoel om te onderzoeken of dit model bij andere bedrijven ook kan worden toegepast.   Omdat Doetie’s geiten moesten verhuizen ontstonden de plannen voor dit businessmodel. De verhuizing was naar een locatie waar...
› Lees verder

Ik wol wol


In een wereld waarin grondstoffen schaarser worden, is wol een hernieuwbaar duurzaam materiaal met unieke eigenschappen. Wollen kleding is bijvoorbeeld een uitstekende anti-transpirant, zorgt voor beter behoud van de eigen lichaamstemperatuur en is daardoor warm in de winter en koel in de zomer. Het is vuilafstotend en hoeft daardoor minder vaak gewassen te worden dan synthetische kleding. Met de komst van synthetische vezels en fast fashion hebben Nederlandse boeren de wolproductie niet kunnen handhaven als een levensvatbare industrie. Er kwam...
› Lees verder

Influencer: De digitale leefwereld van kinderen (en jongeren) 


Hoe ziet de digitale leefwereld van kinderen tot 12 jaar eruit? Wat doen kinderen tussen de 8 en 12 jaar online? Op welke manier kijken jongeren ouder dan 12 en volwassenen naar die digitale leefwereld? En hoe veilig is de online-wereld voor kinderen? Kinderen groeien op in een digitaal tijdperk en de onlinewereld draait om snelheid, alles moet binnen een paar seconden interessant genoeg zijn, anders scrollen we verder. Met de educatieve film willen de initiatiefnemers de wereld van kinderen...
› Lees verder

Spitkeet: mei-inoar foarút 


Themapark de Spitkeet bestaat sinds 1990 en trekt jaarlijks zo’n 20.000 bezoekers. Het is een openluchtmuseum en themapark op de Friese en Groningse heide bij Harkema. De Spitkeet laat zien hoe mensen leefden en werkten in de periode 1850-1950. Ook laat het de ontwikkeling zien van het primitieve wonen in plaggenhutten en holwoningen naar het wonen in eenvoudige stenen huizen, de zogenaamde woudhuisjes.   “De Spitkeet vertelt het 'ferhaal fan de ûnderkant fan Fryslân' en is één van de identiteitsdragers van de...
› Lees verder

Aqua Impact


Dit project, opgezet door PureAqua en gesteund door Pottle, heeft als doel het realiseren van een sociale werkplaats voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De bedoeling is dat dat binnen het bedrijf van PureAqua wordt opgezet. Omdat projectpartner Pottle ervaring heeft met het realiseren van een sociale werkplaats was het een logische partner voor. Ook wordt er in kaart gebracht welke wensen op het gebied van stages en werk- leerplekken er zijn bij het mbo. Zo hopen ze...
› Lees verder

Technisch onderzoek eco-messenbalkmaaier


Biodiversiteit is ontzettend belangrijk voor de Nederlandse natuur. Bloemrijke akkerranden en bermstroken hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat de biodiversiteit in de regio is toegenomen. Daarnaast worden deze stroken in de gemeente Noardeast-Fryslân twee keer per jaar gemaaid. Het maaisel wordt direct in één werkgang afgevoerd of blijft liggen totdat het wordt afgevoerd. Zo kunnen meer insecten overleven en zaden afrijpen die op de grond vallen. Dit alles klinkt als een geoptimaliseerd maaibeleid, echter de standaard maaimethodes...
› Lees verder

Het Ziltepad, langs de ruige rand van het Noorden 


De Stichting Oude Groninger Kerken en de Stichting Alde Fryske Tsjerken zijn projectpartners en zetten zich gezamenlijk in voor de realisatie van dit project. Het doel, langs de Waddenkust bezinningstoerisme faciliteren en stimuleren en daarmee een duurzame vorm van toerisme ontwikkelen die zich onderscheid van andere initiatieven.  Door een wandel- en fietsroute langs drie, langs de route gelegen kerken te realiseren hopen de initiatiefnemers een stimulans voor het toerisme in de regio te zijn. Bij deze route worden lokalen inwoners,...
› Lees verder

Hennepteelt voor de agrariër en de bouw 


Om de akkerbouw in de regio toekomstbestendig te maken zet dit project zich om te zoeken naar alternatieve verdienmodellen die niet afhankelijk zijn van overheidssubsidies. Een optie hiervoor is het telen van vezelgewassen. Deze gewassen slaan CO2 op, verminderen het stikstof gebruik en bieden de mogelijkheid om regionale productieketens op te zetten. Omdat het huidige verdienmodel voor vezelgewassen onvoldoende is wordt er gezocht naar een betere oplossing.   Vezelhennep is voor veel agrariërs een nog onbekend en relatief nieuw gewas. Vezelhennep...
› Lees verder

Burgum Vitaal bij Gezondheidscentrum De Bank


Het is algemeen bekend dat we in Nederland te maken hebben met vergrijzing. Tevens lopen de beschikbare zorgfaciliteiten, vooral ook in Noordoost Fryslân, terug. DE BANK biedt een plaats voor aanbieders van gezondheidszorg, in alle vormen, om samen zorg aan te bieden en elkaar te versterken. Denk bijvoorbeeld aan voedingsconsulenten, coaches, fysiotherapie en voetzorg. De zorgvraag blijft stijgen en Gezondheidscentrum DE BANK weet dat er naast het samen huisvesten van gezondheidszorg meer moet gebeuren om het doel te bereiken. Ze...
› Lees verder

Aansluiting op Smart Grid Bruisend Hart Hallum


Ook de sportfaciliteiten van Hallum beginnen de hoge energiekosten te merken. Stichting Bruisend Hart Hallum vond het tijd om het heft in eigen handen te nemen en besloot zich in te zetten om een Smart Grid te realiseren. Onderdeel van Bruisend Hart Hallum is het voetbal, het kaatsen, het zwembad en andere veldsporten. Samen met onder andere de tennisbanen en het Multifunctioneel Centrum kunnen zij een Smart Grid vormen om energie en dus kosten te besparen. Met de subsidie willen...
› Lees verder

HaVerhaal


Haver is voedzaam en kent vele gezondheidsvoordelen. Vroeger verbouwden we in Nederland zelf haver, met de tijd is dit verdwenen en inmiddels wordt het product geïmporteerd uit het buitenland. In de regio is de kennis en ambacht om haver tot een gezond product te verwerken verdwenen. De initiatiefnemers zetten zich in om haver terug te halen naar de regio en het ‘verhaal van haver’ te vertellen. Ook wordt er gekeken naar het verbouwen van haver zonder gewasbeschermer. Natuurlijk moet ook...
› Lees verder

Geldwijs Fryslân


Het project 'Geldwijs Fryslân' richt zich op het vergroten van de financiële kennis en bewustzijn onder vrouwen in Noordoost Fryslân. Volgens de emancipatiemonitor 2022 van het Centraal Bureau voor de Statistiek kunnen vrouwen in deze regio wel een boost gebruiken, maar hoe dan precies? Om dat te onderzoeken vroeg Adine Faber-Versluis van de Money Mind Academy deze subsidie aan. “De Versnellingsagenda is bedoeld om de regio Noordoost Fryslân economisch te versterken en vrouwen spelen een belangrijke rol in de economie...
› Lees verder

Paspoort Arbeidsmobiliteit


De wereld verandert snel en de arbeidsmarkt verandert mee. Iemand die recent school of de studie heeft afgerond zal naar schatting 18 keer in de loopbaan van functie, functie-inhoud en/of baan veranderen. En het overgrote deel van die banen kennen we nu nog niet eens. Werkgevers kijken vaak alleen naar (afgeronde) opleidingen en recente werkervaring. Hierdoor vinden ze onvoldoende kandidaten voor het beschikbare werk. Het Paspoort Arbeidsmobiliteit laat op een gevalideerde manier zien dat kandidaten geschikt zijn en talent hebben...
› Lees verder

Cameragestuurde wiedmachine


Drie ondernemers bundelen hun krachten om de landbouwsector in Noordoost-Fryslân te transformeren met behulp van beeldherkenning en kunstmatige intelligentie. Jacco Koning van Lauwersmeer Landbouw, Jaap van de Loosdrecht van Van de Loosdrecht Machine Vision BV en Jolmer Tilstra van Evenredig zijn vastbesloten om een innovatieve oplossing te vinden voor het herkennen en verwijderen van onkruid op een geautomatiseerde manier. Het idee voor dit innovatieve project ontstond toen Jacco Koning, akkerbouwer uit Munnekezijl, aanklopte bij Qop voor een mogelijke subsidie vanuit...
› Lees verder

‘De Wâlden op ‘e kaart troch kultuer’


Op een dag ergens in 2025 schudt de Noardlike Fryske Wâlden op haar oeroude grondvesten. Want dan is de grand finale van ‘De Wâlden op ‘e kaart troch kultuer’, een project waarin mens, identiteit en cultuur wordt gevierd en waaraan iedereen mag meedoen. Op een dag in mei 2023 vond er al een klein feestje plaats: dit is het honderdste project dat subsidie heeft ontvangen van de Versnellingsagenda Regiodeal Noordoost-Fryslân. ‘De Wâlden op ‘e kaart troch kultuer’ is een initiatief...
› Lees verder

Monomestvergisting Consortium Hallum


Een groep van zeven agrarische veehouderijbedrijven in de omgeving van Hallum heeft aangekondigd dat ze willen onderzoeken of monomestvergisting technisch en financieel haalbaar is. Het hoofddoel van dit onderzoek is om veehouderijbedrijven duurzamer te maken door de uitstoot van methaan en stikstof te verminderen en tegelijkertijd hernieuwbare energie en duurzame kunstmestvervangers te produceren. Projectleider Sjoerd Hulder over de motivatie achter dit project: “De overheid heeft doelstellingen afgegeven om de uitstoot van stikstof en methaan in de landbouw te verminderen. Door...
› Lees verder

Praktijkproeven klei van Waddenslib


In november 2021 zijn Haven Lauwersoog en Klaei bv gestart met het uitvoeren van de Pilot Slibhub Lauwersoog - de Versnellingsagenda ondersteunde deze pilot. In de pilot is samen met diverse agrariërs van De Waadrâne, Landbouwagenda Holwerd aan Zee en Agrarische Vereniging Noardlike Fryske Wâlden verkent of het slib uit de haven een goede grondstof kan zijn voor landbouwdoeleinden. De resultaten waren positief. Zo blijkt dat de samenstelling van slib de landbouwbodem kan verbeteren en verrijken. Projectleider Klaas Laansma vertelt: “Zes...
› Lees verder

Intensiveren samenwerking bedrijfsleven, onderwijs en overheid


Onderwijs, overheid en ondernemers gaan samenwerken aan een veranderend onderwijslandschap op het voortgezet onderwijs. De theoretische en gemengde leerweg krijgen in de toekomst een vervangende leerweg. De nieuwe leerweg, het praktijkgerichte vak, krijgt een nadruk op leren buiten school. De drie o’s zorgen voor een veilige manier om buiten school te kunnen leren en meer aansluiting te vinden bij de veranderende arbeidsmarkt. Een relatiemanager zal optreden al schakel tussen de drie o’s en helpen in de organisatie van bijeenkomsten. De...
› Lees verder

Revitalisatie van de Jannumer Vaart voor slow toerisme


Door het dorpje Jannum loopt een aftakking van de Dokkumer Ee; de Jannumer Vaart. Deze aftakking is echter afgesloten van de Dokkumer Ee, doordat er een waterregelwerk van It Wetterskip in zit. Melkveehouderij Kroodsma-Parmentier, die gevestigd is aan de Jannumer Vaart, ziet mooie mogelijkheden voor het herstructureren van de vaart en omgeving. Natuurliefhebbers zouden tijdens dit project kunnen verblijven in duurzame tinyhouses op het land van de boeren aan de vaart. De rust en ruimte van het gebied moeten hierbij...
› Lees verder

Moai yn de regio: Pluktún Easternijstjerk


Een groot deel van de bloemen en planten die in de Nederlandse winkels te koop zijn, komt uit ontwikkelingslanden als Kenia, Ethiopië en Colombia. Pluktún Easternijtsjerk is ervan overtuigd dat het Nederlandse klimaat bij uitstek geschikt is voor bloementeelt en dat door bloeiende akkerranden zowel de boer als de consument kunnen profiteren van lokale kweek. De afgelopen jaren is natuurinclusieve landbouw steeds populairder geworden en is gebleken dat deze vorm van landbouw nieuwe kansen biedt voor de boer en de...
› Lees verder

100ste Versnellingsagenda project


Een mijlpaal voor de Versnellingsagenda Regio Deal Noordoost-Fryslân met het subsidiëren van het 100ste project. Woensdag 10 mei vond de uitreiking plaats door Team Qop – aanjagers van de Versnellingsagenda – in de Muzykpleats Buitenpost. Initiatiefnemers Atsje Lettinga en Sander Stienstra ontvingen subsidie voor het project ‘De Wâlden op de kaart troch kultuer’, om in de komende drie jaar de Noarlike Fryske Wâlden beter op de kaart te zetten. “Super! Wat ’n boppeslach! Wy binne sa wiis mei dit beslût....
› Lees verder

Is Noordoost-Fryslân klaar voor een SDG-house?


De Sustainable Development Goals (SDG) zijn de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen om van de wereld een betere plek te maken. Ook in de regio Noordoost-Fryslân wordt het thema Brede Welvaart steeds belangrijker, maar hoe ga je daar op lokaal en regionaal niveau concreet mee aan de slag? Vanuit een SDG-house in de regio kunnen burgers, ondernemers, onderwijs en overheden gezamenlijk werken aan de ambitieuze SDG agenda. Met de ontwikkeling van een ‘SDG-House’ in de regio, wil Ynova Innovation Company in samenwerking...
› Lees verder

Vierentwintig nieuwe rondjes om de kerken


De pelgrimsroutes in Fryslân mogen zich verheugen in een toenemende populariteit. Jaarlijks trekken deze routes enkel duizenden wandelaars. Maar ook bewoners in de regio trekken, mede als gevolg van de coronapandemie, vaker de wandelschoenen aan. Wandelen heeft een positieve impact op de gezondheid en vitaliteit. Uit de wandelmonitor 2021 blijkt de behoefte aan rondwandelingen onder wandelaars het grootst. Hoewel Fryslân veel lange afstand pelgrimsroutes kent, zijn de pelgrimsrondwandelingen dun gezaaid. Onderzoek wijst uit dat in het wandelnetwerk nog behoorlijk veel...
› Lees verder

In sûne waadrâne foar moarn


Klimaatverandering heeft een grote impact op het Waddengebied. Natuurinclusieve landbouw in het Waddengebied kan hier een positieve bijdrage aan leveren om de biodiversiteit en de lokale landschapswaarden te behouden. Stichting Waadrâne en Stichting Twirre gaan willen partijen uit de regio aan elkaar verbinden en uitdagen samen te werken in de transitie naar natuurinclusieve kringlooplandbouw. Naast het vergroten van de bewustwording over natuurinclusieve landbouw wordt er gewerkt aan een nieuw verdienmodel rondom lokaal geproduceerd voedsel. Door van boer, visser tot consument...
› Lees verder

De culturele ambassade van Noordoost-Fryslân


De Recreatie en Toerisme sector is één van de vier grootste sectoren van Noardeast-Fryslân en erg belangrijk voor de regio. Met het toeristische aanbod is voor zowel de inwoners van de regio als toeristen van buiten de regio. Door het toeristische aanbod op elkaar aan te laten sluiten wordt gewerkt aan de bekendheid van de regio en professionalisering van het bestaande toeristische aanbod. Theaterkerk Nes en Stichting Sens of Place willen samen de regio in de spotlight zetten. De natuurliefhebbers...
› Lees verder

Bouwen aan het netwerk


Het Voortgezet Onderwijs heeft als kerndoel toekomstgericht onderwijs aan te bieden. CSG Liudger Burgum en OSG Singelland slaan de handen ineen om te onderzoeken hoe een structurele samenwerking tussen de overheid, ondernemers en het onderwijs vorm kan krijgen. In het schooljaar 2024-2025 wordt binnen het voorgezet onderwijs de nieuwe leerweg ingevoerd. Binnen deze nieuwe leerweg is meer aandacht voor het aanleren van algemene vaardigheden die noodzakelijk zijn om te kunnen functioneren binnen het toekomstige bedrijfsleven. Daarnaast zorgt het voor een...
› Lees verder

Anti-vogelgriep ventilatiesystemen


Vogelgriep, een terugkomend probleem in Nederland waar weinig grip op lijkt te komen. Een besmetting gaat vrijwel altijd gepaard met het volledig ruimen van een bedrijf en het dierenleed is zeer groot. Het levert veel schade op voor pluimveebedrijven. Preventieve maatregelen zijn noodzakelijk, maar geven niet altijd de gewenste uitkomst. Daar willen de initiatiefnemers van ‘Anti- vogelgriep ventilatiesysteem’ verandering in brengen. FAS-Bouw, 2Excell Management en pluimveehouder van Harten doen onderzoek naar vogelgriep en ventilatie in stallen. Er is meer kennis...
› Lees verder

Zoek het uit!


Het project ‘Zoek het uit!’ gaat vijfenveertig jongeren in Noordoost-Fryslân coachen op weg naar een stage of baan We horen en lezen het steeds vaker, de mentale gezondheid van jongeren is zorgwekkend. Corona, de druk van school en de maatschappij maakt het niet eenvoudig om op jonge leeftijd te bedenken welke keuze je maakt voor een opleiding, stage of werk. Met als gevolg dat steeds meer jongeren thuis komen te zitten of dreigen uit te vallen op school of werk....
› Lees verder

Coaching on the Job


OPNIEUW! Streeft naar een betere wereld. Vanuit deze visie worden oude materialen en meubels een nieuw leven gegeven als circulair kantoormeubilair. Een betere wereld betekent niet alleen zorgen dat het afvalprobleem wordt aangepakt, maar ook om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven. Met het project Coaching on the Job wil OPNIEUW! werkplekken creëren die kunnen dienen als ervaringsplaats of re-integratieplaats. Het doel van dit project is om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt meteen een...
› Lees verder

Van kwetsbaarheid naar kracht, door leiderschap vanuit het hart


Veel jongeren en volwassenen weten onvoldoende hoe zij goed voor zichzelf kunnen zorgen. Onvoldoende kennis over bijvoorbeeld goede voeding, een onprettige leefsituatie, bewegen, bewustzijn en andere omstandigheden kunnen  zorgen voor stress, ziekte, armoede, verslaving of langdurig thuiszitten. Vanuit het perspectief van preventie wil Sippie Donkervoort vrouwen in de regio helpen vitaler en gezonder te worden met behulp van o.a. hartleiderschap. Mentale kwetsbaarheid kan verschillende oorzaken hebben. Tekorten van personeel in de geestelijke gezondheidszorg, waardoor te laat of onvoldoende hulp geleverd...
› Lees verder

De boer van hjoed is de apotheker fan moarn


Akkerbouwbedrijf Mts. Van der Bos-Weidenaar uit Holwerd is met projecten als kringlooplandbouw, regeneratieve en duurzame landbouw, extensiveren en Niet-Kerende Grondbewerking een voorloper op het gebied van duurzame landbouw in de sector. Met het project 'De boer van hjoed is de apotheker fan moarn' wil het bedrijf onderzoek doen naar de beste manier om bekendheid over het gebruik en de voedingswaarden van haver te genereren. Ze wil een afzetmarkt creëren voor haver en wellicht het product direct aan de consument te...
› Lees verder

Lees het Qop magazine online!


Met bijna 80 gesubsidieerde projecten is de Versnellingsagenda Noordoost-Fryslân een succes te noemen. Maar waar werken we dan aan in de regio? Wie zijn daarmee bezig? En, hoe ziet dat er dan uit? Kijk - daarom hebben we dit magazine samengesteld. Om je mee te nemen in de veelheid van initiatieven, innovaties en de energie van deze bruisende regio! We nemen je mee langs de projecten die zijn gestart, soms al zijn afgerond en vaak nog lopend zijn. Veel projecten...
› Lees verder

Grip op Bodemdaling


Met het project “Grip op bodemdaling” wordt een betaalbaar systeem ontwikkelt en getest dat heel specifiek en real-time de bodemdaling kan meten. Deze bodemdalingsensor wordt in het land geplaatst en de gegevens zijn direct beschikbaar voor de agrariër. Bodemdaling wordt een steeds belangrijker thema, vooral in de gebieden met veen- en kleigronden. Ook in Noordoost-Fryslân is bodemdaling een toenemend probleem. Omdat de bodemdaling afhankelijk is van de bodemopbouw en activiteiten in het gebied kunnen er per locatie grote verschillen zijn...
› Lees verder

Ontwikkeling ondernemersschool


Een fysieke locatie waar ondernemers elkaar ontmoeten en waar ruimte is om van elkaar te leren. Een plek waar het programma ingericht is op de wensen en vragen van startende ondernemers en waar de focus ligt op innovatie, samenwerken en samen impact maken in de regio. Stichting de Molkfabryk en de Rabobank willen een lerend ondernemersnetwerk in de Molkfabryk in Burgum. Kennisdeling en samenwerkingen zijn een belangrijk element voor het versterken van het ondernemerschap in de regio. Om dit te...
› Lees verder

Fryske Fammen Yn Saken


Fryske Fammen Yn Saken, de naam zegt het al: Friese vrouwen in zaken. Met het project wil QWIK Marketing een ondernemersnetwerk opzetten voor vrouwelijke ondernemers uit de regio. Met bijeenkomsten en een digitaal netwerk, zodat dames uit de regio elkaar kunnen vinden en actief ideeën, kennis en ervaring met elkaar kunnen delen. Op het ondernemersplatform vind je interviews en ondernemersverhalen met professionals. Deze verhalen zijn bedoeld om andere zakenvrouwen te inspireren om ook hun verhaal te vertellen en kennis te...
› Lees verder

Gebiedsgerichte kansen voor Natuurinclusieve landbouw


We weten al een heleboel over de transitie naar natuurinclusieve landbouw. Echter de versnelling en opschaling van deze transitie is ingewikkeld. Verschillende faal- en succesfactoren hebben invloed op deze transitie. Voor agrarisch ondernemers is belangrijk om in beeld te krijgen wat de belangrijkste kansen en belemmeringen zijn in hun eigen regio. Dit project gaat een aantal boeren helpen om dit scherp te krijgen om zo gericht aan de slag te gaan met natuurinclusieve landbouw. In het project Gebiedsgerichte kansen voor...
› Lees verder

De Bartlehiem Skeelertocht


De Bartlehiem Skeelertocht is in ruim dertig jaar uitgegroeid tot het grootste inline-skate evenement van Nederland. Wat begon als een regionaal evenement, is uitgegroeid tot een internationale wedstrijd die de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB) heeft aangewezen als Open Nederlands Kampioenschap (ONK) 100 km. De wedstrijd wordt met start/finish verreden op een ongeveer 21 km lang parcours in de voormalige gemeente Ferwerderadiel. ‘We willen de Bartlehiem Skeelertocht inzetten om meer mensen naar de regio te trekken. De kastelen en bruggen...
› Lees verder

Boeren tussen boomwallen


Het project “Boeren tussen Boomwallen” geeft vorm aan de transitie naar een meer natuurinclusieve kringlooplandbouw binnen de Noordelijke Friese Wouden. Het project is een samenwerking van de Noardlike Fryske Wâlden, VANLA, Landschapsbeheer Friesland, Friese Milieu Federatie, Louis Bolk Instituut en Hogeschool Van Hall Larenstein.   Het onderzoek is gericht op een nieuw verdienmodel voor de boeren. Weilanden en akkerbouwgrond zijn omringd door houtwallen en elzensingels die onderhouden worden door de boer. Inhoudelijk is het project ingericht op de vragen die bij...
› Lees verder

Miensker Challenge geeft boost aan talentontwikkeling


Ongeveer tachtig studenten van het ROC Friese Poort gaan de toekomst van de gemeente een nieuwe impuls geven. Samen met ondernemers en regionale beleidsmakers gaan zij oplossingen verzinnen voor vraagstukken over de leefomgeving, (mentale) gezondheid en arbeidsmarkt in de regio. Samen gaan ze frisse ideeën bedenken om het Fries geluk een boost te geven. De Miensker Challenge wordt uitgevoerd door Stichting MBO Talent in samenwerking met het Ministerie LNV, Kennislab Noordoost Fryslân en Gemeenschapsfonds Oranje Ferbynt. Studenten met verschillende opleidingsachtergronden zullen werken aan...
› Lees verder

Onderzoek naar vlas als voeding en grondstof


Vlas is naast een belangrijkste grondstof voor textiel, een biobased grondstof en een alternatief voor plastic producten, ook een grondstof voor de verfindustrie. Het doel van het project is om van Vlas lijnolie te produceren dat als grondstof kan worden gebruikt voor voeding en als grondstof voor de verfindustrie. Maatschap H. van Kuiken (teler),  S & B van Kuiken V.O.F., Koopmans verf en Hoogland B.V. en een lokale loonwerker (oogsten) werken samen aan het onderzoek.   Op dit moment wordt de...
› Lees verder

De Nije Silen, een nieuw te ontdekken parel in de regio


Als men ergens de invloed van menselijk ingrijpen goed kan zien, dan is het wel bij Dokkumer Nieuwe Zijlen (oud-Nederlands voor sluizen), ten zuidwesten van het Lauwersmeer. De imposante sluizen zijn in 1729 gebouwd en ontworpen door de beroemde waterbouwkundige Willem Loré.   Stifting Farrend Erfskip ‘De Nije Silen’ wil zich inzetten om het publiek kennis te laten maken met het historische verhaal van Dokkumer Nieuwe Zijlen en het varend erfgoed. Hiermee wil de stichting bijdragen in het verbeteren van...
› Lees verder

Inspireren met Smaak van de Wâlden


Met ‘Smaak van de Wâlden’ inspireren ondernemers bij evenementen elkaar met ideeën voor productvernieuwing en stimuleren ze elkaar deze te ontwikkelen en te realiseren. Het project draagt bij aan het organiseren en het faciliteren van evenementen met als doel kennisdeling. In het verlengde van het ‘Wâldpyk bramenfestijn Brommels!’ is in het afgelopen decennium een organisch netwerk van bedrijven, organisaties en bewoners ontstaan. Dit netwerk zet zich gezamenlijk in voor de Noardlike Fryske Wâlden (NFW) met haar unieke landschap. In het...
› Lees verder

Giga Insecta, het belang van insecten en behoud van biodiversiteit


Met Giga Insecta organiseren Stichting op Toutenburg en haar projectpartners De Kruidhof, Stichting Regiomarketing en Toerisme, Friese Milieu Federatie, NME Tytsjerksteradiel en RMT NOF een spraakmakende tentoonstelling voor een breed publiek, waarbij het belang van insecten voor behoud van biodiversiteit onder de aandacht wordt gebracht. Podiumschool Leeuwarden zorgt voor een theatrale twist voor de kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 7 jaar. Tijdens CH2018 werd Park Vijversburg beschreven als één van de verborgen parels van Friesland en...
› Lees verder

Themapark De Spitkeet met het verhaal van de Wâlden


Themapark De Spitkeet bestaat al sinds 1990 en trok in 2019 zo’n 20.000 betalende bezoekers. De helft van deze bezoekers is dagrecreant en komt van buiten Friesland, 8% komt zelfs uit het buitenland. Deze bezoekers krijgen nu voornamelijk een inkijkje in het leven dat vroeger werd geleid in deze arme regio. Het museum wil het huidige aanbod op het themapark versterken met betere informatievoorziening. Belangrijk hierbij is het ‘waarom?’. Op een nieuwe manier wordt het verhaal van het wonen, leven...
› Lees verder

Bonifatius On Tour in Dokkum


Bonifatius On Tour - Dokkum als Bonifatiusstad Bonifatius On Tour zal een promotiemiddel worden om Dokkum als Bonifatiusstad te positioneren. Vanuit Friesland, maar zelfs in heel Nederland. Promotie in steden, op festivals, beurzen en markten. Vanuit deze promotiewagen wil de Dockumer Biergilde een drankje (o.a. Bonifatiusbier) kunnen schenken en informatie uitdelen van en over Dokkum. Dit in samenwerking met Museum Dokkum en Stichting 754, welke verbonden is aan o.a. de Bonifatiuskapel. In 1876 stopte de laatste brouwer. Na 140 jaar...
› Lees verder

Inventarisatie Exportambitie in de regio


Met project Inventarisatie Exportambitie ANNO Gemeenten, wil Coöperatie World Trade Center Noord Nederland, samen met de Gemeenten en haar projectpartners NHL Stenden, BOWINN en Rabobank een helder inzicht krijgen in de exportambitie van de bedrijven in de regio.  Export zorgt volgens het CBS voor een derde aan werkgelegenheid. In de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadeel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel (de ANNO gemeenten) zijn bijna 11.000 bedrijfsvestigingen waarvan er slechts 535 (5%) zich met export bezighouden. Het landelijke gemiddelde ligt hoger (9%). In de...
› Lees verder

Fjildlokaal: een verdienmodel voor duurzame, lokale voedselproductie


Met de eerste fase van het project FjildLokaal willen Stichting Natuur Educatie Buitenpost/De Kruidhof, Van Hall Larenstein en Eettuin/Yn, een ecologisch en maatschappelijk verdienmodel ontwikkelen voor duurzame, lokale voedselproductie met educatieprogramma voor primair en voortgezet onderwijs. Met project wordt een servicemodel ontwikkelt met verse kruiden, kiemen en eetbare bloemen voor de Retail, horeca, zorginstellingen, onderwijs en voor de consumenten thuis. De kruiden uit de kruidentuin kunnen worden gebruikt als garnering op het bord, in de thee of in een cocktail....
› Lees verder

Gouden Gidsen Gilde


De Friese Waddenkust is een unieke regio met prachtige verhalen. De 'Gouden Gidsen Gilde' gaat gidsen opleiden om verhalen te vertellen aan inwoners en bezoekers van de regio Noordoost-Fryslân. Stichting Vitale Waddenkust gaat samen met It Fryske Gea en de Waddenvereniging de gidsenopleiding opzetten. Via het te ontwikkelen online boekingssysteem kunnen toeristen en inwoners uit de regio eenvoudig een gids boeken in het gebied naar wens. Deelnemers van de opleiding worden opgeleid door deskundigen uit de regio over de geschiedenis,...
› Lees verder

Werken aan digitale weerbaarheid: samen sterk in de regio


Digitaal ondernemen is het nieuwe normaal, maar digitaal ‘weerbaar’ ondernemen is dat zeker nog niet. We werken gezamenlijk aan bestanden in de Cloud, vergaderen online en inloggen in een werkprogramma kan op iedere werkplek. Naast de vele voordelen van het online ondernemen is er een keerzijde van deze ontwikkeling: cybercriminaliteit. Hoewel grote organisaties zich steeds beter wapenen tegen digitale dreigingen, blijft het mkb hierin achter. Met een gezamenlijk project willen Stichting Cybersafety Noord Nederland, NHLStenden, ROC Friese poort en Integripro...
› Lees verder

Verduurzamen veevoer door gebruik van algen


Eiwitten zijn een essentieel onderdeel van voeding voor koeien. Nu worden deze eiwitten vaak uit soja gewonnen, maar de Europese Unie wil dat boeren in de toekomst minder afhankelijk zijn van soja en meer zelfvoorzienend worden. Algen bevatten op droge stofbasis hogere gehalten ruw eiwit, koolhydraten en vetten dan de conventionele (sojabonen), de algenteelt is dus een goed alternatief. Ondernemer Douwe Zijlstra is eigenaar van Melkveebedrijf Kelstein V.O.F. met 110 melkkoeien op 74 hectare. Zijlstra is in 2008 gestart met...
› Lees verder

Wichtich, voor het vermarkten van streekproduct de wichter


Medio 2020/2021 heeft Boomgaard de Wichterij het project ‘Wichtich’ opgezet. Er is een trend in streekproducten en producten die teruggaan naar de bron. Denk hierbij aan mens- en diervriendelijke producten, no waste, circulair, biodivers, verspilling tegengaan, lokaal en ambachtelijk. Wichtich experimenteert met het vermarkten van het streekproduct de wichter, een vrucht die tot de pruimenfamilie behoort en kenmerkend is voor de Friese Wouden. Wanneer het plukseizoen start, is het erg tijdrovend om zo snel mogelijk vanaf verschillende locaties de wichters...
› Lees verder

Lisdodde als duurzaam isolatiemateriaal


Lisdodde, een hoge moerasplant met de opvallende sigaren, is een plant die gebruikt kan worden als duurzaam isolatiemateriaal. Met het pilotproject van Bouwgroep Dijkstra Draisma is vorig jaar de start gemaakt met het telen, oogsten en verwerken van lisdodde tot een gecertificeerd isolatiemateriaal. Inmiddels wordt de lisdodde geteeld op het perceel nabij Driezum en is het tijd voor de volgende stap. Om het duurzame isolatiemateriaal te verwerken in de regio wordt een productieproces opgezet. Hiervoor is het sociaal ontwikkelbedrijf Dokwurk...
› Lees verder

Gaia aan het wad. Laat je verwonderen!


In mei en juni ‘22 was imposante installatie ‘Gaia’ van kunstenaar Luke Jerram te bewonderen in Theaterkerk Nes. Samen met Sense-of-Place produceerde Theaterkerk Nes dit indrukwekkende kunstwerk tijdens het 100 dagen durende cultuurfestival Arcadia. In 2019 was de wereldbol van zeven meter doorsnee te bewonderen in de Liverpool Cathedral. Ook was ze te zien in Hong Kong, Australië, Taiwan en in het Natural History Museum in London. En dan onlangs in Theaterkerk Nes! Gaia toonde NASA-beelden van het aardoppervlak en...
› Lees verder

Insectenkweek ter bevordering van diervoeder, voor het sluiten van de keten


Insectenkweek ter bevordering van diervoeder, voor het sluiten van de keten Nederland kent veel organische reststromen en een belangrijke ambitie binnen de voedselketen is om zoveel mogelijk waarde te halen uit deze reststromen. Dit kan onder andere door insecten te kweken op deze reststromen, wat resulteert in een deel van de oplossing voor de kringlooplandbouw. In de afgelopen periode heeft Firma van der Hem samen met de maatschap Binnema vooronderzoek gedaan waaruit is gebleken dat insectenkweek een toegevoegde waarde is...
› Lees verder

Sign Again, een grote stap richting circulariteit in print in Noordoost Friesland


Het project ‘Sign Again´ focust zich op het allereerste volledig gerecyclede en herprintbare plaatmateriaal en is daarmee een grote stap richting circulariteit in print. Deze innovatie uit de koker van Probo, het digitale printproductiehuis uit Dokkum, moet ervoor gaan zorgen dat afval steeds opnieuw waarde krijgt als grondstof voor nieuwe producten. Probo verwerkt eigen substraatafval en pvc-houdend retourmateriaal van klanten tot nieuwe plaatmaterialen die ook kunnen worden beprint: Sign Again. De slogan van Probo Sign luidt dan ook: ‘No sign...
› Lees verder

Versterken van de toeristische sector


Een toeristische visie kan een bijdrage leveren aan werkgelegenheid en het faciliteren van inwoners. Met concrete projecten en acties willen de initiatiefnemers van dit project de toeristische sector in de regio versterken. Initiatieven, aanbod en partijen worden aan elkaar verbonden zodat voor zowel de toerist, recreant als de sector een goede toeristische structuur is die alle partijen verbindt en zichtbaar maakt. Dat kun je alleen maar samen en daarom hebben gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast Fryslân en Tytsjerksteradiel, NHL Stenden en Stichting...
› Lees verder

Van thuiszittende jongere naar ijzersterke vakman


Een grote groep thuiszittende jongeren valt momenteel tussen wal en schip. Nu al hebben de gemeentes Noardeast-Fryslân en Dantumadiel jaarlijks te maken met een groep van ruim 100 “thuiszittende” jongeren in de leeftijdscategorie van 16 tot 25 jaar, en deze groep groeit gestaag. Dit thuiszitten heeft vervelende gevolgen voor de jongeren – bijvoorbeeld een stagnerende ontwikkeling en vermindering van gezondheid en mentaal welzijn – en in het verlengde hiervan op de brede welvaart binnen de regio Noordoost-Fryslân. Going, De Jager...
› Lees verder

Muurkunstwerk in Gerkesklooster Stroobos


Het grootste muurkunstwerk van Noordoost-Fryslân wordt samen met de inwoners vormgegeven in het tweelingdorp Gerkesklooster-Stroobos. Dit kunstwerk is onderdeel van de kunstroute voor fiets-, wandel- en watertoeristen. Voor de ontwikkeling van het kunstproject ontvangt het tweelingdorp een subsidie van € 25.000,-. Vanuit de dorpsvisie zijn ideeën van jong en oud(eren) meegenomen. Kinderen gaven aan dat het dorp kleurrijker kon en vrolijker. Door middel van community art wordt hier gehoor aan gegeven. Het project ‘Kunst in Gerkesklooster en Stroobos’ wordt samen...
› Lees verder

Mei Inoar Zorginnovatiecluster NOF


Slimme oplossingen in wonen en zorg. Met het project ‘Mei Inoar’ willen de initiatiefnemers samen met zorgpartijen uit de regio samen werken aan toekomstgericht leren, innoveren en ondernemen in de zorg. Binnen het project wordt onder meer een digitaal platform oprichten voor de Mienskip, zodat alle woon- en zorgdiensten in de regio online inzichtelijk zijn. Daarnaast worden er drie zorglabs opgezet samen met de welzijnsorganisaties in Noordoost-Fryslân. In de zorglabs kunnen studenten en professionals samen werken aan innovaties in de...
› Lees verder

Pilot Slibhub Lauwersoog


Jaarlijks heeft de haven van Lauwersoog een aanwas van 200.000 m3 slib. Het slib wordt ieder voorjaar gebaggerd en verklapt op de Waddenzee, ten noordoosten van de Haven. Uit diverse onderzoeken in de Waddenzee blijkt dat het verspreiden van slib op de Waddenzee een negatief effect heeft op de leefbaarheid van flora en fauna. Aan de andere kant kan het schoon havenslib kansen bieden voor het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid. Vanuit de Slibhub Lauwersoog gaat het onderzoek en de verkenning...
› Lees verder

Vidscool


De manier van onderwijs is in de afgelopen jaren drastisch veranderd, digitaal lesgeven is niet meer weg te denken uit het onderwijs. Met het project VidScool wordt een tool ontwikkelt om docenten te ondersteunen in de digitale ontwikkeling en online middelen effectief in te zetten in klaslokalen. Mr Sjef en Dockinga College hebben gezamenlijk een subsidie ontvangen van €289.744 voor het realiseren van deze VidScool-tool. Binnen het onderwijs trekken werkdruk en, zeer actueel, lockdowns een zware wissel op de continuïteit...
› Lees verder

Werk maken van vlas


Vlas is een gewas dat eeuwen langs de Waddenkust is verbouwd, deze kust is zeer geschikt voor het telen van vlas. Vlas was, naast wol, de belangrijkste grondstof voor textiel. Door de komst van het goedkopere katoen is het geheel verdwenen. Als biobased grondstof is het multi-toepasbaar als alternatief voor plastic producten, textiel en interieur- en bouwmateriaal. Met het project ‘Werk maken van vlas’ willen de projectpartners vlas terugbrengen in Noordoost-Fryslân. Hiervoor ontvangen zij een subsidie van €218.450 vanuit de...
› Lees verder

Haalbaarheidsonderzoek Eco-maaier


Bloemrijke wegbermen, akkerranden en strokenteelt zijn niet meer weg te denken uit het Friese landschap, toch blijken de standaard maaimachines niet aangepast te zijn op de bevordering van de biodiversiteit. De bedrijven REMA Environmental Machinery BV en Jelle Bijlsma BV hebben de handen ineengeslagen om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het ontwikkelen van een prototype eco-maaier.  Om de biodiversiteit in deze gebieden te behouden wordt over het algemeen gekozen om twee keer per jaar te maaien. Het maaisel...
› Lees verder

Heidegrond: van afvalstof naar waardevolle grondstof


Bij het beheer van heidegebieden komen restmateriaalstromen vrij die tot nu toe niet duurzaam hergebruikt worden. Regnerus Machines uit Ferwerd gaat met het project ‘Heidegrond: van afvalstof naar waardevolle grondstof’ onderzoeken of het organische restmateriaal van heide geschikt is als bodemverbeteraar voor de akkerbouw in Noordoost-Fryslân.   Onderzoek naar bodemverbetering Het onderzoek zal antwoord bieden op de vraag of akkerbouwers het restproduct van herstelde heideterreinen kunnen toepassen als bodemverbeteraar, vooral om het organische stofgehalte van de grond te verhogen. Het materiaal heeft namelijk...
› Lees verder

Bokashi Groenstations


Voor het project Bokashi Groenstations heeft Mulderagro een subsidie vanuit de Versnellingsagenda ontvangen voor het ontwikkelen en realiseren van groenstations op het terrein van lokale boeren. Maaisel van natuurgraslanden en bermen afkomstig van Wetterskip Fryslân blijkt zeer geschikt voor het maken van Bokashi. Bokashi is een interessante meststof en bodemverbeteraar voor de landbouw, vooral als deze gemaakt is van lokale biomassastromen. Met het project wordt een blauwdruk ontwikkelt voor groenstations in Noordoost-Fryslân. Overheden, waterschappen en terreinbeherende organisaties kunnen hun materialen...
› Lees verder

Bouwen aan een lerend ondernemersnetwerk


Een sterke regio: innovatieve MKB-ondernemers die inspelen op de ontwikkelingen, nieuwe businessmodellen en succesvolle samenwerkingen tussen ondernemers. Door kennisoverdracht en ervaringsuitwisseling via een structureel lerend ondernemersnetwerk. Met het project ‘Bouwen aan een lerend ondernemersnetwerk’ worden de eerste stappen gezet richting een reeks ondernemerstafels voor ondernemers uit Noordoost-Fryslân. Belangrijke regionale thema’s als circulaire bouw, recreatie en startend ondernemerschap staan centraal in het te vormen programma. Een ondernemersnetwerk dat aansluit bij de behoefte en ideeën van ondernemers. Om deze behoefte in kaart...
› Lees verder

Innovatiehuis Toerisme


De regio Noordoost-Fryslân heeft zoveel meer te bieden dan water, watersport en de Elfsteden. Met het project Innovatiehuis Toerisme wordt een plek gerealiseerd waar studenten en ondernemers samen werken aan het vergroten van de regio als toeristische bestemming.  In het Innovatiehuis Toerisme ontstaan vijf verschillende routes, op basis van vijf streekkenmerken: Nationaal park Lauwersmeer, Nationaal park De Alde Feanen, Nationaal Landschap De Noardlike Fryske Wâlden, Werelderfgoed Waddenzee en de stad Dokkum. In deze toeristische routes wordt door digitale innovatie het verhaal...
› Lees verder

Wy Ferbine


Van mismatch naar de júiste match op de arbeidsmarkt in Noordoost-Fryslân. Het niet kunnen vinden van voldoende gekwalificeerd personeel is een probleem voor veel organisaties in de regio. Aan de andere kant is een grote groep mensen op zoek naar een baan. Er is behoefte aan een match, maar hoe eenvoudig is deze te maken?  Fritech Personeelsdiensten en Werktijd slaan de handen ineen met het project ‘Wy Ferbine’. Met het haalbaarheidsonderzoek willen ze inzicht verkrijgen in de stappen die er...
› Lees verder

Leernetwerk bodem


Boeren in het kustgebied tussen Delfzijl en Harlingen gaan de komende jaren aan de slag met natuurinclusieve landbouw, een landbouwvorm waarbij landbouw van de natuur profiteert en andersom. De bodem, als basis van het boerenbedrijf, is het uitgangspunt. Om boeren hierbij te ondersteunen en van elkaar te laten leren via eigen experimenten en demonstratiepercelen wordt een 'Leernetwerk bodem' opgezet. Deze bodemkennis draagt bij aan het natuurinclusief denken en boeren in de noordelijke Kleischil. Er is bij boeren veel vraag naar...
› Lees verder

Ontwikkeling gestandaardiseerde ladingdrager


Combex bouwlogistiek wil de logistieke kant van het vervoer van geïndustrialiseerde bouwelementen verder vormgeven met als doelstelling meer woningen te realiseren. Het project Ontwikkeling gestandaardiseerde ladingdrager heeft een subsidie van 108.425 euro ontvangen uit de Versnellingsagenda. De bouwsector staat voor een enorme uitdaging om tot 2030 jaarlijks 75.000 nieuwe woningen te produceren. Dit is vastgesteld in de nationale woonagenda. Daarnaast moet de CO2 uitstoot in de sector aanzienlijk worden gereduceerd. Met de traditionele manier van bouwen gaan deze doelstellingen niet...
› Lees verder

Valideren, relevant worden en blijven voor werk


ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen en Libereaux hebben gezamenlijk een subsidie ontvangen voor het project Valideren, relevant worden en blijven voor werk. Met de toegekende subsidie van 320.000 euro uit de Versnellingsagenda worden inwoners uit de regio Noordoost-Friesland gestimuleerd om gericht aan hun eigen ontwikkeling te werken. Het startpunt hierbij is het valideren van ervaring. Met het project wordt de focus gelegd op erkende vaardigheden en kwaliteiten die iemand al bezit of verder kan ontwikkelen in zijn of haar zoektocht naar...
› Lees verder

Wurkstart Noordoost-Fryslân


Een leven lang ontwikkelen met het Leerwerkloket Wurkstart. Met de ontvangen subsidie van 1,4 miljoen kan een grote stap worden gezet naar het bouwen van een toegankelijk loket voor iedereen die leer- of ontwikkelvraag heeft in de regio. Dit is niet alleen voor het individu maar zeker ook voor werkgevers hun medewerkers willen laten ontwikkelen en groeien. In het Wurkstart wordt het verschil gemaakt door de tijd te nemen voor iedere individu. Voor persoonlijk, gericht advies voor iedereen met een...
› Lees verder

Stadswerkplaats Noordoost-Fryslân


Hoe zorgen we voor een positieve leercultuur en hoe vormen we sterke regionale leernetwerken met bedrijven, overheid en onderwijs? Hoe zorgen we voor goed opgeleid personeel voor onze bedrijven in de stuwende sectoren? Hoe verbinden we technologie, innovatie, circulariteit en inclusie met elkaar? Directeur Jan Knol van werk- leerbedrijf NEF: 'De Stadswerkplaats gaat een sterk regionaal leernetwerk vormen met bedrijven, lokale overheid en onderwijs. Hier werken we aan nieuwe perspectieven en technologieën voor producten en diensten in o.a. de metaal,...
› Lees verder

Klei Kunst en Route


Wat veel mensen niet weten, is dat er al vanaf de 17e eeuw tot op de dag van vandaag verschillende pottenbakkerijen in en om Dokkum gevestigd zijn. Door het organiseren van een route langs een aantal locaties, maar ook langs hedendaagse tentoongestelde keramiek, willen de initiatiefnemers, Dineke Taal en Mariska Post, de keramiek in al haar diversiteit op een laagdrempelige manier tonen aan een breed publiek. Met deze jaarlijks terugkerende kunstroute wordt een verbinding gelegd tussen historie en hedendaagse kunst....
› Lees verder

Regiomarketing voor het culturele project Wadopera Peter Grimes


In september 2021 organiseert en produceert Stichting Nootstroom de Wadopera Peter Grimes. Een aanwinst voor de regio op cultureel, economisch en toeristisch gebied. Met regiomarketing richt de organisatie zich op niet alleen op de vermarkting van de Wadopera, maar ook op de beleving van regionale streekmerken. De Versnellingsagenda draagt hier 65.000 euro aan bij. De Wadopera Peter Grimes, naar de gelijknamige opera van de Britse componist Benjamin Britten, wordt in de openlucht en met 140 artiesten uitgevoerd. Dit alles zal...
› Lees verder

De gast van de toekomst in Noordoost-Fryslân


Van digitalisering en technische innovaties tot een veranderende arbeidsmarkt en globalisering, ook de horecasector heeft te maken met deze ontwikkelingen. Om regionale horecaondernemers hierop voor te bereiden, starten twee afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland (afdeling Midden Friesland en Noordoost Friesland) met een scholingsprogramma. Hiervoor ontvangen zij een bijdrage van 20.000 euro uit de Versnellingsagenda. Horecaondernemers hebben vaak hun handen vol aan de dagelijkse gang van zaken, waardoor kansen niet gezien worden en mogelijkheden onbenut blijven. Daarom neemt KHN Midden-Friesland in...
› Lees verder

Lisdodde als isolatiemateriaal


Om de bouwsector meer circulair te maken, start Bouwgroep Dijkstra Draisma een pilotproject voor het telen, oogsten en verwerken van lisdodde tot een gecertificeerd isolatiemateriaal. In de regio wordt een gebied ingericht om te onderzoeken of de lisdodde op grotere schaal marktklaar gemaakt kan worden als isolatiemateriaal. De Versnellingsagenda stelt bijna 60.000 euro beschikbaar voor het project. Op dit moment staat de bouwsector voor twee uitdagingen: de energietransitie en de materiaaltransitie. Voor het combineren van de energie- en materiaaltransitie wordt...
› Lees verder

Wendbaar Vakmanschap in Noordoost-Fryslân


Diverse ontwikkelingen, zoals de coronacrisis, laten zien dat bedrijven snel in moeten kunnen spelen op veranderende marktomstandigheden. Met het project Wendbaar vakmanschap 1e fase werken verschillende bedrijven uit de regio, Bowinn, het Friesland College en het Aeres college (voorheen Nordwin College) samen aan het versterken van hun leercultuur. Met een bijdrage van ruim 200.000 euro draagt de Versnellingsagenda hieraan bij. Naast veranderende marktomstandigheden vragen technologische ontwikkelingen en automatisering om aanpassingsvermogen en flexibiliteit van werknemers. Een oplossing voor dit probleem is...
› Lees verder

Bezienswaardigheden en Beleving: Landschapstriënnale 2023


Voor 2023 is de titel Landschapstriënnale toegekend aan het Waddenkustgebied, een mijlpaal voor de regio. Ter voorbereiding wordt door stichting Landschapstriënnale het project Bezienswaardigheden en Beleving opgezet: het deel dat zich richt op de ervaring van het landschap door een breed publiek met belangstelling voor landschap, cultuur en natuur. De Versnellingsagenda draagt hier ruim 160.000 euro aan bij. De Landschapstriënnale wordt één keer in de drie jaar georganiseerd om een regio in de (internationale) spotlights te zetten en is daarmee...
› Lees verder

Digitalisering landschapsbiografie De Alde Feanen


De ontwikkelingsgeschiedenis van het Nationaal Park De Alde Feanen is onlangs vastgelegd in een landschapsbiografie. Door de eeuwen heen is het landschap drastisch veranderd. Van ijsvlaktes, steppe en oerbos naar landbouwgrond en tot op heden natuur- en recreatiegebied. Met een storymap maken De Alde Feanen en It Fryske Gea dit document toegankelijk voor bezoekers, bewoners en ondernemers. Met een bijdrage van 5.000 euro gaan de partijen aan de slag met het project. De storymap schetst een beeld van zowel de...
› Lees verder

Inpassing camping in het coulisselandschap


Camping ’t Heidestek in Twijzelerheide is een ideale plek voor toeristen om de natuur van het Friese coulisselandschap te ervaren. De eigenaren van de camping onderzoeken samen met de vereniging Noardlike Fryske Wâlden op welke manier de camping en het gebied dusdanig goed op elkaar afgestemd kunnen worden, zodat zij elkaar kunnen versterken. Door campingbedrijven optimaal aan te sluiten op een streekmerk wordt de merkwaarde van het gebied vergroot. Met het visiedocument ‘Toerisme en Recreatie in Noordoost-Fryslân 2020-2030’ ambieert de...
› Lees verder

Speurroute-app Dokkum


Steeds meer dag- en verblijfstoeristen weten de regio Noordoost-Fryslân te vinden als vakantiebestemming. City Sherlocks wil deze gasten op een unieke manier de toeristische beziens- en wetenswaardigheden van Dokkum laten beleven door middel van een speurroute-app. Voor de ontwikkeling en realisatie van deze app heeft het project een bijdrage van 5.000 uit de Versnellingsagenda ontvangen. Met de speurroute-app wil City Sherlocks het toeristisch product van de regio eigentijdser, gevarieerder en interessanter maken. De app wordt gevuld met een specifiek voor...
› Lees verder

Klantreis kwetsbare jongeren


Met het project ‘Klantreis kwetsbare jongeren’ brengt Be Your Natural Talent (BYNT), in samenwerking met het Friesland College, in kaart waar jongeren tegenaan lopen in hun weg naar school of werk vanaf het moment dat zij een bijstandsuitkering aanvragen. Het project streeft ernaar de uitval van met name kwetsbare jongeren te voorkomen. Voor het uitvoeren van het onderzoek heeft het project een bijdrage van 4.999 euro uit de Versnellingsagenda ontvangen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel...
› Lees verder

Haalbaarheidsonderzoek voor activeren kwetsbare jongeren


Voor veel jongeren is de leerweg anders dan hoe deze vanuit het onderwijssysteem bedacht is. Going uit Dokkum wil kwetsbare thuiszittende jongeren een toekomstperspectief bieden en begeleiden naar een betaalde baan of opleiding in de maakindustrie. Voor de eerste fase van het project, een haalbaarheidsonderzoek, ontvangt Going een bijdrage van 5.000 euro uit de subsidieregeling Versnellingsagenda. Het haalbaarheidsonderzoek is onderdeel van een pilotproject om jongeren te mobiliseren naar meer participatie, met als doel uitstroom op de arbeidsmarkt of een opleiding....
› Lees verder

Aanschouwelijk maken bramenflora


Fryslân telt meer dan 50 bramensoorten, waarvan er tenminste 30 voorkomen in de regio Noordoost-Fryslân. Om deze biodiversiteit bij een groter publiek in beeld te brengen, ontvangt de stichting Platform Friese Rassen en Gewassen een subsidie van 1.500 euro uit de Versnellingsagenda. Met dit project wordt de biodiversiteit van de bramensoorten in kaart gebracht door middel van een handleiding. Het project zet met het aanschouwelijk maken van bramenflora in op kennisontwikkeling over natuur en biodiversiteit. Deze kennis wordt vervolgens via...
› Lees verder

Bloemenparadyske Streekmarkt


De regio Noordoost-Fryslân heeft een scala aan bijzondere streekproducten in huis. Biologisch, op natuurlijke basis met een goed verhaal. Vaak zijn ze nog onbekend bij de lokale bevolking en voor toeristen is het soms lastig de producenten te vinden. Het Bloemenparadyske uit Kollum zet samen met 9 lokale ondernemers deze streekproducten op de kaart met een Streekmarkt. Met een bijdrage van 5.000 euro uit de Versnellingsagenda kan de voorbereiding, organisatie en uitvoering van de Streekmarkt van start. De Bloemenparadyske Streekmarkt...
› Lees verder

Ontsnappen aan digitale dreigingen


Het aantal digitale incidenten neemt in rap tempo toe. Zo liet 2020 ten opzichte van 2019 al een verviervoudiging zien van het aantal gemelde cyberincidenten. Met behulp van een 4-tal mobiele escaperooms werkt Eduno aan een verhoging van de digitale weerbaarheid van ondernemers en het onderwijs in Noordoost-Fryslân. Begin januari ontvingen zij een bedrag van 4.880 euro uit de subsidieregeling Versnellingsagenda. Met behulp van vier mobiele escaperooms worden ondernemers bewust gemaakt van de risico’s van cyberaanvallen. Eduno reikt ondernemers oplossingen...
› Lees verder

Ontwikkeling van de innovatieve klapschaats


Een belangrijk onderdeel van de Versnellingsagenda is innovatief ondernemerschap stimuleren. Een mooi voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van een nieuwe klapschaats door Catharinus Schuurmans van Suver Sport Concept. Eind december werd 5.000 euro toegekend uit de subsidieregeling Versnellingsagenda om de innovatieve klapschaats in theorie en praktijk te testen. In 20 jaar tijd is het klapschaatsonderstel nagenoeg hetzelfde gebleven. Met de doelstelling van de innovatie van de Suver Klapschaats komt het voordeel van het afzetten met de punt (de vaste noor)...
› Lees verder

Nachtwacht360


Het beroemde Nachtwacht360-project was vanaf 1 oktober tot 30 november 2020 al te zien in de Theaterkerk Nes. Een wereldprimeur in Noordoost-Fryslân! Door het grote succes, maar tevens door de beperkte toelating van publiek in verband met corona, wordt de tentoonstelling verlengd tot 1 april 2021. Vanuit de subsidieregeling Versnellingsagenda wordt een bedrag van 5.000 euro toegekend om de voorbereiding, organisatie en uitvoering van de tentoonstelling voort te zetten. Op de levensechte foto is de Nachtwacht tot in detail nagemaakt...
› Lees verder

De Verspillingsmarkt


Om voedselverspilling te verminderen is het project De Verspillingsmarkt van de initiatiefnemer Fjild in samenwerking met Greydanus Groothandel en Kaaij Kwekerij gestart. Vanuit de subsidieregeling Versnellingsagenda is 236.550 euro aan dit project toegekend. Het project is in samenwerking met het Fjildlab tot stand gekomen. Veel verschillende producten die om ‘cosmetische’ reden niet aansluiten bij de wensen van de markt worden weggegooid. Deze producten zijn o.a. afkomstig uit de landbouw, akkerbouw, (glas)tuinbouw en retail en worden vanwege een afwijkende vorm, grootte,...
› Lees verder

Regionale producten voor-goed-eten


De producenten van voedsel concurreren vaak om de laagste prijs waardoor er weinig marge is. Hierdoor blijven kansen om het productiesysteem te verduurzamen en de biodiversiteit te verbeteren achter. Om dit te verbeteren is het project Regionale producten voor-goed-eten van het Coöperatief Centrum voor Regionaal Voedsel (CCRV) gestart. Vanuit de subsidieregeling Versnellingsagenda is 43.225 euro aan dit project toegekend. Het project is in samenwerking met het Fjildlab tot stand gekomen. Het project Regionale producten voor-goed-eten heeft als doel het inrichten...
› Lees verder

Haalbaarheidsonderzoek Veenstra Reizen


Het werken in de toerismesector verandert continu en de komende jaren zal dit steeds meer digitaliseren. Hierdoor verandert ook de rol van touroperators. Met het haalbaarheidsonderzoek wil Veenstra Reizen uit Buitenpost inzicht verkrijgen in de toekomstige reismethode en wijze van samenstellen van een reis. Voor het haalbaarheidsonderzoek is vanuit de subsidieregeling Versnellingsagenda een bedrag van 4.875 euro toegekend. Naast het haalbaarheidsonderzoek worden stappen gezet tot een praktijkschool voor de reisbranche, waarmee extra stageplaatsen in de regio Noordoost-Fryslân worden gerealiseerd. Studenten...
› Lees verder

Wad’nbus in Noordoost-Fryslân


Het project Wad’nbus zet een kampeerbus in om gasten van buiten de regio naar Noordoost-Fryslân te halen voor een mooie vakantiebeleving. Met deze bus gaan gasten een week op avontuur langs de streekmerken Nationaal Park Lauwersmeer, De Alde Feanen, Nationaal Landschap De Noardlike Fryske Wâlden, Werelderfgoed Waddenzee en de stad Dokkum. In december ontving het project een bijdrage van 5.000 euro uit de Versnellingsagenda. De tocht gaat niet alleen door en langs deze gebieden, maar laat de gasten ook nadrukkelijk...
› Lees verder

De Wichterij: Kennisplatform Wâldprûm de Wichter


De Wichter is een pruimensoort die vanouds in de Friese wouden voorkomt. Voor het opzetten van een duurzaam kennisplatform voor het behouden van de kennis over de Wichter is begin december vanuit de subsidieregeling Versnellingsagenda een bedrag van 5.000 euro aan het project ‘Wichtich’ toegekend. De aanvraag voor het project is een initiatief van De Wichterij en is in samenwerking met het Fjildlab tot stand gekomen. Initiatiefnemer Lotte Daalman is enthousiast: “Ons doel is het behouden van de Wichter en voor...
› Lees verder

Staalkrachtig Noordoost-Fryslân


Noordoost-Fryslân kent tal van metaalbedrijven die prachtige producten maken die de hele wereld over gaan. Toch kennen veel inwoners en jongeren (de werknemers van de toekomst) het bestaan van deze bedrijven niet. Wytse Pyt de Jager van DOKcom PR & Communicatie wil met het project Staalkrachtig Noordoost-Fryslân hier verandering in brengen. Het project geeft de regionale maakindustrie de kans zich via nieuwe communicatiekanalen te profileren. Hiermee krijgt de regionale maakindustrie de kans om rechtstreeks het onderwijs te bereiken, studiekiezers te...
› Lees verder

Bouwen aan Ambitie


Het project Bouwen aan Ambitie heeft eind oktober ruim 1,6 miljoen euro subsidie toegekend gekregen uit de Versnellingsagenda Noordoost-Fryslân. Het project ontwikkelt doorlopende ambitieroutes om aansluitingen tussen onderwijs en arbeidsmarkt toekomstgericht te verbeteren. Kennislab Noordoost-Fryslân voert het programma uit in samenwerking met ondernemers, scholen uit de regio en lokale overheden. Bouwen aan Ambitie ontwikkelt ondernemend en innovatief gedrag van leerlingen, docenten, ouders en professionals in Noordoost-Fryslân. Meer dan 75 scholen in het basis- en voortgezet onderwijs en MBO werken mee...
› Lees verder

Zoet op Zout


Steeds vaker krijgt de landbouw langs de kust te maken met de gevolgen van verzilting van het oppervlaktewater en grondwater. Doel van het project Zoet op Zout is kennisontwikkeling over het beheer van het zoete (grond)water en het verbeteren van de productieomstandigheden voor de agrarische sector in de Waddenregio in relatie tot verzilting, klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling. Het project Zoet op Zout heeft tijdens de eerste openstelling van de subsidieregeling Versnellingsagenda in juli een aanvraag gedaan voor onderzoek naar verzilting....
› Lees verder

Basisstructuur Fjildlab


Het Fjildlab is een veldlaboratorium voor het versterken van de circulaire economie en een duurzame landbouwsector in Noordoost-Fryslân. Fjildlab streeft naar een landschap van hoge kwaliteit met internationale uitstraling waarin wonen en werken, recreatie en toerisme en de diensten van de natuur in balans zijn, bestand tegen de invloeden van klimaatverandering. In Fjildlab zijn al veel van de relevante agrarische netwerken betrokken. Het Fjildlab werkt in acht kenniskringen samen met(agrarische) ondernemers, kennisinstellingen en overheden aan een circulaire en duurzame landbouwsector....
› Lees verder

Educatiefaciliteiten bij Bowinn


Met een bijdrage uit de Versnellingsagenda en cofinanciering door Bouwgroep Dijkstra Draisma en de Rabobank is de inrichting voor een scrum en presentatieruimte (voor lesgeven) en communicatiefaciliteiten bij Bowinn mogelijk gemaakt. In deze fysieke testlocatie wordt kennis gedeeld en kunnen nieuwe productieprocessen, producten en concepten van en voor MKB-bedrijven gericht op industrieel en circulair bouwen worden getest en gepresenteerd. Meer informatie over Bowinn: www.bowinn.nl
› Lees verder

Gerst en hop voor bier


Van oudsher werd er in het Waddengebied zowel hop als gerst voor bierproductie verbouwd. Met dit onderzoek wordt geïnventariseerd welke akkerbouwers en bierbrouwers geïnteresseerd zijn in een samenwerking om tot productie en afzet te komen. Centraal staan de vragen: Welke gerst- en hopsoorten moeten er worden verbouwd en welke mogelijkheden zijn er voor biologische streekmout en bierproductie? Dit project is een initiatief van Herman van Vliet van LekkereTrek en Pyt en Rika Sipma, Biologische akkerbouwers. Zij werken samen met andere...
› Lees verder

De Friese aardappel als icoon


Op dit moment wordt ongeveer 95% van de aardappelen die de Friezen eten, niet in Friesland verbouwd. Friese akkerbouwers verbouwen veel meer pootaardappelen. Ons voedsel wordt veelal wel in de regio geteeld, maar veel van ons voedsel wordt van ver gehaald of wordt op (grote) afstand bewaard, verwerkt en bewerkt, zodat veel (onnodige) kilometers gemaakt worden. Dit komt omdat er weinig rechtstreekse contacten en afspraken zijn tussen de akkerbouwers en de rest van de keten. Met dit project willen de...
› Lees verder