QOP programma's en projecten

De Versnellingsagenda is opgebouwd uit drie programmalijnen: Onderwijs & Arbeidsmarkt, Innovatie & Ondernemerschap en Regionale samenwerking & Marketing. Deze programmalijnen zijn weer onderverdeeld in programma’s.

Ondernemers, onderwijsinstellingen en overheidsinstellingen kunnen subsidie aanvragen voor een project dat bijdraagt aan de doelen en beoogde resultaten van de programma’s van de Versnellingsagenda. Bekijk hier welke projecten er op dit moment gekoppeld zijn aan de programma’s.

Regiomarketing en destinatiebranding

Economische en ecologische verbetering landbouw

Lerend Ondernemersnetwerk

Shared Facilities Center

Campus voor bouwen en nieuwe materialen

Bouwen aan Ambitie

Wendbaar Vakmanschap

Arbeidsmobiliteitsplein