Aanschouwelijk maken bramenflora

Fryslân telt meer dan 50 bramensoorten, waarvan er tenminste 30 voorkomen in de regio Noordoost-Fryslân. Om deze biodiversiteit bij een groter publiek in beeld te brengen, ontvangt de stichting Platform Friese Rassen en Gewassen een subsidie van 1.500 euro uit de Versnellingsagenda.

Met dit project wordt de biodiversiteit van de bramensoorten in kaart gebracht door middel van een handleiding. Het project zet met het aanschouwelijk maken van bramenflora in op kennisontwikkeling over natuur en biodiversiteit. Deze kennis wordt vervolgens via de recreatieve sector en het onderwijs gedeeld. Het project draagt hiermee bij aan natuurinclusieve kringlooplandbouw binnen het thema ‘Natuur, biodiversiteit, landschap en recreatieve sector’. Het project richt zich daarnaast op het organiseren van excursies om de bramenflora toegankelijk te maken voor publiek.