Aansluiting op Smart Grid Bruisend Hart Hallum

Ook de sportfaciliteiten van Hallum beginnen de hoge energiekosten te merken. Stichting Bruisend Hart Hallum vond het tijd om het heft in eigen handen te nemen en besloot zich in te zetten om een Smart Grid te realiseren. Onderdeel van Bruisend Hart Hallum is het voetbal, het kaatsen, het zwembad en andere veldsporten. Samen met onder andere de tennisbanen en het Multifunctioneel Centrum kunnen zij een Smart Grid vormen om energie en dus kosten te besparen.

Met de subsidie willen ze onderzoeken in welke vorm een Smart Grid het beste kan worden toegepast. Met een Smart Grid wordt gekeken naar bijvoorbeeld wie wanneer energie nodig heeft en hoe ze samen kunnen werken om de energie zo efficiënt mogelijk op te wekken en te gebruiken. Natuurlijk wordt er gezocht naar passende groene oplossingen, maar bijvoorbeeld ook naar mogelijkheden om energie met eigen bekabeling onderling te transporteren doormiddel van een gesloten distributiesysteem. Daarbij wordt samengewerkt met de bedrijven in Hallum, waar de beperkte netwerkcapaciteit de meest beperkende factor is voor verduurzaming/elektrificatie. Met het onderzoek en de samenwerking hoopt het project team de problemen die ontstaan door het overbelaste energienet op te lossen.

Het project Aansluiting op Smart Grid Bruisend Hart Hallum ontvangt vanuit de Versnellingsagenda een subsidiebedrag van €5.000,-.