Vogelgriep tegengaan met een anti-vogelgriep ventilatiesysteem?

Vogelgriep, een terugkomend probleem in Nederland waar weinig grip op lijkt te komen. Een besmetting gaat vrijwel altijd gepaard met het volledig ruimen van een bedrijf en het dierenleed is zeer groot. Het levert veel schade op voor pluimveebedrijven. Preventieve maatregelen zijn noodzakelijk, maar geven niet altijd de gewenste uitkomst. Daar willen de initiatiefnemers van ‘Anti- vogelgriep ventilatiesysteem’ verandering in brengen.

FAS-Bouw, 2Excell Management en pluimveehouder van Harten doen onderzoek naar vogelgriep en ventilatie in stallen. Er is meer kennis nodig op het gebied van optimale klimaatomstandigheden in pluimveestallen, aan- en afvoer van lucht en effectieve manieren om luchtstromen te sturen en aan- en af te voeren. Is het mogelijk dat een ventilatiesysteem vogelgriep buiten de veestallen weet te houden?

“Vogelgriep is een urgent probleem wat ook de menselijke gezondheid en voedselzekerheid in gevaar kan brengen. Door dit onderzoek verwachten wij meer duidelijkheid te krijgen over hoe de kans op besmetting van pluimvee te verminderen dan wel te voorkomen.” – aldus Paul de Klein, projectleider.

De initiatiefnemers van dit project doen samen onderzoek naar de huidige besmettingsrisico’s en welke invloed het ventilatiesysteem en ventileren hierbij heeft. Het onderzoek moet een eerste inzicht geven of het haalbaar is om een ventilatiesysteem te ontwikkelen die de besmetting van vogelgriep kan tegengaan.