Arbeidsmobiliteit

Op verschillende manieren het tekort aan geschikte en goed opgeleide arbeidskrachten op de arbeidsmarkt verkleinen in diverse sectoren: landbouw, (maak)industrie en de zorg.

Het programma Arbeidsmobiliteit is breed. Alles wat te maken heeft met werk, stage en scholing valt hieronder. Zo gaat het bijvoorbeeld om arbeidsbemiddeling en scholing in de breedste zin van het woord: van werk naar werk, zij-instromers en bemiddeling van doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals voortijdig schoolverlaters en uitkeringsgerechtigden. Het voorkomen van uitval, het voorkomen van een uitkeringssituatie, het tijdig her-om/bijscholen om zo de kansen op de arbeidsmarkt goed te houden. Binnen het programma van Arbeidsmobiliteit wordt via vier lijnen gewerkt aan een gezamenlijk fundament: Leerwerkloket, Jongerenpunt, Talentenverzamelplek en Samenwerking werkgeversorganisaties en ondernemers.

De subsidieregeling Versnellingsagenda staat open voor projecten en ideeën die:

  • bijdragen aan het werken met één regionale arbeidsbemiddeling om mensen vanuit een uitkering aan een baan/stage te helpen
  • de samenwerking tussen UWV, gemeenten en bedrijfsleven bevorderen
  • bijdragen aan het mogelijk maken van op- of afschalen van arbeidscapaciteit bij veranderingen in vraag en aanbod
  • het mogelijk maken om bestaand arbeidspotentieel flexibel in te zetten.
  • inspelen op de lokale behoefte, zoals het vormen van een tijdelijke pool om mensen te behouden voor de regio
  • innoveren op het gebied van arbeid en onderwijs waardoor mensen eerder/sneller/ duurzamer aan het werk komen
  • inspelen op de behoefte in Noordoost-Fryslân om te kunnen pionieren als het gaat om nieuwe/andere vormen van werk

Wil je meer informatie over het programma Arbeidsmobiliteit of heb jij een bijpassend projectidee? Neem dan contact op met programmamanager Marjan van der Feen.

Neem contact op

Natuurinclusieve landbouw (NIL)

Bouwen aan Ambitie

Regiomarketing

Toekomstbestendig Agri & Food

Ondernemers & Netwerk

Bouwen aan metaal

Bouwen aan de bouw

Wendbaar Vakmanschap