Basisstructuur Fjildlab

Het Fjildlab is een veldlaboratorium voor het versterken van de circulaire economie en een duurzame landbouwsector in Noordoost-Fryslân. Fjildlab streeft naar een landschap van hoge kwaliteit met internationale uitstraling waarin wonen en werken, recreatie en toerisme en de diensten van de natuur in balans zijn, bestand tegen de invloeden van klimaatverandering.

In Fjildlab zijn al veel van de relevante agrarische netwerken betrokken. Het Fjildlab werkt in acht kenniskringen samen met(agrarische) ondernemers, kennisinstellingen en overheden aan een circulaire en duurzame landbouwsector. Met een bijdrage uit de Versnellingsagenda wordt de basisstructuur voor Fjildlab gerealiseerd.

Meer informatie op www.fjildlab.nl