Toetsing en beoordeling

De subsidieregeling Versnellingsagenda bestaat uit drie categorieën: subsidies tot en met 5.000 euro en subsidies vanaf 5.001 tot en met 25.000 euro kunnen het gehele jaar door worden aangevraagd. Subsidieaanvragen boven de 25.000 euro kunnen drie keer per jaar worden aangevraagd. Projecten die bijdragen aan de doelen van de businesscases van de Versnellingsagenda kunnen een subsidieaanvraag indienen.

bekijk de businesscases

Beoordeling

Alle subsidies worden beoordeeld aan de hand van de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Noardeast-Fryslân en de subsidieregeling Versnellingsagenda.

De subsidieregeling wordt uitgevoerd door de gemeente Noardeast-Fryslân ook namens de gemeente Achtkarspelen, Dantumadiel en Tytsjerksteradiel en de Provincie Fryslân.

Toetsing en besluit

De toetsing van de subsidieaanvragen wordt gedaan door het subsidiebureau. Subsidies tot en met 25.000 euro worden beoordeeld door het subsidiebureau. Binnen 8 weken ontvangen aanvragers hierover een besluit.

Subsidieaanvragen boven de 25.000 euro worden beoordeeld door de Regioboard. De Regioboard bestaat uit ambassadeurs uit de regio. Aanvragers ontvangen binnen 13 weken na afloop van de tenderopenstelling een besluit. De openstelling voor de subsidieaanvragen vanaf 25.000 euro is geopend in de maanden januari, mei en september.

Checklist subsidieaanvragen:

Regioboard

Subsidieaanvragen boven de 25.000 euro worden beoordeeld door de Regioboard. De Regioboard bestaat uit ambassadeurs uit de regio. Een onafhankelijk adviescommissie die drie keer per jaar de grote projectaanvragen van een positief danwel negatief advies voorziet. Een belangrijke beslissende rol om projecten toe te kennen.

Alle leden van de Regioboard vertegenwoordigen een rijk netwerk vanuit de zogenaamde Triple Helix, ook wel de drie O’s genoemd: Overheden, Ondernemers en Onderwijsinstellingen.


Dit is een unieke manier om de verschillende kennis, kunde en belangen zo te verbinden en te koppelen dat er een gezamenlijk belang ontstaat.

Hoeveel subsidie kan ik aanvragen?

Er is geen maximum gesteld aan de aan te vragen subsidie. De hoogte van de subsidie bedraagt echter nóóit meer dan 65% van de subsidiabele kosten van het volledige project. Dit betekent dus dat u zelf minimaal 35% van de kosten van het project op een andere wijze moet financieren, bijvoorbeeld door inbreng van eigen middelen, inbreng van arbeid en/of bijdragen van derden. De subsidieregeling treedt in werking op 17 juni 2020. Subsidieaanvragen kunnen ingediend worden tot 31 december 2025.

Wanneer kan ik subsidie aanvragen?

Dit hangt af van de hoogte van de aan te vragen subsidie. De Subsidieregeling Versnellingsagenda maakt namelijk onderscheid tussen subsidies tot en met € 5.000 en subsidies vanaf € 5.000. Subsidies tot en met € 5.000 kunnen vanaf 17 juni 2020 het gehele jaar door aangevraagd worden. Voor subsidies vanaf € 5.000 wordt de regeling jaarlijks een aantal keer gedurende een periode van 6 weken opengesteld.

Waar kan ik subsidie voor aanvragen?

De Versnellingsagenda is opgebouwd uit drie programmalijnen: Onderwijs en arbeidsmarkt, Innovatie en ondernemerschap en Regionale samenwerking en marketing. Deze programmalijnen zijn weer onderverdeeld in businesscases. U kunt eenmalig subsidie aanvragen voor activiteiten of een project dat voldoende bijdraagt aan de doelen en beoogde resultaten van één van deze businesscases.