Toetsing en beoordeling

De subsidieregeling Versnellingsagenda bestaat uit drie categorieën: subsidies tot en met 5.000 euro en subsidies vanaf 5.001 tot en met 25.000 euro kunnen het gehele jaar door worden aangevraagd. Subsidies boven de25.000 euro kunnen drie keer per jaar worden aangevraagd.

Subsidie aanvragen

Alle subsidies worden beoordeeld aan de hand van de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Noardeast-Fryslân en de subsidieregeling Versnellingsagenda.

De subsidieregeling wordt uitgevoerd door de gemeente Noardeast-Fryslân ook namens de gemeente Achtkarspelen, Dantumadiel en Tytsjerksteradiel en de Provincie Fryslân.

De toetsing van de subsidieaanvragen wordt gedaan door het subsidiebureau. Subsidies tot en met 25.000 euro worden beoordeeld door het subsidiebureau. Binnen 8 weken ontvangen aanvragers hierover een besluit.

Subsidieaanvragen boven de 25.000 euro worden beoordeeld door de Regioboard. De Regioboard bestaat uit ambassadeurs uit de regio. Aanvragers ontvangen binnen 13 weken na afloop van de tenderopenstelling een besluit. De openstelling voor de subsidieaanvragen vanaf 25.000 euro is geopend in de maanden januari, mei en september.

Checklist subsidieaanvragen:

Kan ik hulp krijgen bij het uitwerken van mijn idee?

Voor advies en ondersteuning bij het uitwerken van uw idee kun je contact opnemen met Stichting Qop. Het team van Qop kijkt of je idee inhoudelijk past binnen één van de businesscases van de Versnellingsagenda en kan adviseren bij de uitwerking van het idee tot een concreet projectplan. Deze ondersteuning is gratis. Het format voor een projectplan is te vinden op de website van de Gemeente Noardeast Fryslân.

Hoeveel subsidie kan ik aanvragen?

Er is geen maximum gesteld aan de aan te vragen subsidie. De hoogte van de subsidie bedraagt echter nóóit meer dan 65% van de subsidiabele kosten van het volledige project. Dit betekent dus dat u zelf minimaal 35% van de kosten van het project op een andere wijze moet financieren, bijvoorbeeld door inbreng van eigen middelen, inbreng van arbeid en/of bijdragen van derden. De subsidieregeling treedt in werking op 17 juni 2020 en vervalt per 1 januari 2024.

Wanneer kan ik subsidie aanvragen?

Dit hangt af van de hoogte van de aan te vragen subsidie. De Subsidieregeling Versnellingsagenda maakt namelijk onderscheid tussen subsidies tot en met € 5.000 en subsidies vanaf € 5.000. Subsidies tot en met € 5.000 kunnen vanaf 17 juni 2020 het gehele jaar door aangevraagd worden. Voor subsidies vanaf € 5.000 wordt de regeling jaarlijks een aantal keer gedurende een periode van één maand opengesteld.

Waar kan ik subsidie voor aanvragen?

De Versnellingsagenda is opgebouwd uit drie programmalijnen: Onderwijs en arbeidsmarkt, Innovatie en ondernemerschap en Regionale samenwerking en marketing. Deze programmalijnen zijn weer onderverdeeld in businesscases. U kunt eenmalig subsidie aanvragen voor activiteiten of een project dat voldoende bijdraagt aan de doelen en beoogde resultaten van één van deze businesscases.