Bezienswaardigheden en Beleving: Landschapstriënnale 2023

Voor 2023 is de titel Landschapstriënnale toegekend aan het Waddenkustgebied, een mijlpaal voor de regio. Ter voorbereiding wordt door stichting Landschapstriënnale het project Bezienswaardigheden en Beleving opgezet: het deel dat zich richt op de ervaring van het landschap door een breed publiek met belangstelling voor landschap, cultuur en natuur. De Versnellingsagenda draagt hier ruim 160.000 euro aan bij.

De Landschapstriënnale wordt één keer in de drie jaar georganiseerd om een regio in de (internationale) spotlights te zetten en is daarmee een aanjager voor recreatie en toerisme. De Waddenkustregio, waarvan een groot deel zich in Noordoost-Fryslân bevindt, mag deze titel in 2023 dragen. Om bezoekers optimaal het gebied te laten ervaren, wordt van te voren gewerkt aan het project Bezienswaardigheden en Beleving.

Het project ontwikkelt een nieuw concept met daarin onbeschreven of op een nieuwe manier vertelde bezienswaardigheden dat blijvend bruikbaar is voor het gebied. Daarvoor wordt onderzoek gedaan naar specifieke bijzondere locaties, verhalen en het recreatief-toeristisch aanbod in de streekmerken Lauwersmeer, Noardlike Fryske Wâlden, de Waddenzee en de stad Dokkum. Vervolgens worden deze items verwerkt in een reeks digitale kaarten, zodat bezoekers worden gestimuleerd het gebied te ontdekken op een wijze die past bij hun interesse. Dit vergroot niet alleen de belevingswaarde en zichtbaarheid van het gebied, maar biedt een vernieuwde blik op cultuur, natuur en landschap.

“De bijdrage van de Versnellingsagenda maakt het mogelijk het publieksconcept voor de Landschapstriënnale voor te bereiden. Daarmee leggen we een belangrijke basis voor 2023, het jaar waarin we het landschap van de Waddenkust en al het bijzondere dat daarin schuilt centraal stellen,” aldus Oeds Westerhof, die samen met Els van der Laan en Sjoerd Wagenaar het programma voorbereidt.