Bloei!

In Studie, Ontwikkeling en Werk

De arbeidsmarkt verandert. Een combinatie van vergrijzing, snelle technologische ontwikkelingen en de forse energieambities zorgen voor een mismatch op de arbeidsmarkt. De vraag naar vakmensen is groot en zal de komende jaren blijven stijgen. Roel Steringa en Jelte Pars, initiatiefnemers van het project “Bloei! In Studie, Ontwikkeling en Werk”, willen hier verandering in brengen door actief in te zetten op omscholing en het opleiden van vakmensen in de regio.

Het tweejarige project richt zich op het opleiden en omscholen van schoolverlaters en werkzame inwoners uit de regio. Door middel van kortdurende opleidingen en werkervaringsplekken worden deelnemers begeleid naar een betaalde baan in de regio. In de projectperiode zijn er 80 plekken beschikbaar voor de opleiding tot CV Tuner (waterzijdig inregelen verwarming) en 16 plekken voor de opleiding Energie-adviseur met doorgroeimogelijkheden. Deze mensen kunnen een stage of werkervaringstraject volgen bij een van de aangesloten lokale ondernemingen in de bouw- en installatiebedrijven. De studie- en ontwikkelingsactiviteiten worden afgesloten met een certificering.

“Wij zijn van de afdeling DOEN, dat geeft energie in de zaak. Wij staan voor SAMEN verduurzamen” – aldus Roel Steringa over het project Bloei!

Naast de samenwerking met het onderwijs wordt er actief samengewerkt met lokale ondernemers. Inmiddels worden de cursisten geworven en stage- en werkervaringsplekken benaderd. Nieuwsgierig naar de mogelijkheden als bedrijf of deelnemer? Kijk dan voor meer informatie op: www.energieindezaak.nl 

Het project heeft een bijdrage vanuit de Versnellingsagenda toegekend gekregen van € 188.225,- voor de uitvoering.