Bokashi Groenstations

Voor het project Bokashi Groenstations heeft Mulderagro een subsidie vanuit de Versnellingsagenda ontvangen voor het ontwikkelen en realiseren van groenstations op het terrein van lokale boeren. Maaisel van natuurgraslanden en bermen afkomstig van Wetterskip Fryslân blijkt zeer geschikt voor het maken van Bokashi.

Bokashi is een interessante meststof en bodemverbeteraar voor de landbouw, vooral als deze gemaakt is van lokale biomassastromen. Met het project wordt een blauwdruk ontwikkelt voor groenstations in Noordoost-Fryslân. Overheden, waterschappen en terreinbeherende organisaties kunnen hun materialen brengen op locaties bij boeren, waar het verwerkt wordt tot Bokashi. Op deze manier wordt het ‘afval’ wat anders buiten de regio verwerkt zou worden, wordt benut door lokale ondernemers.

De blauwdruk voor een groenstation wordt gebruikt om een pilot ‘Groenstation’ op te zetten. Maatschap Bos uit Dantumadiel wil hierin graag het voortouw nemen en daadwerkelijk een groenstation realiseren op het boerenbedrijf. De verwachting is dat deze pilot groenstation in het vierde kwartaal van 2022 gereed zal zijn voor de aanvoer van biomassa vanuit de regio.

“Wij zien met Bokashi de mogelijkheid om lokale reststromen goed te benutten. Door de fermentatie wordt de energie in het product te behouden en hergebruikt in de regio. Fermentatie is voor veehouders niet nieuw. Wat we normaal gesproken met ruwvoer voor het vee doen, kan ook met biomassa voor de bodem. Net als de pens van de koe moet ook de bodem met energie gevoerd worden”, aldus Joost Mulder, eigenaar van Mulder Agro en initiatiefnemer