Bouwen aan het netwerk

Het Voortgezet Onderwijs heeft als kerndoel toekomstgericht onderwijs aan te bieden. CSG Liudger Burgum en OSG Singelland slaan de handen ineen om te onderzoeken hoe een structurele samenwerking tussen de overheid, ondernemers en het onderwijs vorm kan krijgen.

In het schooljaar 2024-2025 wordt binnen het voorgezet onderwijs de nieuwe leerweg ingevoerd. Binnen deze nieuwe leerweg is meer aandacht voor het aanleren van algemene vaardigheden die noodzakelijk zijn om te kunnen functioneren binnen het toekomstige bedrijfsleven. Daarnaast zorgt het voor een betere doorlopende leerlijn naar het MBO. Onderwijs en het bedrijfsleven werkt steeds vaker samen, dit gebeurt vaak op projectbasis.

De twee voorgezet onderwijsinstellingen uit Burgum willen met het project ‘Bouwen aan het netwerk – deel 1’ onderzoeken op welke manier een structurele samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs vorm kan krijgen. Het onderzoek wordt gedaan door middel van voorlichting en inventarisatie vanuit de scholen en door informatiebijeenkomsten en inspiratiessessies te organiseren voor de betrokken partijen.

‘De praktische opdrachten komen van bedrijven en instellingen uit de buurt. Echte opdrachten die echte antwoorden nodig hebben. Leren door te doen, het deels leren buiten de school, het ontdekken van talenten en kwaliteiten, kennismaken met de regio en wat deze aan werk te bieden heeft en een goede oriëntatie op het vervolgonderwijs maakt het een waardevolle ervaring voor elke leerling die de theoretische leerweg volgt. De leerlingen zijn dan ook enthousiast en wij ook!’ – Jannechien van der Kooi, projectleider.

In de nieuwe situatie worden leerdoelen en de opdrachten vanuit het werkveld meer op elkaar afgestemd. Door intensiever samen te werken hopen de verschillende partijen blijvend van elkaar te kunnen leren en samen op te trekken rondom de ontwikkeling van jongeren in de regio.

Vanuit de Versnellingsagenda ontvangt het project een subsidie van 9.327,50.