Bouwen aan metaal

Onderwijsinstellingen en ondernemers werken samen aan een Metaalcampus, waar leerlingen kennis maken met innovatie en techniek in de maakindustrie.

De regio kent veel MKB-bedrijven in de maakindustrie. Deze sector innoveert snel als het gaat om zaken als digitalisering, robotisering en 3D-printen. Veel bedrijven hebben zelf onvoldoende massa om bij te blijven en steeds te investeren in nieuwe technieken. Tevens kunnen ondernemers niet altijd zelfstandig de kennis binnenhalen voor nieuwe producten of processen.

Belangrijk thema binnen de regionale maakindustrie is tevens het aantrekken van nieuw personeel en het werven van de ‘metaalmedewerker van de toekomst’. In dit kader is het van belang om leerlingen al op jonge leeftijd te interesseren voor techniek om zodoende de instroom van leerlingen in het techniekonderwijs te stimuleren.

De subsidieregeling Versnellingsagenda staat open voor:

  • Projecten die ondernemers de mogelijkheid bieden gezamenlijk te investeren in innovatieve technieken zodat bepaalde specifieke productiestappen en/of -handelingen regionaal kunnen worden uitbesteed;
  • Projecten die innovatieve technieken toegankelijk maken voor ondernemers in de regio zodat ondernemers en onderwijsinstellingen in praktijksituatie kennis kunnen maken met deze innovatieve technieken;
  • Projecten die bijdragen aan kennisdeling tussen ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen op het gebied van metaaltechniek;
  • Projecten die bijdragen aan het vergroten van het aantal jongeren dat in aanraking komt met metaaltechniek;
  • Projecten die bijdragen aan het verbeteren van de uitstraling van de regionale metaalsector.

 

Wil je meer informatie over het programma Shared Facilities Center of heb jij een bijpassend projectidee? Neem dan contact op met programmamanager Jan Haakma.

Neem contact op

Arbeidsmobiliteit

Wendbaar Vakmanschap

Bouwen aan de bouw

Ondernemers & Netwerk

Toekomstbestendig Agri & Food

Regiomarketing

Natuurinclusieve landbouw (NIL)