Burgum loopt voorop in toekomstgericht onderwijs

Het Voortgezet Onderwijs in Burgum heeft als doel toekomstgericht onderwijs aan te bieden. Met het project wordt ingezet op een structurele samenwerking tussen scholen en het bedrijfsleven uit de regio. Binnen het praktijkgerichte vak is meer aandacht voor het aanleren van algemene vaardigheden die noodzakelijk zijn om te kunnen functioneren binnen het toekomstige bedrijfsleven. Daarnaast zorgt het voor een betere doorlopende leerlijn naar het MBO. Het praktijkgerichte programma (PGP) wordt in het schooljaar 2024-2025 ingevoerd. Verplicht is het niet, maar in Burgum wordt de kans aangegrepen.

CSG Liudger en OSG Singelland onderzochten gezamenlijk hoe een structurele samenwerking tussen onderwijs, overheid en ondernemers vorm kan krijgen. Voorheen werd op het CSG Liudger al project gestuurd onderwijs aangeboden, om de leerlingen kennis te laten maken met het bedrijfsleven en anders leren. In deze nieuwe vorm bieden bedrijven opdrachten (challenges) aan voor de scholen. De bedrijven komen drie keer in contact met de leerlingen. Ze delen de opdracht, hebben tussentijds de pitches van leerlingen en wonen de afsluiting bij. Leerlingen leren zo meer in de praktijk en doen ervaring op over en in het bedrijfsleven.

Jannechien van der Kooi van CSG Liudger Burgum is aanvoerder van de werkgroep praktijkgericht programma en facilitator als het gaat over dit project. Met haar hebben we het over de impact van dit project. Hoe reageren mensen er op? Wat is het effect in de regio? Welke hindernissen en hoogtepunten waren er? En is het vooraf geplande doel gehaald of misschien wel meer?

Jannechien is enthousiast over het verloop van het project. “Vooraf hadden we wel verwacht dat het vinden van bedrijven niet onze grootste uitdaging zou zijn. Er is veel goodwill in de regio. Dat het al tot zoveel opdrachten heeft geleid is bijzonder mooi”. Singelland experimenteert met twee projectweken. Op Liudger is het al een apart vak wat elke woensdagochtend wordt aangeboden. Niet alle aangedragen opdrachten kunnen de scholen plaatsen. Dit is jammer, maar het regioloket zou hierin wellicht een rol kunnen spelen.

Tegelijk zorgde de vele aanmeldingen voor grote drukte bij Jannechien en haar collega teamleider Piet Swart van het Singelland. Samen bezochten ze alle bedrijven die hun enthousiasme middels een enquête bekend hadden gemaakt. Omdat het PGP volgend jaar landelijk wordt ingevoerd, zijn meer scholen bezig met de omschakeling. “Het is goed om te zien dat ons werk hierin een bijdrage kan leveren door andere scholen te inspireren” vertelt Jannechien.

Uiteindelijk draait het volledige programma om de leerlingen. “Het is mooi om te zien dat de leerlingen zelf ook erg enthousiast zijn. Kennis combineren met vaardigheden in echte opdrachten” aldus Jannechien. “De bedrijven zijn na deelname ook enthousiast” Zij ervaren dat de opdracht leidt tot een daadwerkelijk eindresultaat. De link met lokale ondernemers is nu gelegd. In Burgum een belangrijke pijler in het PGP. Enthousiaste bedrijven zorgen voor het vliegwieleffect en het netwerk van bedrijven wordt steeds groter.

“Het project is succesvol door de blijvende verbinding tussen de bedrijven en de scholen en daarnaast wilden we de kennis delen met andere scholen. We zien dat ook de bedrijven een meerwaarde zien in de samenwerking met ons en de leerlingen.” Oorspronkelijk zou er ook een platform opgezet worden om de scholen aan elkaar te verbinden en opdrachten te delen. Uit onderzoek bleek dat het regioloket hier echter uitermate geschikt voor is, waardoor een eigen platform overbodig is. In dit regioloket komen verschillende partijen samen die dezelfde doelstelling hebben.

Benieuwd naar alle artikelen uit de tweede editie van het magazine?
Bekijk het volledige magazine hier: