Burgum Vitaal bij Gezondheidscentrum De Bank

Het is algemeen bekend dat we in Nederland te maken hebben met vergrijzing. Tevens lopen de beschikbare zorgfaciliteiten, vooral ook in Noordoost Fryslân, terug. DE BANK biedt een plaats voor aanbieders van gezondheidszorg, in alle vormen, om samen zorg aan te bieden en elkaar te versterken. Denk bijvoorbeeld aan voedingsconsulenten, coaches, fysiotherapie en voetzorg.

De zorgvraag blijft stijgen en Gezondheidscentrum DE BANK weet dat er naast het samen huisvesten van gezondheidszorg meer moet gebeuren om het doel te bereiken. Ze willen dat de zorgondernemers van elkaar gaan leren en leren om gezamenlijk naar patiënten te kijken. Dit noemen ze een lerend ondernemersnetwerk en is het doel van dit project. Mathilde van der Zee – Bosma, projectmanager van dit project vertelt: “Binnen ons gezondheidscentrum ligt de nadruk op samenwerking tussen de verschillende ondernemers, om zo de beste zorg te bieden aan onze cliënten!  “Samen sterk”!!”

Binnen DE BANK is nog ruimte om meer zorgondernemers te huisvesten. Deze nieuwe ondernemers zullen het lerend ondernemersnetwerk versterken. Onderdeel van dit project is dus het uitbreiden van de zorgondernemers in DE BANK.

Om dit lerend ondernemersnetwerk verder kracht bij te zetten wil DE BANK acht tot tien evenementen organiseren. Ieder evenement heeft een eigen thema en een spreker, ook is er ruimte voor netwerken, discussies en kennisuitwisseling. Zo creëren ze samen hart voor de regionale zorg.

Burgum Vitaal heeft een subsidie van € 25.000,- toegekend gekregen.