Burgum Vitaal: Verstevigen van de zorgpositie in de regio

Het project ‘Burgum Vitaal’ wil de zorgpositie in de regio Noordoost-Fryslân verstevigen. Gezondheidscentrum DE BANK in Burgum werkt aan de uitbreiding en versterking van een lerend zorgondernemersnetwerk. Dit netwerk moet niet alleen de huidige zorgondernemers ondersteunen en hen helpen groeien, maar ook nieuwe zorginitiatieven aantrekken en stimuleren.

Het gezondheidscentrum speelt in op de toenemende zorgvraag in de regio door vergrijzing en stijging van chronische ziekten. DE BANK wil met een holistische benadering en focus op zorgpreventie bijdragen aan de verbetering van de regionale gezondheidszorg. Inmiddels is het centrum na een jaar operationeel te zijn een bekend begrip in de regio geworden.

De maatschappelijke impact van het project is groot. Door de regionale gezondheidszorg te verbeteren, kan de druk op de zorg afnemen en wordt de leefbaarheid van het gebied behouden. Het project voorkomt uitholling van het zorgaanbod en zorgt ervoor dat zorgondernemers en zorgzoekers in de regio blijven. Binnen het project wordt ernaar gestreefd om de samenwerking tussen verschillende zorgdisciplines te versterken en uit te breiden met externe zorgpartijen. Dit gebeurt door middel van structurele bijeenkomsten en evenementen, waarbij kennis en ervaring worden gedeeld.

Daarnaast worden er twee nieuwe start-ups geïntroduceerd: Stap-Vitaal en Inter Active X-wall. Stap-Vitaal introduceert innovatieve schoeiseloplossingen voor gewrichtspijn en overbelasting. Inter Active X-Wall biedt een interactieve speelmuur die bijdraagt aan fysieke en mentale fitheid. Deze initiatieven zorgen voor vernieuwing en bieden nieuwe samenwerkingsmogelijkheden binnen het netwerk.

Ook biedt het gezondheidscentrum een sociale rol door ontmoetingsmogelijkheden te creëren voor oudere inwoners, om zo de vereenzaming tegen te gaan. Door continue innovatie en ondersteuning van nieuwe initiatieven blijft het gezondheidscentrum aantrekkelijk en relevant voor de regio. Hiermee draagt ‘Burgum Vitaal’ bij aan een vitale en veerkrachtige zorgomgeving in Noordoost-Fryslân.

Het project Burgum Vitaal: Verstevigen van de zorgpositie in de regio heeft een subsidie vanuit de versnellingsagenda van €25.000,- ontvangen.