Bouwen aan de bouw

Het versnellen van innovaties, ontwikkelen en testen van nieuwe producten en processen in de bouwsector. Voor een sterke regionale bouwsector.

De regio kent veel MKB-bedrijven in de bouwindustrie. In deze sector ligt de focus op innovatie, duurzaamheid en efficiëntie. Dit is een grote uitdaging, maar tegelijkertijd een uitkomst. Door de komst van nieuwe ideeën en producten in de bouw, zoals big data, digitalisering en robotisering is het tijd voor implementatie.

Voor een sterke regionale bouwsector is het, naast industrialisatie en inzetten op circulariteit, van belang dat er voldoende personeel beschikbaar komt en blijft. Dit is in toenemende mate een uitdaging, we zetten dan ook in op aanwas en instroom van nieuw personeel.

De subsidieregeling Versnellingsagenda staat open voor:

  • projecten die ondernemers de mogelijkheid bieden gezamenlijk te investeren in innovatieve technieken zodat bepaalde specifieke productiestappen en/of -handelingen regionaal kunnen worden uitbesteed
  • projecten die bijdragen aan het versterken van de regio als centrum voor industrieel en circulair bouwen of bijdragen aan de energietransitie op landelijk of internationaal niveau
  • projecten die innovatieve technieken toegankelijk maken voor ondernemers in de regio zodat ondernemers en onderwijsinstellingen in praktijksituatie kennis kunnen maken met deze innovatieve technieken
  • projecten die bijdragen aan kennisdeling tussen ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen op het gebied van bouwtechniek
  • projecten die bijdragen aan het vergroten van het aantal jongeren dat in aanraking komt met bouwtechniek

Wil je meer informatie over het programma Bouwen aan de Bouw of heb jij een bijpassend projectidee? Neem dan contact op met programmamanager Jan Haakma.

Neem contact op

Natuurinclusieve landbouw (NIL)

Bouwen aan Ambitie

Regiomarketing

Toekomstbestendig Agri & Food

Ondernemers & Netwerk

Bouwen aan metaal

Wendbaar Vakmanschap

Arbeidsmobiliteit