De boer van hjoed is de apotheker fan moarn

Akkerbouwbedrijf Mts. Van der Bos-Weidenaar uit Holwerd is met projecten als kringlooplandbouw, regeneratieve en duurzame landbouw, extensiveren en Niet-Kerende Grondbewerking een voorloper op het gebied van duurzame landbouw in de sector. Met het project ‘De boer van hjoed is de apotheker fan moarn’ wil het bedrijf onderzoek doen naar de beste manier om bekendheid over het gebruik en de voedingswaarden van haver te genereren. Ze wil een afzetmarkt creëren voor haver en wellicht het product direct aan de consument te leveren.

Eens per maand zal er bij het akkerbouwbedrijf op locatie een product van eigen bodem onder de aandacht worden gebracht. In de maand november was dat haver en op basis van de eerste reacties willen zij dat graag vervolg geven. Haver is volgens Van der Bos-Weidenaar een ontzettend voedzaam product dat vele gezondheidsvoordelen kent, toch is de kennis hierover minimaal.

Het project richt zich op kennisdeling over de productie, voedingswaarde en mogelijkheden met haver. Daarnaast wordt onderzocht welke consumentenproducten in de regio kunnen worden geproduceerd. Het doel van het project is het opzetten van een waardeketen voor het vermarkten van haver en meer bekendheid geven aan het product binnen de regio.

“Binnen maatschap Van der Bos-Weidenaar staat kwaliteit bovenaan. We investeren enorm in de bodem die ons het voedsel geeft en zorgen onder andere daarmee voor een gezond gewas. Door de eiwit transitie worden we gedwongen om na te denken over de teelt van andere gewassen. Echter waarom dan ook niet gewassen telen die voedzaam en gezond zijn voor de mensen zoals haver. Zeker in een tijd waarin voedsel erg duur aan het worden is, is het streven om gezond voedsel te produceren tegen een betaalbare/reële prijs. De mogelijkheden met haver zijn heel divers en haver kent vele gezondheidsvoordelen. Haver is betaalbaar en makkelijk toe te passen in eigen keuken, dit laten wij zien middels workshops.” – vertelt Bianca van der Bos, penvoeder van het project.

Vanuit de Versnellingsagenda ontvangt het project een subsidie van € 5000,-.