De gast van de toekomst in Noordoost-Fryslân

Van digitalisering en technische innovaties tot een veranderende arbeidsmarkt en globalisering, ook de horecasector heeft te maken met deze ontwikkelingen. Om regionale horecaondernemers hierop voor te bereiden, starten twee afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland (afdeling Midden Friesland en Noordoost Friesland) met een scholingsprogramma. Hiervoor ontvangen zij een bijdrage van 20.000 euro uit de Versnellingsagenda.

Horecaondernemers hebben vaak hun handen vol aan de dagelijkse gang van zaken, waardoor kansen niet gezien worden en mogelijkheden onbenut blijven. Daarom neemt KHN Midden-Friesland in samenwerking met KHN Noordoost Friesland het initiatief om hen daarin te faciliteren met een scholingsprogramma. Tijdens acht minimasters worden deelnemers uit de regio gestimuleerd hun ervaringen, kennis en ideeën ten aanzien van het thema met elkaar te delen. Daarnaast krijgen zij de mogelijkheid te sparren met externe experts. Met deze kennisdeling wil KHN de lokale horecaondernemers uit de waan van de dag halen, hen aan het denken zetten én met elkaar verbinden, zodat er nieuwe samenwerkingen en projectideeën kunnen ontstaan. Het programma biedt kansen voor de individuele ondernemer, maar juist ook voor de gehele horecasector in de regio. KHN Midden Friesland en KHN Noordoost Friesland streven ernaar de minimasters in september te kunnen organiseren.

Eelke Duursma, voorzitter van KHN Midden Friesland, geeft aan: ‘’Een leven lang leren geldt niet alleen voor medewerkers, maar zeker ook voor ondernemers. Samen leren met en van je collega’s van professionele sprekers: daar doe ik graag aan mee.”