De innovatieve bakfiets

Met het project wordt gewerkt aan een zeer praktische, maar nog niet eerder toegepaste innovatie op de bekende bakfiets. Het innovatieve idee is in 2022 bedacht en wordt uitgewerkt door twee regionale ondernemers. Het concept is veelbelovend, maar het huidige prototype is nog niet klaar voor de markt, al zijn de patenten inmiddels aangevraagd en goedgekeurd.

Het verder uitwerken en re-designen van deze mobiliteits-innovatie wordt gedaan met behulp van externe deskundigen. Dit moet resulteren in een werkend voertuig, dat geschikt is voor de verkoop. Het oorspronkelijke prototype wordt voorzien van nieuwe functies en tegelijkertijd wordt er gekeken naar de inzet van circulaire materialen, zoals biobased harsvormen in plaats van plastic of polyester. Daarnaast vinden de ondernemers het belangrijk om samen te werken met partijen uit de regio.

De eerste stappen voor het concept zijn gezet en binnenkort hopen de initiatiefnemers te starten met de daadwerkelijke productie. Hoe dit handige voertuig uiteindelijk gaat heten en wat nu precies die geheimzinnige extra toepassing is houden de heren nog even geheim.

Het project heeft een bedrag van €25.000,- vanuit de Versnellingsagenda toegekend gekregen.