De vliegende schouwers

Er zijn grote problemen op het gebied van landschapsbeheer. De boeren en schouwers lopen tegen problemen aan in het werven van vrijwilligers die het landschapsbeheer beoordelen. Met de huidige werkwijze gaat de vrijwilliger (schouwer) met een tablet het land door en keurt hij het desbetreffende land op gebreken. Deze data worden verwerkt in een Excel sheet. Dit proces is erg tijdrovend en de dataopname laat ruimte voor interpretatie.

De initiatiefnemers van De Vliegende Schouwers willen de schouwers hiermee helpen en denken dat het proces efficiënter en praktischer kan worden ingericht. Door het inzetten van drones hopen ze meer data te verzamelen. Daarnaast hopen ze met deze efficiënte manier van dataverzameling meer vrijwilligers te enthousiasmeren.

Het project draagt bij aan de uniformiteit voor landschapsbeheer en boeren. Het doel is om de overeenkomsten en verschillen tussen de biodiversiteit, de boeren en het landschapsbeheer inzichtelijk maken. De initiatiefnemers werken met het project samen met de MBO en HBO scholen om dronepiloten op te leiden. Dit bevordert weer de werkgelegenheid in Friesland. Studenten kunnen hiermee in Friesland aan de slag en hoeven niet naar de Randstad te vertrekken.

Vanuit de Versnellingsagenda ontvangt De Vliegende Schouwers een subsidiebedrag van €5000,-.