De Vidscool-tool voor docenten in het Voortgezet Onderwijs

De manier van onderwijs is in de afgelopen jaren drastisch veranderd, digitaal lesgeven is niet meer weg te denken uit het onderwijs. Met het project VidScool wordt een tool ontwikkelt om docenten te ondersteunen in de digitale ontwikkeling en online middelen effectief in te zetten in klaslokalen. Mr Sjef en Dockinga College hebben gezamenlijk een subsidie ontvangen van €289.744 voor het realiseren van deze VidScool-tool.

Binnen het onderwijs trekken werkdruk en, zeer actueel, lockdowns een zware wissel op de continuïteit van onderwijs. Dankzij digitalisering ontstaan echter nieuwe mogelijkheden voor asynchroon onderwijs, waarbij onderwijs niet meer gebonden is aan tijd en plaats. Binnen het Dockinga College is men daarom op zoek naar een toekomstbestendige aanpak, welke aansluit bij nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijs voor zowel docenten als leerlingen. Met de kennis van Mr. Sjef over het digitaal onderwijs wordt een tool ontwikkeld om docenten goed op te leiden en goed voorbereid te zijn op digitaal docentschap.

Met deze ontwikkeling krijgen docenten de tijd om wendbaar vakmanschap te ontwikkelen én kunnen deze vaardigheden inzetten in het klaslokaal. Dit is belangrijk om het vak Docent Voortgezet Onderwijs aantrekkelijk te houden voor de toekomst. “VidScool is meer dan een handig middel, het is dè digitale onderwijsassistent voor elke docent binnen het Voorgezet Onderwijs. Het ondersteunt docenten om beter te kunnen differentiëren en continuïteit van onderwijs te bieden voor elke leerling.” –  vertelt Machiel Keekstra, Mr. Sjef Damwâld

De scholen uit de regio worden actief benaderd om kosteloos deel te nemen aan de projectperiode, zodat de Vidscool-tool aansluit op het huidige onderwijs en docenten de voordelen van digitalisering kunnen ervaren.