Doetie’s Geiten

Doetie’s Geiten maakt gebruik van een businessmodel voor duurzaam, kleinschalig, natuur inclusief, agrarisch ondernemen en draagt bij aan het oplossen van de klimaatproblematiek en de stikstof crisis. Omdat het een nieuw businessmodel is, wordt er onderzocht of het model leidt tot een duurzaam verdienmodel. Dit project heeft als hoofddoel om te onderzoeken of dit model bij andere bedrijven ook kan worden toegepast. 

 Omdat Doetie’s geiten moesten verhuizen ontstonden de plannen voor dit businessmodel. De verhuizing was naar een locatie waar er sprake was van een dode bodem. Dit zette de initiatiefnemers aan het denken. Ze bedachten een praktische opzet om de bodem weer tot leven te krijgen en tegelijk meer doelen te behalen.

Een van de andere doelen uit dit project is het realiseren van een gesloten kringloop. Dit wordt toegepast bij het verrijken van de bodem- en flora en fauna diversiteit, maar bijvoorbeeld ook in de productie en verkoop van onder andere kaas, paté en worst. Het unieke smaakprofiel in combinatie met de communicatie op social media over de duurzame productiewijze, heeft Doetie’s geiten de afgelopen jaren een mooie markt aangeboord. 

 “Ik heb in de laatste 10 jaar vanuit mijn kennis en mijn passie voor dieren en duurzaamheid een unieke geitenkaasboerderij neergezet en een groeiende en loyale klantenkring opgebouwd voor mijn kaas en vleesproducten. Met dit project hoop ik tezamen met de consortium leden te laten zien dat, duurzaam agrarisch ondernemen met een goed verdienmodel en mogelijk is.” Hiermee willen de initiatiefnemers meteen laten zien dat het ook een haalbare opzet is voor andere ondernemers. 

Het project streeft er daarnaast naar, de waardevermeerdering te vergroten door producenten toegang te geven tot en controle te geven over de data, als onderdeel van de digitale strategie. Het omvat het verzamelen van gegevens over het productieproces, variërend van de conditie van weilanden tot de leefomstandigheden van geiten en zelfs de eigenschappen van melk, kaas en vlees. De verwachting is dat deze aanpak zal leiden tot een waardevermeerdering voor agrarische producenten. Zo worden vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd. 

 Doetie’s Geiten heeft een subsidie van € 149.459,37 toegekend gekregen.