Haalbaarheidsonderzoek Eco-maaier

Bloemrijke wegbermen, akkerranden en strokenteelt zijn niet meer weg te denken uit het Friese landschap, toch blijken de standaard maaimachines niet aangepast te zijn op de bevordering van de biodiversiteit. De bedrijven REMA Environmental Machinery BV en Jelle Bijlsma BV hebben de handen ineengeslagen om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het ontwikkelen van een prototype eco-maaier. 

Om de biodiversiteit in deze gebieden te behouden wordt over het algemeen gekozen om twee keer per jaar te maaien. Het maaisel wordt direct in een werkgang afgevoerd of blijft liggen voordat het wordt afgevoerd. Zo kunnen meer insecten overleven en zaden afrijpen en op de grond vallen. Echter de standaard maai-methodes zijn niet ingericht op deze ecologische en biodiverse insteek. Met het project wordt onderzoek gedaan naar het ontwikkelen van een eco-maaier: met oog voor biodiversiteit en economie. Deze maaier moet bijvoorbeeld insecten ontzien en voorkomen dat het bermleven, zaden en kruiden worden opgezogen. Daarnaast moet de machine ook voldoen aan de veiligheidseisen en betaalbaar blijven voor de bermbeheerders. Begin mei verwachten de initiatiefnemers de onderzoeken afgerond te hebben en wordt de opgedane kennis gedeeld via de onder andere de kenniskringen van Fjildlab.

“Het leuke van dit onderzoeksproject is dat er samenwerking is met en kennis gedeeld wordt tussen machinebouwer, groenaannemer, gemeenten en de Vlinderstichting om te kijken naar de beste balans tussen ecologie, veiligheid en de economie bij bermonderhoud. Daarnaast wordt er gezocht naar een maai-principe zonder zuigende werking op de bodem waardoor (zwerf)afval en zand niet in het maaisel terecht komt. Hierdoor is bermgras beter op te waarderen (valoriseren) tot bijvoorbeeld A kwaliteit compost, Bokashi, biogas of zelfs waterstof.”, aldus Piet Regnerus – eigenaar van REMA