Toekomstbestendig Agri & Food

Innovatieve landbouw stimuleren en faciliteren voor het versterken van de circulaire economie en een duurzame landbouwsector.

De agrarische en foodsector is in de regio Noordoost-Fryslân sterk vertegenwoordigd. Circulaire economie, biodiversiteit en duurzame landbouw wordt steeds belangrijker. Vanuit de sector zijn acht thema’s benoemd om invulling te geven aan landbouwgerelateerde vraagstukken. Van gezonde bodem tot duurzame energie, van mest en voer naar voedsel en voeding en ook verzilting, biodiversiteit en water. Hiervoor zijn kenniskringen opgericht die alle relevante partijen (markt, overheid, kennis, bewoners) per thema verbinden.

Fjildlab werkt als veldlaboratorium in de regio voor het versterken van de circulaire economie en een duurzame landbouwsector. Via kenniskringen en projecten worden vraagstukken aangepakt. Initiatiefnemers van projecten uit het programma Toekomstbestendig Agri & Food kunnen zich aansluiten bij Fjildlab.

De subsidieregeling Versnellingsagenda staat open voor:

  • Projecten die bijdragen aan natuurinclusieve kringlooplandbouw op de thema’s natuur en landschap, gezonde bodem, water en landbouw, duurzame energie, mest, voer, verzilting, voedsel en voeding
  • Projecten die bijdragen aan het ontwikkelen van nieuwe technieken en producten in de landbouwsector
  • Projecten die bijdragen aan kennisontwikkeling over natuurinclusieve kringlooplandbouw tussen ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden
  • Projecten die werken aan een landschap van hoge kwaliteit met internationale uitstraling waarin wonen en werken, recreatie en toerisme en de diensten van de natuur in balans zijn, bestand tegen de invloeden van klimaatverandering.

Wil je meer informatie over het programma Toekomstbestendige Agri & Food of heb jij een bijpassend projectidee? Neem dan contact op met Han Zuidema.

Neem contact op

Natuurinclusieve landbouw (NIL)

Bouwen aan Ambitie

Regiomarketing

Ondernemers & Netwerk

Bouwen aan metaal

Bouwen aan de bouw

Wendbaar Vakmanschap

Arbeidsmobiliteit