Economische en ecologische verbetering landbouw

Innovatieve landbouw stimuleren en faciliteren voor het versterken van de circulaire economie en een duurzame landbouwsector.

In de regio Noordoost-Fryslân werkt Fjildlab als veldlaboratorium voor het versterken van de circulaire economie en een duurzame landbouwsector. Een centrale plek waar duurzame landbouwgerelateerde vraagstukken via kenniskringen en projecten worden aangepakt. Vanuit de sector zijn acht thema’s benoemd om hieraan invulling te geven. Van gezonde bodem tot duurzame energie, van mest en voer naar voedsel en voeding en ook verzilting, biodiversiteit en water. Hiervoor zijn kenniskringen opgericht die alle relevante partijen (markt, overheid, kennis, bewoners) per thema verbinden.

De subsidieregeling Versnellingsagenda staat open voor:

  • Projecten die bijdragen aan natuurinclusieve kringlooplandbouw op de thema’s natuur en landschap, gezonde bodem, water en landbouw, duurzame energie, mest, voer, verzilting, voedsel en voeding
  • Projecten die bijdragen aan het ontwikkelen van nieuwe technieken en producten in de landbouwsector
  • Projecten die bijdragen aan kennisontwikkeling over natuurinclusieve kringlooplandbouw tussen ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden
  • Projecten die werken aan een landschap van hoge kwaliteit met internationale uitstraling waarin wonen en werken, recreatie en toerisme en de diensten van de natuur in balans zijn, bestand tegen de invloeden van klimaatverandering.

Wil je meer informatie over het programma Fjildlab of heb jij een bijpassend projectidee? Neem dan contact op met Qop.

Neem contact op

Arbeidsmobiliteit

Wendbaar Vakmanschap

Bouwen aan de bouw

Bouwen aan metaal

Lerend Ondernemersnetwerk

Regiomarketing

Natuurinclusieve landbouw (NIL)