Een jobcoach in een social enterprise

Bij de initiatiefnemers van dit project ontstond in 2021 een behoefte voor een interne jobcoach bij OPNIEUW!. Ze werken met een variatie van mensen uit de maatschappij. Ongeveer 40 % van de medewerkers hebben een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij kandidaten wordt niet gekeken naar wat iemand wel of niet kan, maar ligt de focus op de pijlers positiviteit, communicatie en vertrouwen. “Kan iemand zich goed vinden in deze pijlers, dan is het een match.” legt Kees Noordmans, Algemeen directeur van OPNIEUW! uit.

Al snel kwamen ze bij OPNIEUW! tot de conclusie dat een jobcoach een belangrijke rol kan spelen binnen de organisatie! Er werden op basis van behoefte jobcoaches ingevlogen, waardoor medewerkers te maken kregen met verschillende gezichten. Dat bleek niet de beste opzet en het zorgde voor ruis. Bij een collega onderneming hadden ze gezien dat het ook anders kon. Daarom kozen ze voor een interne Jobcoach. Het voordeel hiervan is dat die persoon passend bij de bedrijfscultuur wordt uitgezocht. Voor het vinden van de juiste weg hierin, het delen van de ervaring en het vinden een passende match ontving OPNIEUW! subsidie uit de versnellingsagenda.

Met de jobcoach wil OPNIEUW! begeleiding bieden op het werk en daarbuiten. Een compleet vangnet voor de medewerkers die daar behoefte aan hebben. Door extra begeleiding en energie daarin te steken, gelooft Kees dat ze het bedrijf en de medewerkers verder helpen. Inmiddels is Bastiaan de Groot van Fabrik, ruim een jaar aangesloten als interne jobcoach.

Ze zijn zeer tevreden met Bastiaan als jobcoach en willen de werkwijze dan ook graag delen. Aansluitend delen ze de manier van werken binnen de social enterprise. Zo hopen ze andere bedrijven aan het denken te zetten over het werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. “We willen echt een voorbeeld zijn en openstaan voor andere bedrijven om een kijkje te komen nemen.” aldus Kees.

Nu de interne jobcoach een succes is wordt er nagedacht over mogelijke vervolgstappen. Het uitwerken van een buddysysteem is een van die stappen. De gedachte hierachter is dat de medewerkers ook een vast contact op de werkvloer hebben. Hiervoor krijgen de buddy’s ondersteuning van de jobcoach.

Benieuwd naar alle artikelen uit de tweede editie van het magazine?
Bekijk het volledige magazine hier: