Eleghon 360

Een nieuwe innovatie in de medische sector

De initiatiefnemers achter het project Eleghon 360, een geavanceerd apparaat voor het scannen en keuren van stralingsbeschermende kleding, ontvangen subsidie om het marktpotentieel te onderzoeken. Deze subsidie speelt een cruciale rol in de marktverkenning die de haalbaarheid van dit innovatieve product zal vaststellen.

In de medische sector wordt beschermende kleding gebruikt door personeel dat blootstaat aan radiologische straling tijdens procedures. Het huidige proces van keuren van deze kleding is tijdrovend en belastend, vaak uitgevoerd buiten reguliere werktijden. De Eleghon 360 maakt dit proces efficiënter en veiliger, door middel van een mobiel, gebruiksvriendelijk systeem dat snel en betrouwbaar defecten zoals scheuren en gaatjes detecteert.

De toegekende subsidie ondersteunt specifiek de uitvoering van gedegen marktonderzoek in Noordwest-Europa, met een focus op Duitsland en Scandinavië, regio’s met een groot aantal ziekenhuizen. Dit onderzoek zal niet alleen de technische haalbaarheid verder onderzoeken, maar ook bevestigen of er een significante vraag is naar een dergelijk product.

Door het keuringsproces te automatiseren en te digitaliseren, verlaagt de Eleghon 360 de operationele kosten en verhoogt het de frequentie waarmee keuringen kunnen worden uitgevoerd, wat de veiligheid van medisch personeel aanzienlijk verbetert. Dit maakt de Eleghon 360 niet alleen een technologische doorbraak, maar ook een maatschappelijk waardevolle innovatie.

Naast de ontwikkeling van het apparaat zelf, creëert de productie van de Eleghon 360 nieuwe banen en kansen voor lokale leveranciers in de regio. Er wordt een fundament gelegd voor een product dat wereldwijde potentie heeft in de medische technologie.

“Met hulp van de versnellingsagenda zijn we in staat om gedegen onderzoek te doen naar het marktpotentieel. Alhoewel we weten dat het probleem echt is in ziekenhuizen binnen en buiten Nederland is het ook van belang om de business case te valideren” Aldus Joost Deutekom, Marketing Manager SMI Groep. “Door het onderzoek te richten op de eerder genoemde markten verwachten we dat we een goed beeld krijgen van de kansen die er liggen, op basis hiervan maken wij een go/no go beslissing voor de voorgang van het project. Inmiddels hebben we technisch al flinke stappen gezet”

Het project Eleghon 360 heeft een subsidie vanuit de versnellingsagenda van €25.000,- ontvangen.