Nee. Als in de aanvraag een staatssteunanalyse is opgenomen waarin goed onderbouwd wordt dat er geen sprake is van staatssteun bij het verstrekken van subsidie (bv. wanneer er sprake is van een wettelijke taak), dan hoeft er geen de-minimisverklaring ingediend te worden.