Een project waar maximaal € 5.000 subsidie aan is verleend, moet uiterlijk 1 jaar na het verlenen van de subsidie zijn afgerond. Een project waar meer dan € 5.000 subsidie aan is verleend, moet uiterlijk 3 jaar na het verlenen van de subsidie zijn afgerond. Let er verder op dat alle projecten die mede gefinancierd worden vanuit de subsidieregeling Versnellingsagenda uiterlijk 31 december 2026 moeten zijn afgerond.