De subsidieregeling schrijft voor dat de subsidie maximaal 65% van de totale subsidiabele kosten van het project bedraagt. De subsidieregeling stelt geen minimum of maximum aan de hoogte van de aan te vragen subsidie. De subsidieregeling maakt wel onderscheid tussen drie verschillende categorieën subsidies:

▪ Subsidies tot en met € 5.000

▪ Subsidies van € 5.001 tot en met € 25.000

▪ Subsidies hoger dan € 25.000

Voor iedere categorie is een apart aanvraagformulier beschikbaar op www.noardeast- fryslan.nl/versnellingsagenda-noordoost-fryslan.