Nee. Een project mag pas van start gaan nadat een subsidieaanvraag is ingediend. De subsidieregeling gaat er namelijk van uit dat subsidie niet meer nodig is als een project al loopt.