Ja, dat kan. Arbeid die geleverd wordt ten behoeve van het project door de aanvrager of door een van de partners kan ingebracht worden als cofinanciering. Deze arbeid kan gewaardeerd worden op maximaal € 50,00 per uur.