Ja, dat mag. Voeg in dit geval een bewijsstuk waaruit blijkt dat de subsidie is aangevraagd als bijlage aan de subsidieaanvraag toe. Een eventuele toekenning vanuit de subsidieregeling Versnellingsagenda zal dan plaatsvinden onder de voorwaarde dat ook de andere aangevraagde subsidie(s) toegekend worden.