Ja, dat mag. Voeg in dit geval een afschrift van de toegekende subsidie als bijlage aan de subsidieaanvraag toe. Let er hierbij wel op, dat daarmee de toegestane steun (staatssteun) niet wordt overschreden. Niet zeker of de steun nog mag? Laat dan een staatssteunanalyse uitvoeren.