U ontvangt een afwijzing van de gemeente Noardeast-Fryslân op uw aanvraag, waarin onderbouwd wordt om welke reden(en) uw aanvraag is afgewezen. Voor subsidies groter dan € 25.000 wordt iedere openstelling budget beschikbaar gesteld. U kunt de volgende openstelling dus een nieuwe (en eventueel nog verbeterde) aanvraag voor een subsidie groter dan € 25.000 indienen. Voor subsidies tot en met € 25.000 wordt jaarlijks budget beschikbaar gesteld. Een aanvraag voor een subsidie tot en met € 25.000 kan dus een volgend jaar opnieuw worden ingediend.