Informatie of documenten die na de sluiting van de indientermijn wordt aangeleverd, wordt niet meegenomen bij de behandeling en beoordeling van uw aanvraag. Als uw aanvraag wordt afgewezen omdat de aanvraag niet volledig is, kunt u de volgende openstelling (tender) een nieuwe, complete aanvraag indienen.