Dat hangt van de situatie af. Wanneer er gebruik gemaakt wordt van vrijstelling op grond van de de-minimisverordening, moet in de meeste gevallen een gezamenlijke de-minimisverklaring worden ingevuld en ondertekend. Alleen wanneer het project uit een aantal op zichzelf staande deelprojecten bestaat en deze deelprojecten worden door een specifieke partner uitgevoerd, kan er een de-minimisverklaring per partner ingevuld en ingediend worden.