Voor investeringen die gedaan moeten worden ten behoeve van het project geldt dat alleen het deel van de afschrijvingskosten die vallen binnen de projectperiode subsidiabel zijn. Voor in kind bijdragen geldt dat inbreng van betaalde arbeid door een of meerdere partners ten behoeve van het project gewaardeerd mag worden op maximaal € 50,00 per uur.