Bij subsidieaanvragen boven de €25.000 moet een advies van Qop worden toegevoegd. Dit advies kan opgevraagd worden door een e-mail met uw volledige projectplan te sturen naar info@qop.nl. Doe dit uiterlijk twee weken voor de sluiting van de openstelling, zodat u nog voldoende tijd heeft om het advies te verwerken in de definitieve subsidieaanvraag.

De datums van de openstelling en de uiterlijke aanvraag van het preadvies van Qop zijn als volgt:

▪ 1 januari tot en met 28 februari om 24.00 uur; preadvies aanvraag vóór 7 februari

▪ 1 april tot en met 31 mei om 24.00 uur; preadvies aanvraag vóór 17 mei

▪ 1 september tot en met 31 oktober om 24.00 uur; preadvies aanvraag vóór 16 oktober