Subsidies tot en met € 5.000 en subsidies van € 5.001 tot en met € 25.000 kunnen het gehele jaar door aangevraagd worden. Deze aanvragen kunnen tot 1 juli 2025 worden ingediend. Voor het aanvragen van subsidie hoger dan € 25.000 wordt de regeling jaarlijks drie keer gedurende een periode van zes weken opengesteld in 2024, hierna sluit de subsidieregeling voor deze categorie. De openstellings- en sluitingsdata zijn:

▪ 1 januari tot en met 28 februari om 24.00 uur; preadvies aanvraag vóór 7 februari 2024.

▪ 1 april tot en met 31 mei om 24.00 uur; preadvies aanvraag vóór 10 mei 2024

▪ 1 september tot en met 31 oktober om 24.00 uur; preadvies aanvraag vóór 10 oktober 2024