Ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden met volledige rechtsbevoegdheid kunnen subsidie aanvragen. Subsidies hoger dan € 5.000 worden enkel verstrekt aan een samenwerkingsverband van twee of meer projectpartners, of aan een rechtspersoon indien de samenwerking via de aanvragende rechtspersoon is geformaliseerd, zoals bijvoorbeeld middels de oprichting van een stichting.