FSP-onderzoek brede welvaart Noordoost Fryslân: sociaal goed, economisch kwetsbaar

‘Versnellingsagenda sluit aan bij kansen en kwetsbaarheden van de regio’

De regio Noordoost Fryslân (gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel) doet het goed op sociale en leefbaarheidsthema’s, maar is kwetsbaar op economisch vlak. Dat blijkt uit onderzoek van Fries Sociaal Planbureau (FSP) naar brede welvaart in deze regio. De uitkomst van het onderzoek onderstreept de speerpunten uit de Versnellingsagenda Noordoost Fryslân. 

Uit het onderzoek blijkt dat de kwaliteit van leven in Noordoost Fryslân hoog is. Dat komt onder andere doordat inwoners een hoog niveau van welzijn ervaren, er veel onderlinge verbondenheid is en omdat mensen zich veilig en tevreden voelen. De regio is kwetsbaar op met name economisch gebied. Er is sprake van een lager gemiddeld inkomen en opleidingsniveau.

Versnellingsagenda voor ontwikkeling van de regio
Noordoost Fryslân heeft een ‘Versnellingsagenda’ opgesteld, die gericht is op ontwikkeling van de regio. Op basis van onderzoek constateert het FSP dat de thema’s uit de Versnellingsagenda goed gekozen zijn. Het investeringsprogramma, dat nu bijna een jaar draait en nog loopt tot 2025, zet in op versterking van het verdien- en innovatievermogen. Projecten zijn ook gericht op het versterken van de arbeidsmarkt. Het programma van de Versnellingsagenda kan helpen de kwetsbare punten van de regio te versterken.

FSP voert ‘lerende evaluatie’ uit
Naast onderzoek naar brede welvaart in de regio kijkt het FSP ook naar de voortgang van de Versnellingsagenda. Daarvoor gebruikt het FSP de methode van ‘lerende evaluatie’. Dat betekent dat de voortgang gemonitord wordt om tussentijds te leren of de concrete projecten doen wat ze beloven. Ook zal het FSP de regio helpen om te leren van de samenwerking, omdat het samenspel tussen overheden, bedrijven en het onderwijs een belangrijke succesfactor is.

Brede welvaart: méér dan economische groei
Hoe een land of regio zich ontwikkelt is niet alleen uit te drukken in materiële welvaart zoals het inkomen of economische groei. Dat is het achterliggende idee van brede welvaart. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) brengt brede welvaart in beeld door te kijken naar acht thema’s die belangrijk zijn voor de kwaliteit van leven: welzijn, materiële welvaart, gezondheid, arbeid en vrije tijd, wonen, samenleving, veiligheid en milieu.

Brede welvaart per Friese regio bekeken
Met de regionale Monitor Brede Welvaart bracht het CBS eind 2020 voor het eerst regionale cijfers over de brede welvaart uit. Het FSP heeft de cijfers uit deze CBS-monitor vertaald naar Fryslân: de analyses voor de provincie als geheel en voor de regio’s Zuidoost, Noordwest en Noordoost zijn afgerond en (binnenkort) te vinden op de website van het FSP. Het FSP werkt aan een verfijning van de CBS-meetmethode: door aanvullende bronnen te gebruiken krijgt de landelijke meetmethode een ‘Friese schil’. Dit geeft een beter beeld van de situatie in Fryslân.

Downloads
Factsheet Regionale Monitor Brede Welvaart Noordoost Fryslân
Regionale Monitor Brede Welvaart Noordoost-Fryslân

Overhandiging onderzoek Brede Welvaart Noordoost-Fryslân aan leden van de Regioboard. 
V.l.n.r. Marcella Ensel (directeur Ensel Staal), Geert van Lonkhuyzen (dagelijks bestuurder Dockinga College), Wouter Marchand (onderzoeker Fries Sociaal Planbureau), Mirjam de Meijer (voorzitter Regioboard) en Klaas Fokkinga (gedeputeerde Provinsje Fryslân).