Geldwijs Fryslân

Het project ‘Geldwijs Fryslân’ richt zich op het vergroten van de financiële kennis en bewustzijn onder vrouwen in Noordoost Fryslân. Volgens de emancipatiemonitor 2022 van het Centraal Bureau voor de Statistiek kunnen vrouwen in deze regio wel een boost gebruiken, maar hoe dan precies? Om dat te onderzoeken vroeg Adine Faber-Versluis van de Money Mind Academy deze subsidie aan.

“De Versnellingsagenda is bedoeld om de regio Noordoost Fryslân economisch te versterken en vrouwen spelen een belangrijke rol in de economie van onze regio. Tegelijkertijd blijven hun financiële kennis en vaardigheden vaak achter, wat kan leiden tot onzekerheid, sociale uitsluiting, een verhoogd risico op armoede en andere financiële problemen.” Vertelt Adine.

Er wordt onderzocht hoe geldwijs vrouwen in Noordoost Fryslân zijn. Op welke manier het financieel bewustzijn verder kan worden versterkt? Hoe we zorgen dat dit een positieve impact op de lokale economie heeft? En of er dan ook nog kan worden bijdragen aan gendergelijkheid en empowerment? Een stevig onderzoek voor de vrouwen van Noordoost-Fryslân.

Adine geeft aan: “Het vergroten van hun financiële kennis en vaardigheden kan een belangrijke positieve bijdrage leveren aan de economische groei en ontwikkeling van de regio, maar daarvoor moet wel onderzocht worden aan welke kennis en vaardigheden behoefte is en hoe die het beste kunnen worden aangeboden. Dit onderzoek hoopt daar helderheid in te brengen.”

Het project Geldwijs Fryslân ontvangt vanuit de Versnellingsagenda een subsidiebedrag van €5.000,-.