Giga Insecta, een spraakmakende voorstelling over het belang van insecten en behoud van biodiversiteit

Met Giga Insecta organiseren Stichting op Toutenburg en haar projectpartners De Kruidhof, Stichting Regiomarketing en Toerisme, Friese Milieu Federatie, NME Tytsjerksteradiel en RMT NOF een spraakmakende tentoonstelling voor een breed publiek, waarbij het belang van insecten voor behoud van biodiversiteit onder de aandacht wordt gebracht. Podiumschool Leeuwarden zorgt voor een theatrale twist voor de kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 7 jaar.

Tijdens CH2018 werd Park Vijversburg beschreven als één van de verborgen parels van Friesland en viert dit jaar haar 130-jarig bestaan. Het park behoort tot het cultureel erfgoed van Friesland en is aangemerkt als Rijksmonument. De doelstelling van de Stichting is om het landgoed in stand te houden en door te geven aan de volgende generatie. Daarom ziet de Stichting het ook als een taak om de bezoeker te attenderen op de schoonheid van de natuur en deze te waarderen.

Om gasten van buiten te trekken, deze gasten langer te laten verblijven en herhaalbezoeken te stimuleren, is het van belang om spraakmakende projecten te organiseren om zo de schoonheid van het gebied te vermarkten. Giga Insecta is een geweldige kans om via Arcadia mensen naar de regio te trekken.

Deze laagdrempelige tentoonstelling, aansluitend op project Arcadia, levert veel belangstelling op en trekt nieuw publiek naar de regio, Park Vijversburg en De Kruidhof. Tevens draagt het project bij aan het vergroten van de merkwaarde en beleefwaarde van het park en ook voor de regio Noordoost-Fryslân. ‘De insecten van “Giga Insecta” zijn de grootste kleine Reuzen van het programma Arcadia. Het zet Vijversburg op de kaart als een plek waar groots durven dromen al bij de allerkleinsten begint. Hier gaan heel veel mensen op af komen!’ vindt Sjoerd Bootsma, directeur Arcadia.

Vanuit de Versnellingsagenda ontvangt het project een subsidie van €20.000,-. De subsidie wordt verleend om een publiekstrekkende tentoonstelling te organiseren en hiermee de toeristische merkwaarde van park Vijversburg en de regio Noordoost-Fryslân te vergroten.