Een opleiding over de parels van de Waddenkust

De Friese Waddenkust is een unieke regio met prachtige verhalen. De ‘Gouden Gidsen Gilde’ gaat gidsen opleiden om verhalen te vertellen aan inwoners en bezoekers van de regio Noordoost-Fryslân. Stichting Vitale Waddenkust gaat samen met It Fryske Gea en de Waddenvereniging de gidsenopleiding opzetten. Via het te ontwikkelen online boekingssysteem kunnen toeristen en inwoners uit de regio eenvoudig een gids boeken in het gebied naar wens.

Deelnemers van de opleiding worden opgeleid door deskundigen uit de regio over de geschiedenis, natuur, economie en alle parels van de Waddenkust. Vanuit de Versnellingsagenda ontvangt het project een bijdrage van €136.000,-. “Vitale Waddenkust  is zeer content met de toekenning van de ondersteuning voor haar initiatief Gouden Gidsengilde”, aldus de coördinator en secretaris van de Stichting Vitale Waddenkust. De verwachting is dat er jaarlijks 75 deelnemers als ambassadeurs worden opgeleid over de geschiedenis, natuur, economie en alle parels van de Waddenkust.

Door meer gidsen beter en breder op te leiden, wil de Gouden Gidsen Gilde de beleving van al het moois langs de Waddenkust vergroten. Door een online boekingssysteem wordt vraag en aanbod van gidsen bij elkaar gebracht. De gemakkelijk te boeken gidsen zijn voor ondernemers langs de Waddenkust een extra tool om zichzelf te presenteren en te positioneren. De eerste stappen zijn inmiddels gezet en de verwachting is dat na de zomer de eerste pilotgroep deelnemers van start kan gaan met de opleiding.

“We zijn samen met It Fryske Gea  en Waddenvereniging aan de slag met de voorbereiding van een (pilot van) de opleiding voor Gidsen. De contouren van de onderwerpen, locaties en sprekers begint gestalte te krijgen. Ook met de uitwerking van een generiek boekingssysteem voor gidsen wat door meerdere organisaties kan worden benut, zijn we inmiddels gestart. We focussen nu op de pilot, waarin we de idee in met een klein aantal partijen uitwerken en verbeteren, maar we hebben al veel positieve reacties ontvangen, ook van andere organisaties, die we na de pilot vanaf medio 2023 hopen te kunnen aansluiten”.