Grip op bodemdaling met betaalbaar systeem

Met het project “Grip op bodemdaling” wordt een betaalbaar systeem ontwikkelt en getest dat heel specifiek en real-time de bodemdaling kan meten. Deze bodemdalingsensor wordt in het land geplaatst en de gegevens zijn direct beschikbaar voor de agrariër.

Bodemdaling wordt een steeds belangrijker thema, vooral in de gebieden met veen- en kleigronden. Ook in Noordoost-Fryslân is bodemdaling een toenemend probleem. Omdat de bodemdaling afhankelijk is van de bodemopbouw en activiteiten in het gebied kunnen er per locatie grote verschillen zijn in de hoeveelheid bodemdaling. “Bodemdaling wordt nu gemeten op een enkele locatie, vanwege de hoge kosten, of met satellieten, maar dat is alleen voor verhard oppervlak zoals een weg of huis. Waar bodemdaling veel impact heeft is het landelijk gebied waar dus gek genoeg helemaal geen metingen worden gedaan. Dat is dan ook precies wat we met dit project willen oplossen.” – vertelt Jouke Velstra van Acacia Institute. Met de nieuw te ontwikkelen sensor van Stichting Acacia Institute, Interay en Fixeau, samen met projectpartners HZPC Research en Mts. Timpelsteed, krijgen aangesloten boeren direct inzicht en kunnen ze maatregelen nemen om gevolgen van bodemdaling tegen te gaan.

“Een eenvoudig te gebruiken innovatieve betaalbare bodemdalingssensor die heel nauwkeurig de bodemdaling meet. Met dit inzicht kunnen agrariërs en overheden samenwerken om toekomstbestendig met de bodem en het watersysteem om te gaan”. Met real-time inzicht in bodemdaling en de interactie met overige parameters als bodemvocht, grondwater en zoutgehaltes wordt meer inzicht gegeven in de toekomstige ontwikkelingen van problemen die met bodemdaling samenhangen, zoals verzilting, wateroverlast en veenafbraak. De betaalbare bodemsensor wordt in de eerste fase van het project ontwikkeld waarnaar hij getest gaat worden bij lokale boeren in de regio.

Vanuit de Versnellingsagenda heeft het project een subsidie van € 196.654,- toegekend gekregen.