Haalbaarheidsonderzoek naar de nieuwe reiziger door Veenstra Reizen

Het werken in de toerismesector verandert continu en de komende jaren zal dit steeds meer digitaliseren. Hierdoor verandert ook de rol van touroperators. Met het haalbaarheidsonderzoek wil Veenstra Reizen uit Buitenpost inzicht verkrijgen in de toekomstige reismethode en wijze van samenstellen van een reis. Voor het haalbaarheidsonderzoek is vanuit de subsidieregeling Versnellingsagenda een bedrag van 4.875 euro toegekend.

Naast het haalbaarheidsonderzoek worden stappen gezet tot een praktijkschool voor de reisbranche, waarmee extra stageplaatsen in de regio Noordoost-Fryslân worden gerealiseerd. Studenten binnen de reisbranche van het MBO-onderwijs gaan hier aan de slag met praktijkopdrachten, afgestemd op de ‘toekomstige reiziger’. Docenten binnen het MBO-onderwijs en de praktijkbegeleider van Veenstra Reizen verzorgen samen de praktijkopleiding op de locatie in Buitenpost. Op deze manier wordt gestreefd naar behoud van werkgelegenheid in de regio en worden mogelijk nieuwe functies in de reisbranche ontwikkeld. Daarnaast draagt het project bij aan de afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt met een opleiding die past bij het profiel van de toekomstige reiziger.